Versjon 1.2.1.10 - 06.12.2016

Versjon 1.2.1.6 (Beta) - 23.05.2016

Versjon 1.2.1.5 (Beta) - 09.02.2016

Versjon 1.2.1.4 - 18.11.2015

Versjon 1.2.1.3 (beta) - 16.11.2015

Versjon 1.2.1.2 (beta) - 21.09.2015

Versjon 1.2.1.1 (beta) - 09.09.2015

Versjon 1.2.1.0 - 24.08.2015

Versjon 1.2.0.15 (beta) - 16.08.2015

Versjon 1.2.0.14 (beta) - 05.08.2015

Versjon 1.2.0.13 (beta) - 04.08.2015

Versjon 1.2.0.12 (Beta) - 02.07.2015

Versjon 1.2.0.11 (Beta) -

Versjon 1.2.0.10 (Beta) -

Versjon 1.2.0.9 (Beta) -

Versjon 1.2.0.8 (beta) -

Versjon 1.2.0.7 - 21.05.2015

Versjon 1.2.0.4 - 1.2.0.06 - 16.05.2015

Versjon 1.2.0.3 - 11.05.2015

Versjon 1.2.0.2 - 22.04.2015

Versjon 1.2.0.1 - 15.04.2015

Versjon 1.2.0.0 - 13.03.2015

Versjon 1.1.0.25 (test) - 8.4.2015

Versjon 1.1.0.24 (test) - 8.4.2015

Versjon 1.1.0.23 (test) - 7.4.2015

Versjon 1.1.0.22 (test) - 30.03.2015

Versjon 1.1.0.21 (test) - 28.03.2015

 • Etikettredigering
  Dersom feltet starter med #setup vil F12 knappen vise felter fra setup i stedet for varer.
  Begynner feltet med #externaldata vises felter fra ordrelinje.
 • Webgrupper
  Man kan nå angi beskrivelse på webgruppene, slik at det kommer som en overskrift over varene når man velger gruppa på nettbutikken.
 • Webshop
  Knapp for å se ordren i nettbutikken er lagt til under "Aktive webordre" og "Fullførte webordre" vinduene.
 • Bugfiks: Feilmelding var blank dersom man klikket på betalknappen med manglende serienr på en ordremal som ikke kunne faktureres.

Versjon 1.1.0.20 (test) - 26.03.2015

 • Logg
  Logtypen står nå som heading ved skriving til notepad.
  Man kan også filtrere på RefId
 • Bugfiks: Innkjøp gav feil ved å gå ut og inn av "ny linja"

Versjon 1.1.0.19 (test) - 16.03.2015

 • Hotsoft
  Mulighet for å sende EndOfDay posteringer til Hotsoft (Hoist).
  NB. Kun HOT2 protokollen (TCP/IP)
 • Oppsett for PCK Servitør
  Bildet tar i mot mer info fra PCK Servitør for å kunne sette et navn, angi at kvittering skal ut, og at det finnes flere Service'r på lokaltnettet. NB! Man må ha ny versjon av PCK Servitør (som ikke kommer helt ennå)

Versjon 1.1.0.18 (test) - 12.03.2015

 • Enhet og EHF
  Nytt felt "Kode EHF" der man kan angi UNECERec20 kode dersom man ønsker. Er ingenting angitt vil NAR sendes i EHF fila (Number of articles)
 • Farge/Størrelse
  Mulighet for å huke av "Utgått" på farge/størrelse kombinasjonen.
  Det vil da bety at den ikke vises i velg frg/str ruta.
  Dersom det er saldo igjen på den så vises den i kassebildet. I innkjøp vises den aldri, men i telling alltid.
  Dette er også implementert på webshop.
 • Innkjøp
  Pakning og økonomisk kjøp står nå spesifisert i rute til høyre for bestillingslinjene.
  Dersom antall på linja ikke går opp i pakning, så blir den rød. Dersom antall er mindre enn økonomisk kjøp, så blir den rød.
 • SG Finans
  E-post som sendes til SG finans har fått nytt emne: <klientnr> <firmanavn>
 • Bugfiks: Avrunding ved lagring av ordrelinje
 • Bugfiks: Import av elektronisk pakkseddel med provisjon, trakk den ikke fra dersom varenummer var en strekkode.
 • Bugfiks: Import fra forlagssentralen og Sentraldistribusjon trakk fra 25% mva når boka var fri til kunde men pliktig til forhandler.

Versjon 1.1.0.17 (test) - 26.02.2015

 • Abonnementsordre
  Nytt felt "Abo intervall type".
  Her kan du velge mellom måned, uke eller dag.
  Dersom man bruker %D+x i ordreinfo så blir den beregnet i samme intervall. Altså er %D+3, tre uker fram dersom det er uker.

Versjon 1.1.0.16 (test) - 25.02.2015

 • Bugfiks: Dersom øverste linje på abonnements ordre var ulagret, men ordren var lagret, og man fakturerte fra kassa, så ble linjen borte etter utskrift.

Versjon 1.1.0.15 (test) - 24.02.2015

 • Nye felter på vare
  • Sendingstype
   Bestemmer om varen kan sendes eller må hentes på webshop.
   Dersom sendes så kan eget fraktbeløp angis.
  • Sendingsbeløp
   Beløpet dersom sendingstypen er satt
  • Lengde, bredde og høyde
   Disse er kun tilgjengelig i varelista foreløpig.
   De sendes til webshop for fremtidig bruk
 • Ordretid
  Lagt til ordretid som et felt på ordre, slik at man kan hente opp dette i søkeboksen for å hente parkerte ordre for eksempel.
  Man ser da tidspunktet på ordren uten å måtte bruke "Fjern formatering" som tidligere.
 • Varealternativ med prisjustering
  Varetillegg tas nå med i kalkuleringen dersom man endrer til takeaway, alternativ pris eller til en kunde med rabatt.
 • Varebildet
  Web er flyttet fra fanen "Bilde/web" til egen fane.
  Og fanen "Bilde/web" heter nå kun "Bilde"
 • Varetelling
  Feltet "Tellenr" er nå ikke mulig å skrive i. Man må bruke søkeknappen for å hente opp tellinger.
  Dette for at ingen skal ved en feil få tastet inn et nr her og miste hele tellingen.

Versjon 1.1.0.14 (test) - 19.02.2015

 • Elektronisk pakkseddel
  Vakre Hjem (Elfo Nelfo) søker nå direkte på korrekt filnavn ved henting av pakkseddel. Før måtte alle filer åpnes før korrekt kunne bli funnet.
 • Forhåndsbetaling
  Det sjekkes nå at ordren man står på er gyldig før man får lov å klikke på forhåndsbetaling.
 • Webshop
  Lagt inn logging og feilhåndtering dersom 3.parts integrert webshop sendte "tomme" ordre eller ordrelinjer. (NULL)

Versjon 1.1.0.13 (test) - 16.02.2015

 • Bugfiks: Ved innbetaling av faktura i kassa, som akkurat er fakturert, vil reskontro transen først opprettes, slik at den kan matches.

Versjon 1.1.0.12 (test) - 12.02.2015

 • Bugfiks: Sending av gavekort til server antok heltall

Versjon 1.1.0.11 (test) - 10.02.2015

 • Selvbetjent kassebilde
  Det er nå mulig å vise et selvbetjent kassebildet i stedet for det normale.
  Det settes opp i programinnstillinger - Denne maskin - Andre kassebilder.

Versjon 1.1.0.10 (test) - 09.02.2015

 • Bugfiks: Filter symbolet i tabeller hadde ikke tooltip ved første filter.
 • Bugfiks: Lesing av RnB filer fra ftp feilet etter ny FTP "velkomst melding"
 • Bugfiks: Retur på bankkort tok alltid "retur" beløpet, i stedet for "tilbake" beløp
 • Bugfiks: Retur ved bruk av %%$m (vis webside) ble fikset litt på.

Versjon 1.1.0.9 (test) - 05.02.2015

 • PCK-Link
  Sender nå over størrelse og farge kode.
 • Intern: Gjort om måten OrderLines jobber med "Windows" på

Versjon 1.1.0.8 (test) - 02.02.2015

 • Dato og klokke
  Bytta NTP server for sjekking at dato og klokke stemmer.
 • Samport
  Dersom ikke Pckasse klarer å finne ut hvilket kort som er brukt, så forsøkes navnet å matches mot lista i programinnstillinger.
 • Bugfiks: EHF CustomizationID

Versjon 1.1.0.7 (test) - 21.01.2015

 • Bugfiks: 0% kom kun som % på utskrift kassalapp
 • Bugfiks: Bilagsdato for uttak i kasse blir nå ført på oppgjørsdato
 • Bugfiks: Problem med mer enn 7 valutaer i betalingsbildet.

Versjon 1.1.0.6 (test) - 12.01.2015

 • EHF faktura
  Lagt til InvoiceTypeCode og fjernet mellomrom i IBAN nr dersom det var skrevet med mellomrom i oppsett.
 • Import av varer
  Mulighet for import av Produktserie-navn
 • Overføring til 24SO
  Benytter bilagsart for hovedbok på hele kassejournalen.
 • Utskrift faktura
  Spesifiserer nå mva pr linje dersom det er mer enn 1 sats på fakturaen.
 • Bugfiks: Import av vareimport definisjon feilet
 • Bugfiks: Minusantall i varemottak feilet på skannelinjen.

Versjon 1.1.0.5 (test) - 29.12

 • Bugfiks: Samport trøbbel ved offline transer (Godkjent stod bare å hang på skjermen)

Versjon 1.1.0.4 (test) - 23.12

 • "På lager" som felt på ordrelinje
  Denne er avhuket dersom varen ikke er lagerstyrt, antall er negativt eller man har nok på lager til å levere.
 • Import fra SentralDistribusjon
  Import av elektroniske følgesedler (bøker)
  Husk å angi mappa filene ligger i (Pr i dag "kvittering").
  For eksempel ftp.sd.no/kvittering
 • Bugfiks: Import av bilder på varer fra url (http://) fikk GDI+ feil
 • Bugfiks: Retur på uintegrert bankterminal hadde feil fortegn.

Versjon 1.1.0.3 (test) - 19.12

 • Bugfiks: Øreavrunding i overføring til regnskap(24SO)

Versjon 1.1.0.2 (test) - 18.12

 • Bugfiks: Import pakkseddel fra Forlagssentralen (Flere filer og ÆØÅ)
 • Bugfiks: PCKasse beregnet feil fortegn på tips fra Point (Point sender ikke tilbake ekstrabeløpet slik at det må beregnes)
 • Bugfiks: PowerOffice Go
 • Bugfiks: Rapportering av omsetning på web feilet i sending til PCK

Versjon 1.1.0.1 (test) - 17.12

 • Utskrift av åpenpostliste
  Foreslår nå epost fra kunden
 • Bugfiks: %%$U for å vise omsetning på skjerm feilet.
 • Bugfiks: Bruk av tilgodelapp på betalinga av faktura har nå rett fortegn.
 • Bugfiks: EHF med nullsats på mva hadde feil TaxCategory
 • Bugfiks: La inn støtte for SQL 2000 igjen
 • Bugfiks: Tallet kom av og til over strekkode på byttelapp

Versjon 1.1.0.0 - 10.12.2014

Versjon 1.0.0.369-370 (Alpha) - 08.12.2014

 • Bestilling
  Det er ikke lenger mulig å legge inn bestillinger med negativt antall. Skal man returnere varer så gjør man det direkte i varemottak.
 • Betaling av faktura
  Spør om nummer ved bruk av tilgodelapp og gavekort. Sentralt gavekort og tilgodelapp fungerer nå også.
 • Innkjøp
  "Automatisk 1 som antall" huskes nå til neste gang.
 • Journaler
  Journaler kan nå kjøres til skjerm i stedet for papir.
 • Lagre lokale innstillinger
  Det er knapper for å lagre og hente lokale innstillinger i programinnstillinger - rutiner
  PS. Lokale innstillinger lagres nå automatisk i Mine Documenter som PCKuser.config også.
 • Omsetningsliste på skjerm
  Favorittkommando: %%$U
 • Retur på kredittkort
  Det er nå mulig å returnere penger på kredittkort. Det dukker opp en knapp "Gi tilbake på bankkort" dersom kunden skal ha penger igjen. Man kan altså betale ut på kort i stedet for med kontanter ved returer av feks deponering.
  NB! For å returnere på BankAxept må man kontakte banken sin og skrive en avtale.
 • Spør om merket (med bordkart om definert)
  Favorittkommando: %%$V[+]
  %%$V spør om merket dersom ikke utfylt fra før
  %%$V+ spør alltid og overskriver.
 • Telling
  "Automatisk 1 som antall" huskes nå til neste gang.
 • Vareetiketter
  Mulighet for å velge vertikal tekst. Hent fram feltet "Vertikal" og huk av dette
 • Varemottak
  "Automatisk 1 som antall" huskes nå til neste gang.

Versjon 1.0.0.368 (Alpha) - 2.12.2014

 • Nytt regnskapsutlegg
  PowerOffice Go

Versjon 1.0.0.367 (Alpha) - 27.11.2014

 • Bestilling
  Dersom bestillingsantall er 0 på varen forslås pakningsantall, hvis den også er 0 så foreslås 1.
 • Drag and drop på ordrebildet
  Dersom man slipper en xml fil på ordrebildet som er sendt fra bestilling, kommer nå linjeinfo også med.
 • Dynamisk lager
  Knapp for å sende epost med pdf.
 • Følgeseddel
  Sidenummer på A4.
  Lange varenavn bryter over flere linjer på bongutskrift om nødvendig.
 • Kreditordrebildet
  Knapp for oppfrisk øverst til høyre. F5 fungerer også.
 • Kundestatistikk
  Er nå sortert synkende som standard
 • Varebildet
  Id og sist oppdatert står nå over navnefeltet som info.
 • Varestatistikk
  Er nå sortert synkende som standard
 • Bugfiks: Dersom man velger flere varer med F12 og disse har frg/str, så feiler det ikke lenger på bestilling, varemottak og telling

Versjon 1.0.0.366 (Alpha) - 12.11.2014

 • Webshop - Ekstrabilder
  Knapp for å sende alle ekstrabilder på nytt inne i webshopoppsett.

Versjon 1.0.0.365 (Alpha) - 06.11.2014

 • E-post til systemansvarlig
  Det er laget et felt for e-post til systemansvarlig inne i programinnstillinger - diverse
  Denne brukes pr i dag kun for automatisk PCKLink import, men vil i framtiden brukes til beskjeder angående systemet som er av en litt mer teknisk art, eller som ikke er ment for personen som står i kassen på det aktuelle tidspunktet.
 • Favorittkommandoer med %%$
  Det er nå mulig å bruke %%% i tillegg til %%$. Da slipper man problem med strekkode-lesere som er satt opp med US i stedet for Norwegian tegnsett ($ blir ¤ dersom den er satt opp feil)
 • Import av bilde på vare
  Man kan nå angi en webadresse som bildenavn ved importdefinisjon av vare. Den må begynne med http:// for å kjennes igjen som en webadresse. Hvis ikke regnes den som en filsti.
  For eksempel: http://www.minserver.com/images/12342.jpg
 • Import elektronisk pakkseddel fra Forlagssentralen
  Laget import av følgeseddel fra Forlagssentralen.
  Denne oppretter også varer dersom de mangler (Vareinfo ligger i følgeseddel filen)
  Eksisterer varen fra før oppdateres kun veilpris på varen
 • Import fra håndterminal ved telling
  Ordre fra håndterminal sjekkes nå før den hentes inn.
  Dersom en vare eksisterer på en annen telling, så vil hele håndterminal ordren hoppes over og en melding vises.
 • PCKLink
  Muliget for å kjøre PCKLink import ved start av kassebildet (ved klikk på knappen kasse/ordre).
  Denne vil kjøres i bakgrunnen og evt feilmeldinger vil sendes til systemansvarlig e-post.
  Avhuking for dette ligger i PCKLink - Import i admindelen. Det er også mulig å lagre oppsettet der nå uten å faktisk kjøre en import.
 • Reskontro
  Når man åpner kundeposter eller reskontro vil 0 fakturaer sjekkes og flagges som oppgjort.
 • Spesifiser tips fra bankterminal
  Mulighet for å angi "Spesifiser ekstra" på kassekvittering under oppsett - utskrifter.
  Dette vil gjøre at det står "Ekstra xxxx,xx" i stedet for "Tilbake xxxx,xx" på kvitteringen.
 • Tipsrapport over tips fra bankterminal
  Det er laget en knapp fra dagsoppgjør inne i admin og en favorittkommando for å få fram rapporten.
  Fra admin vises alle ansatte, med favorittkommando vises kun aktive medarbeider i kassebildet.
  Favorittkommando er %%$T[dager]
  Dersom dager er utfylt vil positivt antall vise rapport for dette antall dager bakover i tid. Dersom dager er negativt vises det for denne dagen tilbake i tid. For eksempel %%$T-1 viser for gårsdagen. %%$T1 viser for gårsdagen og i dag.
 • Vareetiketter
  Dersom man har valgt #ean13 som font på etiketten så vil denne automatisk bytte til code128 dersom tallet ikke faktisk er en gyldig EANkode.

Versjon 1.0.0.364 (Alpha) - 13.10.2014

 • Bugfiks: Dekryptering av databasekoblingene feilet ved bytt database.

Versjon 1.0.0.363 (Alpha) - 10.10.2014

 • Hotell booking
  Laget støtte for HOT2 protokollen mot Hotsoft.
  Den går på TCP/IP og har ingen forsinkelser i overføringen.
  Angi path som IPAdresse:Port
  For eksempel: 192.168.1.70:1024
 • Lokale innstillinger
  Det tas backup av lokale innstillinger (user.config fila) til "Mine dokumenter"
  Dersom en oppgradering seinere gjør at lokale innstillinger blir borte, vil de plukkes opp herfra.
 • Prissjekk
  Mulig å vise favorittaster
 • Varemottak
  Ikke godkjente varemottak logges...
 • Bugfiks: Snittpris lagres ikke lenger ved bruk av blå stift.
 • Bugfiks: Tryllestaven på frg/str virker selv om man kun velger en type.

Versjon 1.0.0.362 (Alpha) - 26.09.2014

 • Autofilter / søk i tabeller
  Dersom man klikker på en filterknapp uten å angi noen tekst å søke etter, vil man få opp alle alternativer slik at man kan velge.
 • Bestillingsforslag
  Knapp for henting fra håndterminal.
 • Bordkart
  Opptatte bord kommer som før med lys blå
  Egne opptatte bord kommer nå med lilla
 • Gavekort-liste
  Laget skriv ut knapp
 • Kassekvittering
  Dersom man kjører med kjøkkenbong (plukkliste) og har valgt å utheve de to siste siffer i ordrenummer, vil dette også gjøres på kvitteringen.
 • Tilgodelapp-liste
  Laget skriv ut knapp
 • Utskrift faktura
  Dersom man har Letter satt opp på skriveren så prøver PCKasse og overstyre til A4
 • Bugfiks: Dynamisk lager tar nå hensyn til valuta på innkjøpsprisen
 • Bugfiks: Retur til leverandør med serienummer, la serienummer inn på lager i stedet for ut.

Versjon 1.0.0.361 (Alpha) - 18.09.2014

 • Dynamisk lager
  Bildet er gjort om.
  • Alle felter er nå synlige i toppen.
  • Det er et spørsmålstegn man kan klikke på for forklaring.
  • Det er lagt til felter for varekortets snittpris og verdi
  • Det er mulig å velge å ta med kun positive varer, kun negative eller alle
  • Kjøpsprisen tar nå hensyn til kjøpspris i valua (uten påslag av toll og frakt)
 • Programinnstillinger
  Det er laget knapper for å bla igjennom i de fleste "velg katalog" eller "velg fil" tekstbokser.
 • Rediger etiketter
  Man kan nå trykke F12 i font feltet for å se en liste over installerte fonter.
  Dette for eksempel hvis man har lastet ned en font, slik som vaskesymboler, med et litt vanskelig navn.
  NB! Husk å restarte PCKasse etter at fonten er installert.
 • Bugfiks: Endret utlegg til Xledger (AR10) til å benytte blank for fri mva.
 • Bugfiks: Utlegg til Duett fungerer nå korrekt med reskontronummer på bankkort
 • Bugfiks: Utskrift varemottak klipper ikke lenger serienummer-lista ved sideskift.

Versjon 1.0.0.360 (Alpha) - 11.09.2014

 • Epost ved ordremal
  Tittel på e-post er nå navn på ordremalutskrift og ordrenummer. For eksempel: Tilbud 178
  Forslag til tekst på epost hentes dra bunntekst2.
 • E-post
  Alle e-post felter er satt til 200tegn i databasen. Det var litt varierende før.

Versjon 1.0.0.358-359 (Alpha) - 03.09.2014

 • Kvitteringskopi til epost
  Favorittkommando %l for kopi av siste kvittering er utvidet til også å kunne sende pr e-post: %lemail
 • Webkasse
  Det er nå mulig i oppsett å angi en url til en webside som er en "selvbetjent kasse".
  Denne vil åpnes i et fullskjermsvindu når man trykker kasseknappen.
  Mer informasjon om hvordan man programmerer en slik webside finnes på manuals.pckasse.no

Versjon 1.0.0.357 (Alpha) - 29.08.2014

 • EHF
  Oppdatert til 2.0 ny
 • Bugfiks: Kontantautomat virker nå med forhåndsbetaling

Versjon 1.0.0.354-356 (Alpha) - 22.07.14

 • Fakturadato
  Dersom man velger en annen fakturadato i utskrift faktura, vil du få en advarsel og må bekrefte.
 • Nytt felt på ordre
  "Alt på lager" er et felt som er avhuket dersom alle varer på ordren er på lager. Det vil si at det er lett å se i ordrelisten hvilke ordre man kan fullevere.
 • Nytt regnskapsutlegg
  Utlegg til Ajour
 • Ordrelista
  Det er nå mulig å oppfriske ordrelista med å trykke F5 - For eksempel etter man har dobbelklikket på en ordre og endret den i kassebildet.
 • Samport
  Testing av Samport bankterminal
 • Sentral varedatabase
  Det er nå mulig å oppdatere navn fra sentral server i ettertid.
 • Søk varer i kassebildet
  Dersom man velger flere varer vil de nå komme i rekkefølgen du valgte dem og ikke omvendt.
 • Tilkobling til SQL
  PCKasse måler nå tid det tar å nå SQL server og justerer måten den henter data på deretter. Dette for at brukeropplevelsen skal bli lik både på lokalnett og over linjer.

Versjon 1.0.0.353 (Alpha) - 02.07.14

 • Ekstra regnskapsutlegg for Xledger
  Har også laget AR10 utlegget. (I tillegg til GL02)
 • Nye indekser i databasen
  Henting av ordre/varer skal gå hurtigere.
  På enkelte trege maskiner tok dette veldig lang tid på versjon 351

Versjon 1.0.0.350 - 1.0.0.351 (26.06.2014)

 • Bugfiks: Problemer med bankterminal og baxi.dll

Versjon 1.0.0.348 (24.06.2014)

 • Antall * Varenummer i kassa
  Man kan skru av denne funksjonen i fellesinnstillinger
  Man kan jo taste inn 3*cola for å få inn tre cola på ordren. Dette skapte litt problemer for trelast da varene ofte het 48*198 osv.
  *x fungerer som før. Altså for å endre antall etterpå uten å klikke nede i antallskolonnen.
 • Bugfiks: I kreditordrelista rekalkulerte ikke rabatten ved første endring av en "rabatt" kunde til en "ikke rabatt" kunde eller omvendt.

Versjon 1.0.0.347 (23.06.2014)

 • Dynamisk statistikk
  Mulighet for å velge fakturert kundenr og navn som nivå.
  Fakturert kunde er lagt til som filter
  Ukedag er lagt til som filter.
 • Gavekortliste og tilgodelappliste
  Ved høyreklikk og "Skriv ut" kommer nå listenavnet på toppen (Det manglet før)
 • Reskontro
  Knapp for skriv kopi inne i purring.
 • Valg av utskrift på ordremal
  Dersom man lagrer en ordremal med favorittkommando %Nx vil nå også ordremaler som har avhuking for "Velg utskrifter" komme ut. Det er kun utskriftene som er på som standard som kommer ut.
 • Bugfiks: Man kan nå bruke antall*varenummer i "lag pakke" favorittkommando

Versjon 1.0.0.344-346 (Beta) - 20.06.2014

 • Dynamisk statistikk
  Avhuking "Datoer" som vil begrense alle år innenfor fra/til dato.
  For eksempel dersom man kjører statistikk fra 01.01.2007 til 20.06.2014 vil man kun få fra januar til 20.juni hvert år. Da er det lettere å sammenligne hittil verdier med foregående år.
 • Global Blue (Taxfree)
  Dersom man har huket av "Spør om i GB" i land registeret, så vil man få spørsmålet om å velge blant landene som er huket av når man kjører TaxFree skjerma.
  Da kan man lage seg noen favoritter slik at det går letter å velge land enn i Global Blue sitt program (Der er lista lang...)
 • Global Blue (Taxfree)
  Ny favorittkommando %%$ic for å slå sammen to ordre for sending til GB (Dersom en av ordrene var for liten i seg selv for å få Taxfree refund)
 • Import varer
  Felttypen står nå spesifisert (decimal, int, string)
 • Import varer
  Mulighet for å matche på leverandørnr og leverandørs varenummer
 • Journalkopi
  Det er nå søkebokser bak journalnummer slik at man kan søke opp tidligere sendte journaler.
 • Reskontro
  Ved innlesning av ocr fil vil man få spørsmålet om man ønsker å videresende den til regnskapsfører.
 • Utskrift av gavekort
  Dersom man skriver ut faktura direkte i kassa vil også gavekort skrives ut. Før har det aldri blitt skrevet ut gavekort spesifikasjon ved kredittordre.
 • Utskrift faktura
  Dersom man benytter sentrale gavekort, så kommer gavekortnummer nå også på fakturaen.
 • Webshop
  Kommentar fra kunde kommer nå i ordreinfo i stedet for i plukklisteinfo.
  Merket feltet fylles også ut med Webordre x, der x er ordrenummeret på webben.
 • Webshop
  Land sendes nå over når kunde sendes fra kassa til webben

Versjon 1.0.0.343 (Beta) - 11.06.2014

 • Hotellbooking
  Dersom kundenummer står til 0 så vil "sett på rom" lagre ordren som kontant med batalingstype "Satt på rom" i stedet for som kreditordre.
 • Regnskapsoppsett
  Lagt til konto for hotellbooking (Sett på rom)
  Dersom man benytter kontant i stedet for kredittordre

Versjon 1.0.0.342 (Test) - 06.06.2014

 • Kundeskjerm
  Kundeskjermen viser nå korrekt når man splitter ordre.
 • Splitt ordre
  Dersom man har "Ikke skrive kassekvittering" så er det nå en knapp for å skrive forrige kvittering i splittbildet.

Versjon 1.0.0.341 (Test) - 02.06.2014

 • Lisens
  Lisensen inneholder nå PCK Service og antall servitører.
  PCK Service trengs for å kommunisere med håndterminaler, bankterminaler og PCK Servitør app.
  Antall servitører er antall samtidige PCK Servitør apper i bruk.
 • PCK Servitør
  PCK Service installasjonen spør ikke lenger om server og database.
  Oppsett PCK Service inne i rutiner inneholder nå felter for dette.

Versjon 1.0.0.340 (Beta) - 27.05.2014

 • Favoritt for å sende SMS
  Favorittkommandoen er %%m[melding]
  Man kan nå angi foreslått sms tekst bak kommandoen
  \n betyr linjeskift
  For eksempel Hei\nDine varer er ankommet\nHilsen oss på Butikken as
 • Gavekort
  Ved bruk av gavekort som er fylt på flere ganger vil man ikke lenger behøve å tømme hver påfylling.
 • Tidligere behandlinger
  Favorittkommando %i for å se tidligere behandlinger viser nå også varene som er kjøpt.
  Da slipper man å gå i to forskjellige bilder for å sjekke for eksempel hvilken hårkur man kjøpte sist.

Versjon 1.0.0.339 (Beta) - 14.05.2014

 • Bordkart
  Bordkartet viser nå farger på opptatte bord.
 • PCK Servitør
  Favorittkommandoer for PCK Servitør.
  %%N1 - angi favoritter for valgt servitør.
  %%N2 - Angi meldinger som skal vises til servitører ved første anledning.
 • Takeaway knapp
  Knappen viser nå en avkrysningsboks ved siden av knappen. Da er det lettere å se om den er inne eller ute.

Versjon 1.0.0.338 (Beta) - 06.05.2014

 • Webcam
  Webcam er helt skrevet om. Skal nå fungere på alle Windows versjoner.

Versjon 1.0.0.337 (Beta) - 25.04.2014

 • Dellevering
  I oppsett kan man velge ordremal som skal benyttes når varer leveres.
 • Servitør app
  %%n henter opp bildet for at servitøren kan velge sine favoritter i appen.
 • Servitør app
  Under rutiner i oppsett ligger det en knapp for "Oppsett PCKTerminal" for å velge skrivere.
 • Vare
  To nye felter: Skaffevare og Skaffetid
  Benyttes kun mot webshop for øyeblikket.
 • Webcam
  Skal nå fungere på de fleste Windows 8.x maskiner. Noen feiler fortsatt...
 • Bugfiks: Rabattmatrisen sjekket kun prisen mot tilbudsprisen og ikke ink.rabatt
 • Bugfiks: Utlegg til Agro Økonomi

Versjon 1.0.0.335 (Beta) - 26.03.2014

 • Favorittkommando: %%$r
  Viser nå leveringsinfo om hele ordren.
 • Favorittkommando: %%$s
  Delleverer/splitter ordre og tar "snapshot" av ordren, slik at bestilt, levert og rest kan skrives ut på ordremaler og sjekkes i ettertid.
 • Hastighetsforbedring
  Hastigheten på henting av ordreliste er forbedret.
  Eksempel: Dersom man kjørte over internett/VPN og det tok 30 sekunder å åpne kreditordrebildet, vil det nå ta 1 sekund.
  Ordrelinjene er også hentet samtidig, slik at beregning av netto og brutto også er klar på 1 sekund mot 90 sekunder før.

Versjon 1.0.0.334 (Beta) - 24.03.2014

 • Favorittkommando: %%$r
  For å sjekke leveringsinfo. Nå kun for aktiv ordrelinje, men kommer til å bli utvidet.
 • Ferdigmelding
  Nytt vindu for splitt i ordreliste.
  Tabell med varelinjer, bestilt, leveres og rest. Denne lager også informasjon ved splitt/levering slik at man kan skrive det ut.
 • Ordremaler
  Man kan velge å spesifisere leveringsinfo, altså Bestilt, levert og rest på ordremalen. Dette kommer ut dersom man har benyttet "Ferdigmelding" for å splitte ordren.

Versjon 1.0.0.333 (Alpha) - 20.03.2014

 • Bugfiks: Paypoint feilet

Versjon 1.0.0.332 (Alpha) - 18.03.2014

 • Drag & Drop i innkjøp
  Sekker nå sentralt register.
 • Faktura
  Mulighet for å huke av for å skrive ut kundens telefonnummer i oppsett - utskrifter - faktura
 • Fakturagebyr
  Mulighet for å angi fri gebyr konto.
 • Forhåndsvisning av faktura
  Fjernet mulighet for å skrive ut fra forhåndsvisningen.
 • Kundeposter
  Her er det lagt til knapper for å skrive ut eller sende fakturakopi, samt knapp for å sende tabellen man står på pr e-post, altså åpne poster eller oppgjorte poster.
 • Reskontro
  Ny fane - Åpne poster
  Inneholder alle åpne poster i systemet. Her kan man skrive ut eller sende fakturakopier på e-post, skrive ut eller sende hele lista pr e-post.
 • Bugfiks: Overføring av kreditnota til Agro Økonomi: fikset fortegn.
 • Bugfiks: PCKLink sender nå kun favorittgruppe 0 (Den sendte før alle og overskrev hverandre)
 • Bugfiks: Utskrift bestilling: Flyttet adresse vekk fra logo området (gjaldt høye logoer)

Versjon 1.0.0.331 (Alpha) - 10.02.2014

 • Bestillingslister
  Inne i innkjøp er det nå mulig å lagre varenummer som man har laget linjer på som et "forslag" til seinere.
  Man klikker F9 for å lagre lister. (Mulig det blir endret til en knapp eller i oppsett)
  Varenummer og evt frg/str blir da lagret i en liste med valt navn.
  Man kan feks lage en liste "Daglig" som inneholder alle brød man ønsker å normalt bestille hver dag. og så fyller man bare ut antallene etterpå.
 • Gavekort
  Mulgihet for å angi bunntekst på gavekort i oppsett - utskrifter.
 • Plukkliste
  Plukkliste/kjøkkenbong skriver nå ut dersom ordren er betalt.

Versjon 1.0.0.330 (Alpha) - 01.02.2014

 • Etikettvinduet
  Etikettvinduet følger nå søkerekkefølgen som er satt i kassebildet.
 • Firmainformasjon fra kundebildet
  Når man slår opp et firma ved å klikke på pengesekken ved org.nr. vil det vises om firmaet er registrert i mva registeret eller ikke.
 • Webjournal
  Fører nå også avdeling i balansen dersom det er skrudd på i oppsett.
 • Bugfiks: Les Ocr i reskontro feilet dersom den ikke hadde noe predefinert filnavn.
  Fiks i versjon 329 - Gå til Rutiner - Les Ocr fil og les fila der først. Etter det er alt ok.

Versjon 1.0.0.329 (22.01.2014)

 • Betalingsbildet
  Avkryssninger i Oppsett - Fellesinnstillinger om man ønsker å ikke vise gavekortspesifikasjon etter bruk av gavekort. Dette vil også medføre at autofullfør salg ved nok kontanter evt. slår til
  Og en avkryssning for å skjule bankkort knappen.
 • Dagsoppgjørsgruppe
  Mulighet til å angi kassekonto.
  Dersom utfylt overstyrer denne kassekonto på regnskapsfliken i oppsett.
 • Favorittkommando %%g
  Kommando for å åpne ekstern link benytter nå systemvariabler slik at man feks kan skrive %%g%homepath%\tilbudsmal.pdf
 • Favorittkommando %y
  Kommandoen "Velg varer fra varegrupper" vil nå autovelge varen dersom det kun finnes den i valgte varegrupper.
 • Gavekort
  Gavekort knappen i betalingsbildet vil få samme navn som gavekortvaren definert i oppsett.
  Det betyr at dersom gavekortvaren heter Kantinekort, vil knappen også hete kantinekort.
 • Gavekortspesifikasjon
  Man kan huke av for ikke å skrive ut spesifikasjon ved bruk.
  Ligger under Oppsett - Utskrifter - Kassalapp
 • Kunderabatter
  Mulighet for å gi rabatter på varegruppe2
 • Lager
  Mulighet for å huke av lager for "unntatt disponibilitet"
  Til feks defekt lager.
 • Regnskapsutlegg Visma Business
  Regnskapsutlegg til VB bruker nå bilagstype for hovedbok på bankkort føringer som går mot reskontro.
  Fakturanummer er også fjernet derfra.
 • Statistikk til e-post
  Thunderbird e-post program feilet ved sending av statistikk fordi det prøvde å lagre pdf vedlegget med det foreslåtte navnet som inneholdt kolon. For å unngå at kunder med Thunderbird får problemer så fjerner vi spesialtegn fra foreslått filnavn.

Versjon 1.0.0.328 (Beta) - 14.01.2014

 • PCK Automat
  Endringer i PCK Automat (Påfyllingsstasjon for gavekort) gjorde at ny versjon av PCKasse måtte lages.
  Man kan angi en liste over gyldige gavekortnummer for sjekk når man skanner eller taster nr i automaten. Funksjonen er i bruk dersom lista inneholder elementer. Navn vises for gyldige nr.
  Favorittkommando %%bValidGiftCardsForm benyttes for å redigere lista.
  Navnet på gavekort varen benyttes nå som navn i automaten også. Heter gavekortvaren Kantinekort, vil automaten hete "Påfyllingsstasjon for kantinekort"

Versjon 1.0.0.327 (Beta) - 9.1.2014

 • Medarbeidere
  To nye felter: Personnummer og Ansattstatus
  Ansattstatus kan man sette til Aktiv, Sluttet, osv. Dersom man ikke er aktiv, så vil man ikke dukke opp i velg ansatt dialoger.
  Personnummer er til bruk for lister til staten dersom det er påkrevd.
  Opplysninger om fødselsnummer er ikke sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 8. Fødselsnummer anses imidlertid å være skjermingsverdig fordi mange anser det som viktig å beskytte slike opplysninger.
 • Splitt
  1/6 er endret til X (spør)
  Den vil nå spørre om antallet man ønsker å dele på.
 • Bugfiks: Korrigert kost på prosjekter. Det var kun for 1 stk

Versjon 1.0.0.326 (Beta) - 12.12.2013

 • Dynamisk kjøp
  Lagt til felt for varenavn og varenummer i dynamisk kjøp.
 • Dynamisk lager
  Lagt til felt for varenummer.
 • Elektronisk pakkseddel
  Det kommer nå ut avviksrapport når man tar i mot en elektronisk pakkseddel.
 • Elektronisk pakkseddel
  Man kan velge om antall fra elektronisk pakkseddel skal legges i mottatt antall eller ikke i oppsett - felles innstillinger.
 • Kunderabatter
  Mulighet for å velge snittpris som pristype.
 • Velgedialog for frg/str
  Man kan nå angi i oppsett om man ønsker å ha med fargekode på knappene i "velg farge/størrelse" i kassa.
  Man kan også huke av for pivot her. Det betyr at fargene kommer i hver sine rader, med størrelsene nedover. Dette ser ut til å være lettere å se og velge i :)

Versjon 1.0.0.325 (Beta) - 05.12.2013

 • Reskontro
  Reskontro er nå et valg på kundemenyen.
  Man trenger da ikke lenger å åpne vinduet ned en favorittkommando fra kassebildet.
 • SMS
  Ny implementering av SMS sending.
  Man kan nå velge tidspunktet man ønsker sms levert.
  Info om status for leveringen kommer nå ikke med en gang. Slik at når man velger detaljert info, vil det endre seg etterhvert som info kommer inn.
  Man kan i tillegg sjekke status på sendingen i loggen i ettertid.
 • Wordmal
  Favorittkommando: %%$e er utvidet til at man kan bruke miljøvariabler slik som %homepath%
  Feks: %%$e%homedrive%%homepath%\maler\tilbud.dotx

Versjon 1.0.0.324 (Beta) - 27.11.3013

 • Prosjekt
  Nytt felt på prosjekt: Avtalt pris.
 • Prosjekter
  Nye beregnede felter som kan velges i prosjektliste: Fakturert beløp, Fakturert kost, Ufakturert beløp, Ufakturert kost, Beløp (sum av fakt/ufakt), Kost (sum av fakt/ufakt), Bidrag, DG, Restbeløp (Avtalt pris - Beløp)
  Det betyr at man får full oversikt over prosjektene rett i lista.
  Beskrivelse for hvordan man kan styre prosjekter kommer i egen liten folder på www.pckasse.no/manuals snart.

Versjon 1.0.0.323 (Beta) - 26.11.2013

 • Bugfiks: Regelsjekk om ordremalutskrift skulle ut feilet

Versjon 1.0.0.322 (Beta) - 25.11.2013

 • Logg
  Vi logger nå om kassekvitteringen er automatisk utskrevet, ikke utskrevet eller manuelt utskrevet.
 • Bugfiks: Rettelse av EHF header på kreditnota
 • Bugfiks: Utlegg til Visma Avendo feilet dersom Foretaksregisteret lå i org.nr

Versjon 1.0.0.321 (Beta) - 20.11.2013

 • Dynamisk statistikk
  Mulighet for å filtrere ut rader baser på antall, rabatt og DG. Man angir lik, ulik, mindre enn osv, samt et tall.
  Knappen heter "Begrens rader"
 • Dynamisk statistikk
  Nytt felt: Leverandørens varenummer
 • EHF faktura
  Små justeringer i formatet for å tilfredsstille diverse akksesspunkt.
 • Import ordre
  Nytt format. Søker opp kunder basert på e-referanse felter på kunder, ber deg velge korrekt kunde i lista dersom den ikke finnes.
  Ligger nederst til høyre på import ordre bildet.
 • Ordremal
  Mulighet for å skrive ut plukklisteinfo feltet.
 • Ordremalutskrift
  Man kan nå angi %%feltnavn%% i bunntekst for å hente fram hvilket som helst ordrefelt i tillegg til de som står ramset opp.
  Feks: %%customer.email%%
 • Regnskapsutlegg
  Utlegg for Visma Global med yyyy.MM.dd som dato format.
 • Varemottak
  Mottatte linjer merkes nå med plukklistenummer dersom elektronisk pakkseddel leses. Dette kan brukes for uthenting av data for 3.part systemer osv.
 • Webshop
  Felt i webshop oppsett for å angi ordremal man ønsker på kreditordre.
 • Webshop
  Ny rutine inne i webshop oppsett for å sende flere kunder på en gang opp til webshop.
 • Webshop
  Ved sending av kunde til webshop vil epost malen dukke opp og man kan redigere på deler av teksten.
 • Bugfiks: Endring i antall siden forrige dagsoppgjør mtp komponentvarer
 • Bugfiks: Utpakking av komponentvare med antall større en 1 ga feil resultat.

Versjon 1.0.0.320 (Beta) - 22.10.2013

 • Overføre ordre til bestilling
  Nytt alternativ på favorittkommandoer %%J, %%J1 og %%J2
  Dersom man angir D bak kommandoene så settes leveringsdato på bestillingen til ordrens leveringsdato.
  Feks %%JD eller %%J2D
 • Sortering i tabeller
  Nedtrekksbokser sorterer nå på navnet i boksen istedet for på ID'n bak...
  Varegruppe i varelista sorterer nå altså alfabetisk og ikke på ID
 • Utskrift faktura
  Det kommer nå ut ordresum for hver ordre på en samlefaktura dersom det er flere enn en ordrelinje.
 • Varemottak
  Det er laget en avhuking "Slett rest" som sletter evt rest på bestillingen etter mottak.
  Da trenger man ikke lenger gå nedover alle linjene for å sette 0 i rest...

Versjon 1.0.0.319 (Beta) - 9.10.2013

 • Kunderabatter
  Det er nå mulig å huke av i programinnstillinger - Fellesinnstillinger "Inkluder fakturereskunde i kunderabatter"
  Det betyr at dersom kunden man velger har faktureres kunde definert vil linjene som tilhører denne også tas med i beregningen av rabatter. Samme regler for utvelgelse. Dersom det er samme produkt på bestilt kunde og faktureres kunde får man beste rabatt.

Versjon 1.0.0.318 (Beta) - 9.10.2013

 • Dagens omsetning
  Dersom ikke Vis "skriv omsetning" knapp i dagsoppgj.menyen er huket av i programinnstillinger vil ikke "Dagens omsetning" under ekstra funksjoner i kasse være tilgjengelig.
  Favorittkommando %%y for å vise graf vil også sperres.
 • Dagsoppgjør
  Mulighet for å skrive ut liste over ordre med rabatter sammen med dagsoppgjør.
  Huk av for "Skriv ut rabattliste" inne på Oppsett - Utskrifter - Dagsoppgjør.
  Lista viser ordrenr, selger, rabattbeløp og ordrebeløp for alle ordre som har rabatt.
 • Epost oppsett
  Testknapper for å teste at epost-sending fungerer
 • Utskrift av kundenotater
  I kundebildet fra kassa (det som er laget for touch) er det nå en knapp for å skrive ut notatene.

Versjon 1.0.0.317 (Beta) - 2.10.2013

 • Endre ordrelinjer
  Rutinen for å endre avd/obj/pro på gamle ordrelinjer inkluderer nå også endring av selger.
 • Import vare
  Mulighet for å velge "Importer kun nye"
 • Kundebildet
  Knapp for å vise kundeposter (åpne poster)
 • Kundeposter bilde
  Kan åpnes fra kundebildet eller med favorittkommando %%bCustomerLedgersForm
 • Varetillegg med pris
  Varetillegg som har definert pris vil nå sette denne selv om selger har "kan ikke endre pris"
 • Webshop
  Webshop'n sender nå ned epost på nye kunder.

Versjon 1.0.0.316 (Beta) - 6.9.2013

 • Eannummer (GTIN13)
  Programmer slår opp nå både UPCA og EAN13(GTIN13).
  Altså både med og uten foranstilt 0 (USA er land nr 0, slik at deres koder ofte blir kun 12 siffer i excel osv. Dette er egentlig UPCA koder)
 • Varetillegg
  Varetillegg med multivalg kommer nå i to kolonner dersom det er flere enn 8 varer.
 • Bugfiks: EHF tok ikke hensyn til faktureres kunde

Versjon 1.0.0.315 (Beta)

 • Kommando på kontant og kreditknappen
  Man kan nå legge favorittkommandoer som skal kjøres på "Betal" og "Lagre kreditordre" knappene.
  Feks %%cDeliverydate for å spørre om leveringsdato før utkjøring til kontant.
 • Ny favorittkommando
  Hvis setning
  %%$oFelt1|Operatør|Felt2|Kommando hvis sann[|Kommando hvis usann]
  Feks %%$oCustomer.CustomerNo|=|=10000|%%$nDette er kontantkunde!
  Operatør kan være disse:
  = (er lik)
  < (mindre enn)
  > (Større enn)
  != eller <> eller ! (ulik)
  Dersom felt1 starter med orderlines. vil den søke igjennom ordrelinjene til den evt. returnerer sann.
  Dersom felt1 eller felt2 starter med = så betyr det fast verdi.
  Feks bare spørre om kaffekort dersom kaffe er solgt. %%$oOrderlines.ArticleNo|=|=100123|%%$nHar du spurt om kaffekort!
  Der varenummer 100123 er kaffe.
 • Ny Favorittkommando
  Vis beskjed på skjermen.
  %%$nBeskjed
  Feks %%$nHar du husket kaffekort?
 • Ordremalutskrifter
  Regelfelt 1, Regelfelt2 og Regeloperatør for å bestemme om en utskrift skal ut.
  Dersom regelfelt1 eller 2 starter med = så betyr det fast verdi.
  Feks Sett Regelfelt1 til Ordertype og regelfelt2 til =1 da kommer utskriften kun ut på kontantsalg.

Versjon 1.0.0.314 (Beta) - 04.09.2013

 • Import varer
  Import av bilder fungerer. Angi filnavn som bilde.
 • Tilbudspris
  Mulighet for å begrense tilbudspris innenfor fra til datoen med en knapp som heter "begrens". Den lyser rødt dersom det ligger noe der...
  Man kan begrense til dager og klokke. Dersom man huker av tirsdag og onsdag så fungerer tilbudet kun på tirsdag og onsdag innenfor fra til dato.
  Dersom man huker av for "bruk klokke" så må klokkeslettet være innenfor fra og til klokkeslett.
  Da kan man feks ha "Tacotirsdag" på tirsdager fra 16:00 til 19:00 i hele september!
 • Webside i kassa
  Ny favorittkommando %%$mw,h,url der w er bredde, h er høyde og url er en nettadresse.
  Feks %%$m1024,700,http://www.pckasse.no
  Man kan også bytte ut tekst med felter fra ordre. Feltene legges i klammer <>.
  Feks %%$m800,600,http://showmycalender.no?employee=

Versjon 1.0.0.311 (Beta) - 20.08.2013

 • Lukking av admin med X
  Dersom man står i bestilling, varemottak eller telling med endringer, så vil programmet spørre om du er sikker...

Versjon 1.0.0.310 (Beta) - 14.08.2013

 • Bugfiks: %%J la til like varer som hadde forskjellig linjeinfo på samme bestillingslinje. Dette splittes nå.

Versjon 1.0.0.308-309 (Beta) - 13.08.2013

 • Bestillingsutskrift
  Leverandørs varenummer skrives kun dersom det er samme leverandør på bestillinga som på varen.
  Lev. varenummer hentes fra korrekt farge/størrelse dersom utfylt.
  Hvis ikke lev.varenummer finnes vil Eannr skrives ut, dersom heller ikke det finnes vil produsentens varenummer skrives. Hvis ikke... Blankt.
 • Farge/Størrelse
  Det er nå mulig å legge leverandørs varenummer på farge/størrelse.
 • Bugfiks: 24SevenOffice tok ikke med fakturanummer. Det kom også inn 10000 i kundenr på enkelte transer.

Versjon 1.0.0.307 (Beta) - 12.08.2013

 • Vareetiketter
  Det er nå en nedtrekksmeny istedet for en avhuking.
  Man kan velge Ingen, Ved betaling, Ved parkering, Ved bet/park.

Versjon 1.0.0.306 (Beta) - 02.08.2013

 • Dagsoppgjør
  Rapport over slettede linjer på dagsoppgjør tar nå kun med linjer som har vært lagret og som er kjørt ut som kontant.
 • Generering av favoritter
  Rutinen spør nå om favorittgruppe etter man har valgt varer.
 • Nytt kundebilde
  Var ikke plass til mer info, slik at vi måtte lage faner slik som i varebildet.
 • Takeaway
  Dersom man klikker på takeaway knappen så vil ikke linjer som spurte om pris da de ble lagt inn røres.
 • Bugfiks: Generering av favoritter hoppet over nr 11 og 22 på hver side.

Versjon 1.0.0.305 (03.07.2013)

 • Favorittkommando
  %Cx spør nå om kontantbeløp dersom x ikke er angitt.
  %cx fungerer på samme måte men legges inn som uspesifisert bankkort. (altså liten c)
 • Global Blue
  Global Blue installasjonsfilene ligger ikke lenger i PCKasse, men fåes som en pakke fra GB. Denne pakken inneholder også brukernavn og passord for butikken.
  Når PCKasse merker at Global Blue er installert, vil knappen i betalingsbildet dukke opp av seg selv.
  Dette betyr at man kan oppgradere GB filene uavhengig av PCKasse.
 • Spør om pris og kostpris
  Navnet på varen det spørres om kommer nå opp i ruta man angir beløpet.
 • Bugfiks: Utskrift av antall siden forrige oppgjør tok for alle dagsoppgjørsgrupper.

Versjon 1.0.0.303 (Beta)

 • Ordremalutskrift
  Sidenummer kommer nå på utskriften

Versjon 1.0.0.302 (Ute på test)

 • Dagsoppgjør
  Dagsoppgjør "godkjenner" utskriften før spørsmålet om godkjenning, slik at dersom man ikke svarer og skrur av maskinen eller noe feiler, så er dagsoppgjøret automatisk godkjent. Svarer man "nei" vil dagsoppgjøret ikke godkjennes dersom det er mulig.
 • Elektronisk pakkseddel
  Mulighet for å lese elektronisk pakkseddel fra RNB
 • Engelsk bestillings utskrift
  Den engelske utskriften er nå lik den norske, bare med oversatte tekster. Altså ingen forskjell lenger.
 • Kunde -> Webshop
  Det er laget en knapp i kundebildet for å aktivere en kunde på webshop. (Knappen synes kun dersom man har webshop aktivert)
 • Locking
  Det er laget en lockingtabell slik at kun en maskin pr. dagsoppgjørsgruppe kommer inn i dagsoppgjørsbildet om gangen.
  Dersom maskinen kræsjer vil låsen automatisk forsvinne etter ett minutt.
 • Logo på denne maskin
  Det er nå mulig å legge en logo i programinnstillinger - denne maskin - kasseinnstillinger
  Denne kommer ut på kassekvittering dersom den er definert.
  Til bruk dersom man feks har både en cafe og et bakeri i samme lokale, men med forskjellige logoer... All annen firmainfo er jo som før.
 • Plukkliste (Kjøkkenbong)
  Mulighet for å angi at man ønsker prisen ut på kjøkkenbongen
  (Det er prisfeltet som skrives, så 2 stk à 120 med 10% totalt 216 vil skrive 120)
 • Regnskapsutlegg
  Utlegg til Visma Contracting
 • Utskrift bestilling
  Utskrift bestilling har nå en totalsum dersom priser skrives ut.
 • Utskrift fra ordremal
  Firmainfo i bunnen tar nå med webadresse og e-post adresse og er endret litt slik at det er bedre plass.
  Den gule flotte linjen ;) er nå Beige istedet...
 • Webshop
  Alle prisfelter på varen sendes, slik at kunderabatter kan beregnes også med priser.
  Kundeendringer sendes også til webshop.
 • Webshop
  Inne på varer kan man nå velge kjøpstype "Kampanje". Det betyr at en vare er på kampanje, og man kan da styre litt utseende og sortering inne på webben.
 • Bugfiks: Antall siden forrige dagsoppgjør benytter nå ordrelinjedato og ikke ordredate. Det vil si at antall tappede øl burde stemme selv med parkerte ordre.
 • Bugfiks: Import av varer der farge eller størrelse innholdt ' feilet.
 • Bugfiks: Rulling med mushjulet i søkebokser for touchskjerm ruller dobbelt sett med linjer...

Versjon 1.0.0.299 - 301 (Ute på test)

 • Kun små endringer i utskrifter

Versjon 1.0.0.298 (Ute på test)

 • Automatisk utskrift av logg
  Skriver kun lagrede ordrelinjer
 • Favorittkommando %%$L
  Legg til kommentar i plukklisteinfo
  Ny funksjon: 3 - Legg til tekst og åpne linjeinfo.
  Feks %%$L3Kostet kr.
 • Import ordre
  Import av ordre fra tab separert fil kan nå ta inn ordreinfo også.
 • Bugfiks: Splitt funksjonen logger ikke leger slettede linjer.
 • Bugfiks: Talla fra bankterminal ved oppgjør kom ikke over når man benyttet BAXI.dll fra Nets. Thanx Øystein!

Versjon 1.0.0.297 (Ute på test)

 • Aktivering av slettknapp
  En selger som har rettighet til å slette kan bruke denne favorittkommandoen for å åpne slett knapp og avbryt ordreknapp uten å endre selger på ordren.
  %%$k[kode]
  Dersom ikke kode er utfylt spørres det om kode. Da kan enten strekkoden eller innloggingskoden til selger benyttes. Strekkoden skriver man ut fra medarbeider bildet og innloggingskoden kan man definere der...
  Det er også laget en etikett som skriver ut hele strengen. Altså %%$k og så koden slik at man slipper å ha en favoritttast i det hele tatt. Man får altså et "Slett linje" kort...
 • Automatisk utskrift av logg
  Inne i oppsett - utskrifter - Logg kan man nå huke av for om man ønsker utskrifter av logg automatisk. Altså en slipp som man skal skrive under på.
  Man kan velge å skrive ut sletting av ordrelinje, avbryt ordre, åpning av kasseskuff og sletting av ordre (fra admin)

Versjon 1.0.0.296 (Ute på test)

 • Kjøkkenbong
  Mulighet for å endre fontstørrelse på spesifisert kjøkkenbong.

Versjon 1.0.0.295 (Ute på test)

 • Ansattkort
  Mulig å skrive ut ansattkort inne fra medarbeidere.
  Enten med ID eller kode som strekkode.
 • Stolpediagram over dagens salg
  %%y som viser dagens salg mot fjorårets har nå mulighet for å velge mellom sammenligning på samme ukedag og uke, samme dato eller samme ukedag i forhold til påske.
  Det betyr at i dag 16. mai velger man dato. Mens dagen før Kristi Himmelfartsdag eller i påskedagene velger man "samme ukedag ift påske"

Versjon 1.0.0.294 (Ute på test)

 • Dynamisk statistikk
  Strekkode er tilgjengelig som felt.
 • Flere felter i dynamisk lager og dynamisk kjøp
  Farge, fargekode, størrelse, størrelsekode, strekkode og alle varekategorier.
 • Kundeetiketter/kort
  Laget to nye kundekort (Ansattkort og Sesongkort).
  Man kan laste opp bakgrunnsbilde for disse i programinnstillinger - Rutiner.
  Ansattkort:
  - Kundenavn venstre: 1,78mm, vertikalt sentrert (Times New Roman 20)
  - Strekkode sentrert, bunn: 5mm fra kant
  (tekst under strekkode)
  Sesongkort:
  - Kundenavn venstre: 1,78mm, bunn: 7,62mm over midten (Times New Roman 20)
  - Strekkode sentrert, bunn: 5mm fra kant
  (tekst under strekkode)
  - Kundebilde høyre: 1,78mm fra høyre, topp: 1,78mm fra topp, størrelse: etikettbredde/3,5 etiketthøyde/2
  Dersom man benytter kreditkort størrelse er 1011*638 piksler nok (300dpi)
 • Prisoppdatering
  Prisoppdatering i kreditordrelista tar nå hensyn til kunderabatter.
 • Sortering i tabeller
  Tabeller husker nå de 2 foregående kolonner det var sortert på, slik at man kan ha opptil 3 sorteringer.
  Man klikker altså for eksempel på beløp, varegruppe2 og så varegruppe1. Da vil varelista være sortert på varegruppe1, deretter varegruppe2 og så beløp.
  Man kan snu retningen som før ved å klikke en gang til på kolonnen. Litt mindre markeringer dukker opp på sorteringskolonner 2 og 3.
 • Webcam
  Mulighet for å hente bilde fra webcam i kunde og varebildet.

Versjon 1.0.0.293 - 02.05.2013

 • Dynamisk statistikk
  Fargekode, størrelsekode og kundenummer er nå tilgjengelig.
 • Hotsoft
  Timeout for venting på at Hotsoft (hotellbooking) skal svare er øket fra 5 sekunder til 15.

Versjon 1.0.0.292 (Beta)

 • Restore av backup
  Ved restore av backup får man nå spørsmål om man ønsker å blanke felter som har med sending av data ut å gjøre.
  Dette er da dersom forhandler skal teste på en backup eller man skal selv teste noe på en backup.
  Felter slik som regnskapsfører e-post, backup ftp server, webshop osv blir blanket, slik at man ikke overskriver eller sender regnskapsdata som ikke er reelle.

Versjon 1.0.0.291 (Alpha)

 • Nekt sletting på ansatt
  Nekt sletting er utvidet til at man kan velge mellom: Ja, Nei, Kun siste eller Kun ulagrede.

Versjon 1.0.0.290 (Alpha)

 • Dagsoppgjør
  Dersom man har solgt ordre etter at man gikk inn i dagsoppgjør, vil man ikke få skrevet ut dagsoppgjør. Det kommer en melding om at man må gå ut og inn igjen av dagsoppgjør for å få kalkulert på nytt.
  (Dette er for å hindre feilen der man har gått inn i dagsoppgjør på den ene kassen og begynnt å telle penger før stengetid for å hurtigere bli ferdig.)
 • Factoring
  Utlegg til Gothia finans er lagt til
 • Inforuten "Siste salg"
  Dersom man lagrer en kreditordre vil denne ruten endre seg til "Siste kreditordre" med info om kunde og ordrenr.
 • Oppsett utskrifter
  Det er lagt til knapper med tre punktum (...) bak felter der man angir en katalog. Velg katalog dialogen i windows kommer da opp slik at man kan bla igjennom.
 • Sentrale tilgodelapper
  Dersom man bruker sentrale gavekort så er også tilgodelapper sentrale.
  Det er samme rutine for å flytte tilgodelapper som for gavekort. (Egen knapp i tilgodelapplista)
 • Webshop log
  Lagt til log på enkelte webshop hendelser.
 • Bugfiks: Det var mulig å lagre posteringsmal med alternativ mva uten å angi alternativ posteringsmal.

Versjon 1.0.0.289 (Beta)

 • Regnskapsjournalutskrift
  Utskrift av journal skriver nå mva% i stedet for den interne koden på satsen.
 • Regnskapsoppsett pr e-post
  Knapp for å sende regnskapsoppsett pr e-post i tillegg til utskrift.
 • Sentrale gavekort
  NB. Denne funksjonen er under test.
  Man må registrere maskin og lisensnummer som skal bruke sentralt gavekort. Forhandler kontakter PCK for å sette opp dette pr. dags dato.
  Man kan velge om systemet skal nummerere gavekortene eller man gjør det selv ved å angi serienummer på gavekortvaren.
  Man kan IKKE kjøre med både lokale og sentrale gavekort. Man konverterer da de lokale gavekortene til sentrale. (Dersom seriene i de forskjellige butikkene er like vil dette by på problemer).
  Gavekortliste ligger naturlig nok ikke i PCKasse dersom man kjører med sentrale kort. Da ligger denne listen på nett, og det kommer mulighet for regnskapsfører til å logge på og kjøre ut utligningsbilag for å utligne mellom butikkene.
  Forhandler bes ta kontakt med oss før man går i gang med dette
 • Utlegg til Hotsoft
  Hotellbookingutlegg til Hotsoft er endret litt.

Versjon 1.0.0.287-288 (Beta)

 • Ny favorittkommando
  %%$Lxy - Legg til kommentar i plukklisteinfo
  x er funksjon og y er tekst
  Funksjoner:
  0 - Legg til, 1 - legg til på ny linje, 2 - toggle
  For eksempel: %%$l2Uten Løk

Versjon 1.0.0.285-286 (Beta)

 • Dynamisk lager
  Lagt til filter for varekategori 1-13, samt dobbelklikk av vare for å åpne varebildet.
 • Dynamisk statistikk
  Man kan nå dobbelklikke i en celle for å åpne varebildet dersom den inneholder vare, varenr eller varenavn
 • Dynamisk statistikk
  Man kan nå velge Saldo, Disponibel, I ordre og I bestilling som felter. NB! Disse vil generere en linje pr vare/frg/str selv om man ikke har valgt å vise disse linjene. Derfor er det best å velge både vare/varenr/varenavn og "frg/str"/farge/str.
 • Innkjøp / Bestilling
  F12 fungerer nå nede på skannelinja og dobbelklikk fungerer for å åpne varekortet fra linja.
 • Kjøpsstatistikk
  Lagt til filter på varekategori 1-13
  Dersom man kjører statistikk på vare så kan man dobbelklikke på varen for å åpne varebildet.

Versjon 1.0.0.284 (Beta)

 • Dynamisk statistikk
  To nye datafelter: Provisjon og provisjonsprosent.
  Disse beregner provisjon ut i fra nettobeløp med prosenten angitt.
 • Import Kodabas
  Import av kodabas legger nå pris fra fila inn som veiledende pris, og så legges den ned i utpris kun dersom utpris=0
 • Plukkliste (Kjøkkenbong)
  Dersom Takeaway er valgt på ordre (knapp for alternativ mva er trykket inn) vil dette markeres på kjøkkenbongen.
 • Plukkliste (Kjøkkenbong)
  Mulighet for å huke av for å få hele bongen skrevet ut i tillegg til endringene.
  Slik at man bytter hele bongen inne på kjøkkenet
 • Plukkliste (Kjøkkenbong)
  Mulighet for å velge skriftstørrelse på linjene.
 • Selgerprovisjon
  Det er nå mulig å legge inn provisjon i prosent for selger/varegruppe.
  Knappen for å få opp innleggingen av dette ligger i Grunnregistre->Medarbeidere
 • Bugfiks: Signaturpad leita av og til etter DLL på feil sted etter at epost var sendt med outlook. Bruker nå full path til DLL.

Versjon 1.0.0.283 (Beta)

 • Bugfiks: Dersom autofilter var på i kreditordrelista, så kom en feilmelding.

Versjon 1.0.0.282 (Beta)

 • Alpha -> Beta

Versjon 1.0.0.281 (Alpha)

 • Nekt retur
  Denne statusen setter også tabellen som readonly, slik at man ikke kan gå ned i antallsfeltet og sette -1 feks.
 • Nekt slett
  Får ikke lenger mulighet til å lukke ordrebildet med en endret ordre fremme. Man trenger altså ikke ha avbryt ordre passord lenger.

Versjon 1.0.0.280 (Alpha)

 • Ajourhold kunde fra kassebildet
  Dersom man velger ajourhold kunde med kontantkunden så kommer en advarsel om man faktisk ønsker dette.
  Det er mange som får overskrevet kontantkunde med en faktisk kunde...
 • Bestillingsforslag
  Det er nå en filterknapp i bestillingsforslag, slik at man kan kjøre for en leverandør, eller en varegruppe etc.
 • Dashboard
  Dashboard på web benytter nå ordredato på alle ordretyper, slik at man ikke får rapportert feks forhåndsbetaling først som kredit en dag og så noen dager seinere som kontant.
 • Debiter på rom
  Debiter på rom endrer ikke lenger kundenummer før ordren er blitt sendt.
 • Etikettvinduet
  I skriv etiketter vinduet (fra oppstartsvinduet) kan man nå hente inn fra håndterminal.
  (Knappen dukker ikke opp hvis man ikke har håndterminal i lisensen)
  Det er telling som hentes opp som standard, men man kan hente inn hva som helst.
  Antallet og evt. farge/størrelse hentes fra terminalen.
 • Faktura/ordregebyr
  Dersom automatisk fakturagebyr er i bruk settes fakturagebyr til 0 istedet for standard sats når man lagrer ordren.
  Det ble litt rart på tilbud osv.
  Gebyret blir automatisk beregnet ved fakturering.
 • Favorittkommando
  %%$h = åpne kontantautomat kommandoer
  Påfylling, åpne lokk, angre, veksle, logg av og logg av/på
 • Favorittkommando
  %%$J[x] åpner kreditordre/parkerte ordre der varen er med. Samme vindu som fra varebildet og førstørrelseglasset
  Dersom x er angitt åpnes vareID=x, hvis ikke åpnes varen på aktiv linje, hvis ingen aktiv linje åpnes blankt.
  Denne funksjon kan kanskje være kjekk for å lage en knapp for å sjekke feks ordre med forhåndsbetalinger. Legg da ID'n til forhåndsbetalingsvaren bak %%$J
  Feks %%$J3
 • Favorittkommando
  Favorittkommando %%d (hent opp ordre) er endret slik at den forhåndsviser faktura eller kvittering automatisk dersom det er en fakturert eller en kontant ordre.
  Hvis det er en åpen ordre hentes den inn som normalt.
 • Forskudd
  Man kan ikke lenger kjøre forskudd med kontantkunde, man må opprette en kunde for å få kjørt forskudd.
 • Kassebildet
  Ved å lukke kassebildet med X opppe i hjørnet kommer samme advarsel som avbryt ordre.
  Det betyr også at selger med "Nekt slett" ikke kommer ut av ordrebildet uten evt å parkere ordren.
  Dette slår til også dersom man forsøker å lukke hele programmet.
 • Kundebildet
  Tre nye knapper (Konvolutter) bak alle e-post felter.
  Disse starter standard e-postprogram og legger e-postadressen i til-feltet.
 • Lagerdetaljer på vare
  Det er nå mulig å velge +Saldodetaljer i varelista.
  Man får da opp disponibelt fordelt på lager og evt. frg/str.
 • Lagre kreditordre
  Det er ikke lenger mulig å overstyre betalingsbetingelser på kontantkunden i "Lagre kreditordre" bildet.
 • Nedtrekk i tabeller
  Forbedret tabeller slik at nedtrekk der tabell eller felt er readonly ikke vises om nedtrekk men normal celle.
 • Nye felter på ansatt
  Nekt slett og nekt retur
  Nekt slett avhukingen gjør slik at man ikke kan slette ordrelinjer i kassa, avbryte ordre, endre felter direkte i tabellen eller senke et antall på en vare med *x.
  Man må altså kalle på "sjefen" som kan velge seg og så fjerne en vare.

  Nekt retur betyr at den ansatte ikke kan legge inn linjer i minus.
  På samme måte som den andre må man da kalle på "Sjefen" for å få returnert varer.
 • Ordremalutskrift
  Mulighet for å huke av Skyggelegg linjer
  Denne skraverer annenhver linje på utskriften.
 • Varebildet
  Knappen (forstørrelsesglasset) bak "I ordre" viser nå et litt annet bilde.
  Det er alle ordrene som varen ligger på øverst og så vises ordrelinjene nederst.
  Man kan dobbelklikke på en ordre for å åpne den i kassebildet.
 • Varebildet
  Knappen for statistikk er nå forbedret, slik at under kjøpsfanen vil man kunne hente fram ordretype (Telling eller kjøp)
 • Varemottak
  Når man tar varemottak på noen varer med lokasjon vil det komme ut to ark, ett som før (med priser og tall) og en til med lagerlokasjoner på.
 • Bugfiks: F12 i etikettredigering på linjene gir ikke lenger feil.
 • Bugfiks: Tripletex regnskapssystem la ikke ut fil.
 • Bugfiks: XLedger la ut mva trans i tillegg til brutto trans.

Versjon 1.0.0.279 (Alpha)

 • eFaktura
  Mulighet for å velge filnavn også.

Versjon 1.0.0.278 (Beta)

 • Global Blue ny favorittkommando
  %%$iI for å skrive ut taxfree skjema for en ordre som man glemte å trykke inn "Skriv ut taxfree skjema" knappen på, eller at kunden kom tilbake og spurte.
 • Global Blue oppsett
  For å aktivere går man til Programinnstillinger - Diverse og klikker knappen "Taxfree skjemaer"
  Her laster man ned programfilene, og laster opp config filene som man fikk fra Global Blue.
  Nå vil det dukke opp en knapp ved siden av "Skriv kvittering" som heter "Skriv taxfree skjema"
 • Safepay
  Safepay skal nå være ferdig. Det er ennå ikke verifisert av SafePay selv.
  Man velger kontantautomat i Oppsett - Denne maskin - Integrerte enheter.
  Tilkoblingsstreng for IP på Safepay er:
  pro:arq;cha:tcp;addr:x.x.x.x
  Feks: pro:arq;cha:tcp;addr:192.168.75.55

Versjon 1.0.0.277 (Beta)

 • GlobalBlue integrasjon
  Integrasjon for å skrive ut TaxFree skjemaer
  Dersom GlobalBlue er aktivert vil man kunne huke av for å skrive ut skjema i betalingsruten.
  Favorittkommandoer:
  %%$iP Skriv ut forrige skjema på nytt (papirstopp etc)
  %%$iR Skriv ut på nytt dersom kunde har mistet (Nytt nr og det gamle blir ugyldig)
  %%$iV Gjør et utskrevet skjema ugyldig.
 • Safepay favorittkommando
  %%$h1 = Åpne lokk på seddelmaskin
  %%$hF = Frigi kassett i front
  %%$hR = Frigi kassett bak

Versjon 1.0.0.276 (Beta)

 • eFaktura (EHF)
  Rettet noen feil pga ny standard.
 • Generere farger/størrelser
  Det er laget en knapp for å genrere farger/størrelser på en vare. Knappen er en tryllestav som ligger på fanen "Farge/Størrelse" inne på varebildet.
 • Safepay
  Safepay 80% ferdig. Kan benyttes men advarsler om lav beholdning kommer ikke foreløpig.

Versjon 1.0.0.275 (Beta)

 • Byttelapp
  Det er nå laget en byttelapp for kjeder eller butikker som samarbeider.
  Denne byttelappen bruker ikke ID'n på den solgte linja for å finne pris, men en kode som spesifiserer info.
  Den kan da skannes på tvers av butikker.
  Man velger hvilken type man ønsker å benytte inne i oppsett - utskrifter - kassalapp
 • Dagsoppgjørsliste
  I admin - Oppgjør - Dagsoppgjør vises nå kun dagsoppgjør fra de siste 14 dager som standard. Man kan endre dato i toppen for å få med flere.
 • Ordremal-utskrift-navn
  For at man ikke skal få ut "Følgeseddel A4" og "Følgeseddel epost" osv som overskrift på utskriften, vil PCKasse nå legge til hvor den skal ut i parantes bak navnet i "Velg utskrifter" listeboksen i lagre kreditordre. Fonten er krympet for å få med mer, men avstanden mellom linjer er beholdt.
 • Signaturpad
  Dersom man ikke ønsker utskrift så sett antall kopier inne på ordremal-utskriften til 0
 • Telling
  Dersom man har lokasjon på varene vil disse komme på tellelista.
  Det har også kommet en knapp nede til høyre for å sortere på lokasjon, slik at det blir lettere å gå rundt på lageret og telle
  Dette er for de som ikke benytter håndterminaler eller skanner inn telling, men bruker papir.

Versjon 1.0.0.274 (Beta)

 • Nullstille data
  Nullstille data fungerer nå også på ordre som ikke er fakturert. Nå slettes ordre som har fakturadato mindre enn angitt dato eller ikke er fakturert og med ordredato mindre enn angitt dato.
 • Utskrift av bestilling
  Forbedret bestillingsutskrift.
  Enhet kommer med og antall linjer/enheter på hele bestillingen. Samt at kolonner justeres i bredden for beste tilpasning. Dersom ingen varer har enhet eller lev. varenr, vises ikke disse kolonnene i det hele tatt.

Versjon 1.0.0.273 (Beta)

 • Slette ordre
  Når man sletter ordre i kreditordre bildet, vil advarselen også inneholde beløp og kunde.

Versjon 1.0.0.272 (Beta)

 • Nytt firmainfo-felt
  Laget et felt for egendefinert firmainfo.
  Her kan man legge en tekst som kan brukes på etiketter, wordmaler.
 • Send til Wordmal %%$e
  Denne kommandoen tar nå også med felter inne i shapes (slik som tekstbokser osv)

Versjon 1.0.0.271 (Beta)

 • %S - Sette totalbeløp i kassebildet
  Kommandoen hopper nå over varer som er flagget med "Ingen rabatt"
 • (Ny) i nedtrekksmenyer
  I varebildet, kundebildet og leverandørbildet er det nå mulig å velge (Ny) i nedtrekksmenyene, slik at man slipper å gå til feks varegruppe menyen for å opprette en ny for så å skifte tilbake.
 • Bedre regnskapstall oppslag
  Oppslag av regnskapstall fra kundebildet (ikonet med pengehaugen), viser nå samtlige innrapporterte regnskapsår.
 • Ny leverandør fra bestilling
  Søk på leverandør i bestillingsbildet har nå samme ny knapp som i varemottaksbildet.
 • Nye regnskapsintegrasjoner
  Matrix Økonomi og Tripletex
 • Rutine for å generere mange favorittknapper
  Oppsett - programinnstillinger - rutiner.
  Lager favorittfaner som heter det samme som varegruppa til varene du velger. Varene legges inn i disse.
 • Splitt komponentvare
  Avhuking på vare om at man ønsker å splitte komponentvare på ordren.
  Undervarene legges da bare ned på ordren som vanlig.
  Dersom prisen på komponentvaren er 0 vil undervarene benytte sin egen pris. Dersom den har en verdi eller man oppgir en pris dersom ikke "Ikke spør om utpris" er på, vil utprisen på undervarene kalkuleres til å bli prisen på komponenten.
  Programmet pakker ikke ut ut en underkomponent dersom ikke hovedvaren også pakkes ut...
 • Bugfiks: Vedlegg av XML uten leveringsdato feiler ikke lenger i drag&drop over bestillingsbildet.

Versjon 1.0.0.270 - 22.11.2012

 • Bugfiks: Vektvarer med integrert vekt kom med 0 i pris.

Versjon 1.0.0.269 (Beta)

 • F12 i nedtrekk i kundebildet
  Mulighet for å trykke F12 når man står i en nedtrekksmeny i kundebildet for å kunne søke.
  Feks der man har veldig mange prosjekter og det er vanskelig å finne korrekt i nedtrekkslista.
 • Marger ved forhåndsvisning
  Har korrigert for bug i .NET som gjorde at forhåndsvisning og utskriften (dersom man klikket på skriver ikonet i forhåndsvisningsruta) ble forskjellige.
 • Oppfrisk av pris på ordrelinje
  Prisen på ordrelinja oppfrisker seg nå kun dersom kunderabatt før og etter endring av antall er forskjellig.
  Det betyr at dersom man har satt en manuell pris og endrer antall vil den hente standard pris fra varen dersom kunden har andre rabatter grunnet at antallet ble endret.

Versjon 1.0.0.268 (Beta)

 • Tilgodelappliste
  Knapp for å slette utgåtte tilgodelapper, slik som for gavekort.

Versjon 1.0.0.267 (Beta)

 • Kundedisplay
  Større tekst på kundedisplay.
  Det justerer seg også etter skjermstørrelsen, slik at man kan bruke det på en 13" eller en 26"
  Videoer vises nå også selv om det kommer to på rad. (De må fortsatt ha extension .wmv)
 • Leverandør
  Dersom man forsøker å slette en leverandør med bevegelser, vil man få spørsmål om man ønsker å slå den sammen med en annen leverandør for så å slette den.
 • Signaturpad
  PCKasse støtter nå Signotec sine signaturplater (Sigma og Omega)
  Man huker av på ordremalutskriften i feltet "Signaturpad". Programmet vil da be om signatur når dette dokumentet skal skrives ut.
  Dersom man også har angitt "katalog for utskrifter med signatur" i oppsett - utskrifter - ordremal vil PDF og BIN fil lagres i denne katalogen med navnet Ordremalnavn_Utskriftsnavn_Ordrenr.pdf (Dersom det ligger en lagret fra før på samme nr, vil de merkes med et løpenummer bak)
  BIN fila inneholder info om hastighet og trykk for signaturen...
 • Bugfiks: Omsetnings siden forrige dagsoppgjør summerte tilgodelapp som kontanter.

Versjon 1.0.0.266 (Beta)

 • Duplikatsjekk på varenr
  Det har vært mulig å opprette 2 like varenr ved å legge dem inn i varelista samtidig. Dette er nå fikset ved å lage en sjekk i SQL.
  Dersom det allerede finnes duplikater vil man ikke kunne lage sjekkenog det vises derfor en melding der man bes rette dette.
  Ved neste nye versjon vil da sjekken igjen forsøkes lagt til.
 • Endre valgte rader i tabeller
  Det er nå mulig å velge (blank) i nedtrekksmenyen slik at man kan blanke tekstfelter.
 • Feilmeldinger
  Ved feilmelding i import varer og ved sletting i tabeller, vil man få opp en bedre feilmeldingsrute som lister opp feilene i en liste, samt en knapp for kopier som kopierer til clipboard.
 • Kundedisplay
  Større font, så det er lettere å lese kvitteringen.
  Dersom man ikke har valgt bildemappe eller katalogen ikke eksisterer vil logo fra oppsett vises.
 • Oppretting av ny base
  - Forhåndsbetalingvare legges inn og kobles korrekt, slik at den kan brukes uten oppsett (sjekk posteringsmalen og legg korrekt konto)
  - Posteringsgruppe for Takeaway opprettes.
 • Tabeller
  PCKasse husker størrelsen på kolonnene samt om autofilter er avhuket eller ikke.

Versjon 1.0.0.265 (Beta)

 • Dynamisk lager
  Det er nå mulig å velge å se lagerverdien utifra utsalgspris, listepris, alternativpris og veilpris.

Versjon 1.0.0.264 (Beta)

 • e-conomic overføring
  Det er nå mulig å overføre til e-conomic regnskapssystem med en token istedet for brukernavn, passord og avtaleid.
  Du angir token som brukernavn og lar passord og avtalenr være blank.
  Du lager en token her
  Litt mer forklaring her

Versjon 1.0.0.263 (Beta)

 • Rabatt prosent i dymanisk statistikk
  Det er nå mulig å velge rabatt prosent i toppen (ligger nederst i lista)
 • Webjournal
  Dersom man benytter 5 sifrede kontoer for oppgjørsmetoder, merkes disse med kunde over til regnskap.
 • Bugfiks: Flytting av faner i favoritter tok med alle favorittgrupper.

Versjon 1.0.0.262 (Beta)

 • Dashboard i kassebildet
  Mulighet for å velge å se Dashboard/webrapport istedet for logo.
  Du må angi Dashboard koden i oppsett.
  Det står klokkeslett for når den hentet data sist. Trykk på grafen og den vil oppdatere seg...
 • Debiter på rom (hotell)
  Dersom man har valgt plukkliste ved parkering, så vil det også skrives plukkliste dersom man setter på rom.
  Plukkliste i disse tilfellene betyr "Kjøkkenbong"
 • DG Kjøpslistepris
  Lagt til felt på vare og ordrelinje som beregner DG utifra kjøpslistepris.
  Greit å bruke dersom man ofte kjøper inn partier til prosjekter til en billigere pris, slik at andre medarbeidere ikke beregner etter den prisen.
 • Nye felter på vare
  13 nye kategorier, samt 3 nye infofelter er lagt til på vare. Disse ligger i egen fane.
  De kan brukes til hva man ønsker. Verdiene spesifiseres på menyen Varekategorier på Varer menyen.
  Disse feltene kan også velges i statistikk og i filter på statistikk.
 • Returer på dagsoppgjør
  Forhåndsbetaling tas ikke lenger med i oversikten over returer (Da dette ikke er en reell retur)
 • Slettede linjer på dagsoppgjør
  Dagsoppgjørsutskriften spesifiserer nå antall slettede linjer samt verdien av disse pr selger.
 • Tilgodelapp uten nr
  Man kan ikke lenger trykke Enter for å ta i mot en tilgodelapp uten nr. Man må taste inn 0.
  Dette fordi så mange bare trykket enter uten å tenke...

Versjon 1.0.0.261 (Alpha)

 • Bekreftet leveringsdato
  På bestilling og varemottak er det nå mulig å huke av for at leveringsdatoen er bekreftet.
  Denne infoen sendes opp til Webshop, slik at man kan der skrive "Forventet inn 8 stk 13.09" feks.
  Bekreftede datoer prioriteres, deretter ubekreftede leveringsdatoer som er større enn ordredatoen.
  Altså dersom både ordredato og leveringsdato er lik, så regner PCKasse som at datoen ikke er satt. Altså sendes kun x antall forventes inn uten dato.
 • XML vedlegg på ordremal
  Mulig å huke av "Legg ved XML" på ordremalutskrifter.
  Det betyr at dersom utskriften kjøres til e-post vil det også legges ved en XML fil.
  Denne kan dras og slippes på innkjøpsbildet og ordren monteres da som en bestilling.
  La oss si hovedkontoret fordeler varer til butikkene og lager ordre. Butikken mottar ordrebekreftelse og XML fil. Slipper den ned på innkjøp. Alt er da klart til varene kommer. Bare å ta varemottak :)

Versjon 1.0.0.260 (Alpha)

 • Antall i rabattmatrise
  Det testes for å se om antall i kunderabatter fungerer tilfredsstillende.
  Rabatt sjekkes hver gang man endrer antall på linjen. Det betyr at manuelt satt pris og eller rabatt vil fjernes og standard hentes inn hver gang man endrer antall.
 • Dobbelklikk i kreditordre
  Dobbelklikk for å hente opp ordre i kassebildet fra Admin - Kreditordre fungerer nå i alle faner. Ikke bare . I tillegg hentes den opp over den som er der, dersom den ikke er endret eller ikke inneholder linjer...
 • Bugfiks: headerlinje på samlefaktura skrev noe tekst oppå hverandre

Versjon 1.0.0.259 (Alpha)

 • Faktura
  Kolonnebreddene justerer seg etter innhold og varenavn brekkes over flere linjer om nødvendig.
 • Handshake på kundedisplay
  Mulighet for å velge handshake på kommunikasjon med kundedisplayet.
 • Webrabatt på vare
  Et nytt felt på vare for kalkulering som heter webrabatt. Dersom dette endres så justeres webpris, dersom webpris settes vil webrabatt oppdatere seg.

Versjon 1.0.0.258 (Alpha)

 • Ny kommando %%$e - Send til Word
  %%$e"filnavn"
  Denne kommandoen åpner Word og fyller inn flettefelter med info fra PCKasse.
  Les mer om dette snart i et eget dokument.
  Man må lage MergeField felter som har samme navn som propertien i PCKasse. Feks Kundenavn = Customer.Name
  For å repetere ordrelinjene lager man et bokmerke som heter OrderLines for området som skal kopieres opp for hver linje...
 • Opsjon til %%$f - Send til Exchange
  Skriv ett eller annet bak for å lage Oppgave (Task) med oppfølgingsdato på leveringsdato i stedet for Kalender avtale.
  Feks: %%$fx
 • Opsjon til %%$G - Lagre ordre
  Man kan angi 0 eller 2 bak for å angi om det skal lagres som 0 (parkert ordre) eller 2 (kreditordre)
  Greit dersom man med %%c har valgt ordremal tilbud og så skal lagre til kredit

Versjon 1.0.0.257 (Alpha)

 • Bugfiks: Fiksa kommando %%w - skriv kvittering på serienr.

Versjon 1.0.0.255 (Alpha)

 • Dynamisk statistikk
  Mulig å velge kvartal til venstre.
  Summer valgte celler i høyreklikk menyen.
 • Ingen purring
  Kunder og ordre er nå mulig å huke av for "Ingen purring"
  Dette har foreløpig kun betydning for overføring til Predator kredittadministrasjon.
 • Lagerliste
  Ny knapp "Til ordre"
  Legger valgte varer til en ordre. Man kan huke av for "Saldo som antall" og velge lager som det skal gjelde for.
  Denne kan være nyttig for å tømme reklamasjonslager osv... La oss si du skal sende tilbake varer til en leverandør og fjerne de fra defekt lageret
 • Ny favorittkommando %%$f
  %%$f - Lag avtale på Exchange server på leveringsdatoen. Oppsett for Exchange Server Web Service Url, brukernavn og passord er i programinnstillinger - Denne maskin - Exchange
 • Nye favorittkommando %%$g
  %%$g - Lagre ordre
 • Predator
  Utlegget til predator markerer transer spesielt for kunder eller ordre som er merket med "Ingen purring".
  Dersom 1 ordre på en samlefaktura er merket med "Ingen purring" så merkes hele samlefakturaen.
 • Åpne ordre fra kreditordre
  Dersom man dobbelklikker på en ordre i <Alle ordre> fanen, vil den åpne seg i ordrebildet.

Versjon 1.0.0.254 (Alpha)

 • Forhåndsbetaling
  Det er en ny knapp i forhåndsbetalingsbildet - Fakturer.
  Man kan nå fakturere forhåndsbetaling, men man kan ikke lagre den for seinere fakturering. Fakturaen må skrives ut med en gang.

Versjon 1.0.0.253 - 02.08.2012

 • E-faktura
  Sending av EHF faktura er implementert. Man legger inn katalogen man ønsker å lagre filene på i Oppsett - Utskrifter - Faktura i feltet "Filsti til e-fakturafiler"
  Inne på kundene huker man av for e-faktura dersom man ønsker å generere EHF fil for fakturaer til denne kundern. Man må ha org.nr på kunden samt at man IKKE kan samlefakturere. I tillegg krever ordrene deres ref.
 • Endring av avd/pro/obj
  Det er en ny rutine under programinnstillinger - Rutiner som heter "Endre avd/pro/obj på ordrelinjer".
  Her kan man endre på avdeling, prosjekt og objekt på fakturerte ordre og kontantordre dersom man glemte å legge det inn eller det er feil.
  Dette blir lagt i loggen under "Ordrelinje endret"
 • Godkjenning av fakturering
  Godkjenningsruta for fakturering har nå en ny kolonne som heter "Sendes som". Der kan det stå e-post, papir eller eFaktura.
  Dersom noen av fakturane som blir godkjent er eFakturaer vil det komme en opplysningsboks etter godkjenning som sier antall eFakturaer samt minner på at man må få sendt dem.
 • Logging av slettede ordre
  Sletting av parkerte ordre, kreditordre og sletting av rest på webordre logges nå.
 • Opprette webshop kunder
  Det er kommet et valg for å opprette webshopkundene i PCKasse istedet for å benytte en samlekunde. Man velger i tillegg hvilken kundegruppe disse kundene skal havne i.
  Dersom kunden har en webshopId fra før, så legges den ikke inn på nytt, hvis ikke forsøkes det å matche på navn, adresse1 og 2 samt postnr.
  NB! PCKasse sin webshop sender foreløpig ikke informasjon om bestiller, kun leveringsadresse. Slik at funksjonen vil ikke gjøre noe inntil 3. part setter i gang på sin side. Etter ferien...

Versjon 1.0.0.246 (Alpha)

 • EFaktura
  I fakturakopi er det kommet en knapp for å generere faktura i EHF format for valgt rad.
  Filen legges på regnskapsjournal katalogen
  I neste versjon vil det gjøres automatisk ved fakturering og knappen forsvinner herfra.
  EHF er standarden staten bruker. Kontrakter inngått med staten etter 1. juli 2012 krever faktura levert elektronisk. Så skal du fakturere staten på en kontrakt opprettet etter 1. juli, så benytt denne fram til løsningen er 100% klar medio juli.
  PS. Du må skaffe et akksesspunkt for å sende fakturaen på. Feks nettbanken eller EHFPortalen.no eller lignende.
 • Regionale innstillinger
  Det er opprettet regionale innstillinger inne på regnskapsfliken i programinnstillinger.
  Her velger du:
  Lokal valuta (Symbol for kassekvittering)
  Lokal valuta ISO (Valutakode for faktura)
  Minste valør, største mynt, liste over alle valører.
  Utskriftsvalg:
  Valuta (Ikke synlig, foran, bak) - om Lokal valuta spesifiseres og evt om den skal foran eller bak på kassekvittering. ISO skrives bak på faktura dersom valget er foran eller bak.
  Valg for standard språk - Valgt kunde overstyrer dette.
 • Språk
  I språkvalget på kunder velger man nå Systemstandard, Norsk, Nynorsk, Engelsk eller Spansk.
  Bongkvittering og faktura følger disse valgene.

Versjon 1.0.0.245 (Beta)

 • Bugfiks: Fiksa avrunding ved partall

Versjon 1.0.0.244 (Beta)

 • Import av historiske tall
  På import ordre menyen er det nå et valg for å importere historiske tall. Denne er litt lettere enn å lage en full ordreimport.
 • PCK håndterminal
  Ny håndterminal software...
 • Web plukkliste
  Strekkode kommer ut på utskriften. Dersom det er et gyldig Gtin13, så formateres det x xxxxxx xxxxxx

Versjon 1.0.0.243 (Beta)

Versjon 1.0.0.242 (Beta)

Versjon 1.0.0.241 (Beta)

 • F3 søk på kunde
  F3 søk mot telefonkatalogen bedrift tar nå med flere nr, ikke bare hovednr. Dersom man søker på et nr og ikke navn prioriteres dette.
 • Ordre til Bestilling
  Ny favorittkommando %%J2
  %%J2 henter opp liste over usendte bestillinger til aktuell leverandør, slik at du kan velge å legge til på denne. Dersom man trykker avbryt på valget, vil ny bestilling lages til leverandøren.

Versjon 1.0.0.240 (Beta)

 • Utlegg til Avendo
  Lagt til 2 felt i utlegg til avendo, etter ny spesifikasjon derfra.

Versjon 1.0.0.239 (Beta)

 • Akkseptdato på tilbud
  Ny avhuking på ordremal: "Sett dato ved bytte"
  Denne avhukingen vil sette dagens dato som ordredato og ordrelinjedato dersom man bytter fra denne og til en annen ordremal.
  Altså: Huk av denne på tilbudsmalen...
 • PCKLink
  Bilder på favoritttaster kommer nå også med over.
 • Skriv til fil i tabeller
  Man kan nå velge å skrive overskriftsrad når man skriver en tabell til disk.

Versjon 1.0.0.238 (Beta)

 • Cashguard
  Dersom cashguard benyttes så er kontantknappen tatt bort.
 • Paypoint
  Multiterminal skal nå fungere.

Versjon 1.0.0.237 - 30.04.2012

 • Farge/Størrelse-etikett i bestilling/telling
  Etikett der farge/strekkode på varen ikke har eget EANnr, vil nå også virke i bestilling, varemottak og telling.

Versjon 1.0.0.236 (Beta)

 • Multiterminal Point
  Endra litt på multiterminal støtte for Point terminaler

Versjon 1.0.0.235 (Beta)

 • 50øre
  Avrunding til hel krone er default på fra 1.mai 2012

Versjon 1.0.0.234 (Beta)

 • 50 øre forsvinner 1. mai
  Avrunding til hel krone i kassebildet er automatisk på fra 1. mai.DG/DB feltene i varebildet
  DG feltene og bidrag inne i varebildet hensyntar nå det som står i fraktfeltet. (Disse er kun info felter som man benytter for å kalkulere. Når man selger varen på en ordre er det snittpris som er kosten på varen)
 • Mulighet for org.nr i kundeimport
  Org.nr ligger som valgfritt felt til slutt på linja.

Versjon 1.0.0.233 (Beta)

 • Oppsett - Felles innstillinger
  Valget "Bruk 'Sett i bank' funksjonen" er nå døpt om til "Bruk løpende veksel"
 • Tillegg på favorittkommando
  %%cFelt=Verdi
  Man kan nå angi <%Ledetekst[,Startpos[,Lengde]]%> inne i verdifeltet
  Feks:
  %%cCustomer.CustomerNo=1<%Skan kundekort,8,6%>
  for å sette kundenr til 1 + posisjon 8 til 13 i innskannet strekkode

Versjon 1.0.0.232 (Beta)

 • Dynamisk lager utskrift
  det kommer nå firmanavn i toppen av utskriften.

Versjon 1.0.0.231 (Beta)

 • Endringer i programinnstillinger
  Ny fane opprettet: Rutiner
  Knapper og oppsett som er flyttet til Rutiner:
  • Slå sammen kunder
  • Importdefinisjoner vare
  • Nullstille data
  • Import Bestseller
  • Import Kodabas
  • Les OCR fil
  • Sett sist brukte ordrenr
  • Konvertere bruker til ekstra firma
  • Hent data fra offline base
  • Webshop
  Andre endringer:
  • Betalingskort oppsett er flyttet fra denne maskin til regnskap og heter nå "Bankkort oppsett" og ligger på regnskapsfliken.
 • Sending av data til webrapport
  Mulighet for å huke av for "Send data til webrapport" under rutiner i programinnstillinger.
  Tilgang til webrapporten kan kjøpes. Dette er tenkt til bruk for kjeder og sammenkoblede lisenser :)

Versjon 1.0.0.226 (Beta)

 • Kundeskjerm
  Dersom det er angitt ugyldig skjerm i kundeskjerm oppsett vil ikke lenger bildet dekke kassebildet.
 • PCK Link
  Ved overføring av vareendringer med PCK Link vil nå ekstra eannr på farge/størrelse tas med, samt feltet størrelseinfo
 • Webshop
  Avdeling, objekt og prosjekt hentes nå fra kunde og ansatt ved henting av ordre fra webben.

Versjon 1.0.0.225 (Beta)

 • Avrunding i varelista
  Mulighet for å avrunde webshop pris
 • Oppdater fra sentralt register
  Mulighet for å synke disse feltene:
  Webbeskrivelse, leverandørs varenummer, utsalgspris, kjøpspris (ink valuta og valutakjøpspris), leverandør, varestatus, tilbud (pris, fra og til), webpris og enhetspris (navn og mengde)
 • Sentralt register
  Henter nå også ned "Størrelse info" inne på farge/størrelse.
  Oppretter valuta dersom den mangler.

Versjon 1.0.0.224 - 05.03.2012

 • Varemottak
  Dersom man klikker på x for å lukke fanen varemottak, vil den spørre om du er sikker dersom det er linjer på varemottaket. (Slik som ved avbryt knappen)
  NB! Dersom man lukker hele admindelen vil ikke spørsmålet komme.

Versjon 1.0.0.216-1.0.0.223 (Beta)

 • Drag&Drop bilde
  Man kan nå dra og slippe bilder ned på varebildet eller varelista.
 • Duplikatsjekk
  Inne i kundebildet vil det blinke gul advarsel dersom en annen kunde har samme info i aktuelt felt.
  Feltene som sjekkes er navn, telefon, telefon2, e-post, e-post2, org.nr
 • Flere bilder på vare
  Det er nå mulig å angi flere bilder på vare og farger/størrelser.
  Man må opprette en bildedatabase som ligger parallellt med aktuell database.
  Man har feks PCKasse som databasenavn, da blir det opprettet PCKasseImages som en ny database.
  Denne blir det IKKE tatt backup av med knappen i PCKasse eller automatisk ved dagsoppgjør.
  Grunnen til dette er at denne kan fort bli noen GB stor, slik at det er mer hensiksmessig å ta backup av denne selv.
  For å legge inn ekstra bilder på vare må man foreløpig (blir forberet i seinere versjoner) hente fram kolonnen "+Bilder" i varelista. Når man så åpner bilder vil man kunne dra og slippe bilder inn i denne tabellen. FargeID som står der må man angi manuelt foreløpig. 0 betyr varebilde, altså ikke koblet til en farge. (Størrelser har ikke ekstra bilder)
 • Forbedret ordremalutskrift
  Feltene justeres etter bredden automatisk.
  Posisjon på ekstrafelt kan velges
  Linjefontstørrelse fungerer
  varebeskrivelse brytes automatisk over flere linjer
 • Merket feltet i varemottak
  Det er nå mulig å skrive inn merket på "direkte" varemottak, altså en med nr 0.
  Dersom det har vært en bestilling først så hentes merket derfra.
 • MVA på bidrag
  Dersom man bruker mva på bidrag på en vare, fordi det er kunst, brukt, antikt eller lignende. Vil ikke lenger faktura og kvittering vise mva for denne varen.
  Det vil stå ink mva beløp alltid på varelinjen, og mva spesifikasjonen vil kun vise:
  Uten fradrag (ink beløp) 0,00
 • Ny favorittkommando: toggle fortegn
  For å lage returknapp i kassa har man tidligere benyttet * -1
  Men det setter antallet til -1 og ikke samme antall som man hadde. Altså kunne man ikke slå inn 5 stk og så kjøre retur. Man kunne naturligvis slå inn -5* men...
  Ny kommando er %%$b for å toggle fortegn på aktuell linje.
  %%$b- for å sette antall til negativt (Dersom allerede negativt så gjør den ingenting)
  %%$b+ for å sette positivt (dersom allerede positivt gjør ingenting)
 • Ny leverandør fra bestilling/varemottak
  Det er nå mulig å klikke på "NY" når man søker på leverandør i bestilling og varemottak
 • Nye drivere for bankterminal
  Støtte for Baxi og Paypoint.DLL
 • Nytt factoring utlegg
  Svea Finans
  Kun pr epost føreløpig.
 • Størrelseinfo på farge/størrelse
  Det er laget et felt inne på farge/størrelse som er "Str. Info". Dette er ment til å beskrive størrelsen akkurat på denne varen. Feks "Tilsvarer US 8" / "Tilsvarer EU 43" osv.
  Dette overføres til Webshop og vises sammen med størrele valget der.
 • Utskrift av godkjente varemottak
  Dersom man henter opp en bestilling som det er mottatt noe på før, så får man mulighet til å skrive ut tidligere mottatte.
  Det kommer opp en rute der du velger tidspunktet for mottaket du ønsker å skrive ut.
 • Webshop pris
  Nytt felt for webshop pris inne på fliken "Bilde/web" på varen.
  Dersom denne er angitt sendes den til webshop, hvis ikke sendes utsalgspris.

Versjon 1.0.0.215 - 30.01.2012

 • Slå sammen kunder
  Laget funksjon for å slå sammen kunder. Historikken på kundene flyttes til den du velger å beholde. Deretter slettes kundene.
 • Utvidet favorittkommando %%c
  %%c<felt>[=<verdi>|==<felt>|=#søkefelt,ledetekst[,verdi]]

Versjon 1.0.0.206 (Beta)

 • Web plukkliste
  Nytt utseende

Versjon 1.0.0.205 (Alpha)

 • Gavekort spesifikasjon
  Ved bruk av gavekort vil det skrives ut et "nytt gavekort" med spesifikasjon. Slik at man tar det gamle og gir ut nytt...
 • Støtte for Vensafe
  Vensafe maskiner støttes med socket integrasjon. Altså for aktivering av produkter.

Versjon 1.0.0.203-204 (Beta)

 • Dynamisk lager
  Tar med seg minus saldo pr farge/størrelse, men kun varer som har positiv total saldo.
 • Vektetikett
  Laget støtte for å bruke vektetiketter på samme vare som spør om vekt.

Versjon 1.0.0.201-202 (Beta)

 • PCK Link
  PCK Link tar med seg tilleggsvarer i overføringen.
 • Tilleggsvarer og flervalg
  Flervalg fungerer nå inne på tillegsvarer inne på vare
  Man får opp et nytt bilde i kassa der man kan trykke +/- for å øke antall tillegg
  Feks: Kyllingsalat der man har Bacon, Ost, Soltørket tomat som tillegsmuligheter. (Som egne varer da)

Versjon 1.0.0.200 (Beta)

 • Lag pakkepris
  Ny favorittkommando for å lage en pakkepris for x antall varer.
  Et nytt vindu kommer opp der man skanner eller søker fram varer man ønsker å lage en pakke av. Når man klikker på legg til varer vil varene legges til ordren og rabatten justeres slik at summen blir korrekt for disse varene
  %%$a[<Pakkenavn>[;<Pakkepris>[;<Antall varer>]]]
  Feks:
  %%$a
  %%$aSkipakke
  %%$aSkipakke;1200
  %%$aSkipakke;1200;3

Versjon 1.0.0.199 (Beta)

 • Etikettredigering
  Nye felter i etikettredigering.
  Splitt på og Splitt felt. Her kan man angi et tegn man ønsker å splitte på og så angi hvilket av feltene som man ønsker å skrive ut

Versjon 1.0.0.198 - 11.10.2011

 • Forbedring av status vinduet
  Den skal ikke lenger stjele fokus og komme bak andre vinduer etc...

Versjon 1.0.0.197 (Beta)

 • Bunntekst på ordremaler
  Det er lagt til 2 nye kommandoer i bunntekst på ordremalutskrifter:
  %ON byttes ut med ordrenr
  %OI byttes ut med ordreinfo
 • Dynamisk lager
  Dynamisk lager er forbedret slik at utvalget på kun positiv saldo er på varenivå, samme hva man velger å kjøre statistikk på.
  Det vil si at på en vare med saldo 3 og en frg/str i minus, så vil minusen være med. Tildligere ble alt av minuser fjernet.
 • Nullig av minussaldoer
  Det er kommet en knapp i telling for å hente inn alle varer og evt farge/størrelser med minus saldoer.
 • Prosjekt, Objekt, produktserie på dynamisk lager
  Nå er det mulig å legge disse feltene samt gjøre utvalg på disse feltene...
 • Sammeligne kolonner i filter
  Høyreklikkmenyen har nå mulighet for å sammeligne to kolonner. Den kolonnen man høyreklikker i blir sammenlignet med en fritt valgt kolonne. Man kan også angi et prosent avvik.
  Feks så ønsker man å sammenligne utpris med 5% avvik fra veil.pris for å se at man ikke er helt ute å kjøre.
 • Unnta omsetning på ordremal
  Det er nå mulig å huke av for unnta omsetning på ordremal.
  Dette har kun med om den medregnes som standard på statistikker eller ikke.
  Alt som er fakturert kommer allikevel over til regnskap etc.
  Det er ment som internt kjøp eller andre former for salg som man ikke ønsker å ha med som "omsetning" når man ser på lønnsomhet osv.

Versjon 1.0.0.195-196 (Beta)

 • Favorittkommando %%b
  Mulighet for å angi statistikk oppsett som skal oppfriskes ved bruk av %%bStatisticsForm
  Feks: %%bStatisticsForm,ForrigeUke

Versjon 1.0.0.194 (Beta)

 • Dagsoppgjør og veksel
  Dersom man en dag teller opp mindre enn normal veksel så får man spørsmål om man ønsker å benytte dette neste dag.
  Dersom man neste dag har mer enn normal veksel, vil beholdningen settes til dette.
  ALTSÅ: Man trenger ikke lenger sette veksel tilbake til normalen igjen manuelt.
 • Innskudd i kasse
  Det er nå egen knapp for innskudd i kasse under ekstrafunksjoner.
  Denne er også som favorittkommando %w+
  Uttak er %w
 • Retur av varer på webordre
  Eget bilde for fullførte webordre der man kan returnere varer og tilbakebetale kr til kunden.
  Feks ved bruk av angreretten.
 • Tilbudspris sendes til webshop
  Tilbudspris, fra og til sendes over til webshoppen
 • Volum på varer
  Felt for å angi volum på varer

Versjon 1.0.0.193 (Beta)

 • Opptalte valører på dagsoppgjør
  Valg for å skrive ut opptalte valører ligger nå inne i oppsett utskrifter - dagsoppgjør.
 • SSL på e-post
  Avhuking for å benytte SSL ved e-post sending, slik som journaler, backup og fakturaer...

Versjon 1.0.0.191-192 (Beta)

 • Enhetspris på varer
  3 nye felter på vare som omhandler enhetspris.
  enh.pris-enhet, enh.pris-mengde, enh.pris-pris
  Man angir feks L i enh.pris-enhet, og 0,33 i enh.pris-mengde for en Glasscola.
  Dersom man angir noe i enh.pris-pris så beregnes enh.pris-mengde.
  Hvis man endrer prisen på varen så forblir mengde uendret, slik at ny pris pr L/KG/M settes.
  NB! Feltene er kun tilgjengelige i varelista foreløpig.

Versjon 1.0.0.190 (Beta)

 • Kredittadministrasjon
  Format for Predator er laget for sending av fakturaer til kredittadministrasjon.
 • Regnskapsjournaler på e-post
  Utskriftene ligger nå vedlagt som PDF'er istedet for direkte i e-posten.

Versjon 1.0.0.188-189 (Beta)

 • Forbedret favorittkommando %%c
  Favorittkommando %%c<Ordrefelt>[=<verdi>==<ordrefelt>]
  er forbedret slik at man kan angi objekter og ikke bare tall, dato eller tekst felter.
  Feks: Spørre om prosjektnr på ordre er %%cProject.ProjectNo
  Spørre om prosjektnr på ordrelinje er %%cOrderlines.Project.ProjectNo
  Vise liste over prosjekter for valg:
  %%cOrderlines.Project
 • Forhåndsvis kopi av kvittering
  Knapp for forhåndsvisning av kvittering under kopi av tidligere og dagens kvittering
 • Sjekk av status på org.nr under fakturering
  Det er nå mulig å klikke F4 for å slå opp firmastatus på kunder som har organisasjonsnr utfylt.
  Grønn er OK, gul er ugyldig nr, rød er ikke OK.
  Trykk F5 for å slå opp aktiv linje.
 • Strekkode på farge/størrelse
  Utskrift av etiketter skriver nå ut spesialkode dersom ikke eannr på farge/størrelse er utfylt.
  For at dette skal fungere må man benytte #eanno som felt inne på etiketten. Den henter korrekt kode (Det benyttes EAN koden dersom den er fylt ut, PCK sin hvis ikke)
  Koden er slik 021xxxxxxxxxS der x er ID og S er sjekksiffer
 • Støtte for Tomra panteautomat
  Strekkoden som produseres fra Tomraautomatene støttes nå i kassa.
 • Video på kundeskjerm
  Dersom man legger inn wmv filer i mappa for bilder, så vil disse vises slik som bildene.

Versjon 1.0.0.187 (Beta)

 • Favorittkommando %%y
  Endret litt på utseende
 • Webshop
  Lagt til EAN i sending av varer.

Versjon 1.0.0.185-186 (Beta)

 • Favorittkommando %%y
  Ny favorittkommando %%y for å vise dagens omsetning.
 • Favorittkommando %%z[x]
  Ny favorittkommando %%z[x] for å åpne betalingsbildet og klikke på en knapp.
  der x=1 klikker på gavekort, x=2 klikker på kort.
  Feks: %%z1 åpner betalingsbildet og spør om gavekortnr.
 • Nulling av gavekort
  Det er kommet en knapp inne i gavekortlista som heter "slett". Denne funksjonen legger inn valgte gavekorts restverdi på en ordre og parkerer denne. I rutinene som blir man bedt om å velge en vare som inntekten skal legges på.
  (Når man sletter gavekort så må man ta beløpet man solgte det for som en inntekt inkl 25% mva)

Versjon 1.0.0.183-184 (Beta)

 • Testing av Webshop

Versjon 1.0.0.182 (Beta)

 • Web varegrupper
  Det er opprettet egne webgrupper istedet for at varegruppe1-3 benyttes.
  Man kan kjøre en rutine for å flytte varegrupper -> webgrupper inne på webshopoppsett.
  Knappen for å definere webgrupper ligger til høyre i bildet under webshop ordre (foreløpig)
  Gruppene velges inne på varen under fanen "Bilde/web"

Versjon 1.0.0.181 (Beta)

 • Login visningsnavn
  Feltet er flyttet fra firmainfo til databasefanen
 • Bugfiks: Filter på varegrupper i kjøpsstatistikk feilet av og til

Versjon 1.0.0.180 - 05.07.2011

 • Kreditordre
  Øket hastighet på åpning ved å summere opp ordretotaler i egen prosess.
  Det kommer opp *beregner...* mens den jobber...
 • Varesøk fra admin - varer
  Øket hastighet på hentingen.
 • Bugfiks: Gavekort uten serienr feilet

Versjon 1.0.0.177-179 (Beta)

 • Kundedisplay
  Dersom man i oppsett hadde angitt at kundedisplay var i bruk, men det ikke var koblet til fysisk, så gikk det veldig treigt.
  Dette er endret slik at dersom displayet feiler en gang, vil det skrus av.
 • Kundeskjerm
  Dersom man anga en bildekatalog for kundeskjermen men den ikke eksisterte så fikk man en feilmelding på kundeskjermen.
  Dette er korrigert til å kjøre normalt bortsett fra at ingen bilder kommer opp.
 • Slå opp regnskapstall for firma
  Knapp for å sjekke firmainfo og regnskapstall inne fra kunde.
  Det er et ikon med penger på bak organisasjonsnr.
 • Varemottak
  "Er du sikker?" melding med bruk av avbryt knappen.

Versjon 1.0.0.176 (Beta)

 • Byttelapptekst
  Inne i oppsett utskrifter - kassalapp kan du nå angi en bunntekst på byttelappen
 • Faktura til normalskriver
  Det er mulig å huke av for "Faktura til normalskriver" inne på oppsett utskrifter - faktura
  Dette vil kjøre fakturautskrifter til normalskriver istedet for fakturaskriver, men kun for layout som ikke har giro.
  Det betyr at kunder som har blandet oppsett kan velge giroskriveren som fakturaskriver, og så huke av denne.
 • Ordredokumenter ved kontant
  Det er mulig å huke av i oppsett - programinnstillinger - felles innstillinger om det ikke skal skrives ordredokumenter ved kontant.
 • Bugfiks: Firmainfo ved ekstrafirma forsvant

Versjon 1.0.0.175 (Beta)

 • Betaling av faktura i kassa
  Det er lagt til to knapper oppe til høyre i innbetalingsbildet. En for kopi av siste kvittering og en for kopi av tidligere kvittering.
 • Dagsoppgjør
  Dersom opptalte kontanter er mindre enn standard veksel vil det spørres om du ønsker å benytte x kr som veksel i morra eller om du kommer til å fylle opp til standard veksel.
 • Journalutskrift
  Regnskapsposter utskriften er endret i heading, font og kolonnebredder.
  Mva linjer er fjernet og normale linjer er merket med mvakode samt brutto og netto istedet. Det betyr at det er lettere å sammenligne tall både i importert bunt og i oppdaterte regnskapstranser (som er netto)
 • Kopi av kontantkvittering
  Kopi av siste kvittering, dagens kvittering eller tidligere kvittering vil nå spørre om du ønsker å skrive ut ordredokumenter også, dersom ordren har en ordremal med utskrifter definert.
 • Kundeordre
  Knapp for å vise kundeordre er lagt til i ajourhold kunde. Samme knapp som i ekstrafunksjoner i kassa.
 • Linjeinfo i innkjøp
  Det er nå mulig å legge inn linjeinfo på linjene i innkjøp.
  Infoen som ligger på ordren i kassebildet vil flyttes hit når man sender en ordre til innkjøp.
 • Overføre ordre til bestilling
  kommandoen %%J har nå fått et alternativ. %%J1
  Kun den aktive linjen blir da overført til ordre og dersom leverandøren på varen har en usendt bestilling inne, vil det spørres om det skal legges til på denne. Dersom man tar avbryt på "velg bestilling"s lista så lages det en ny bestilling...
 • Utskrift bestilling
  Heading er endret for å bedre plassen.
  Linjeinfo er mulig å skrive ut.
  Bredder på kolonner er beregnet, slik at man skal ha mest mulig til beskrivelse.
 • Varemottak
  Fjernet OK knapp og gjort slik at avbryt knappen veksler mellom avbryt og lukk. Lagre knappen heter nå Motta.
  Dette slik at man ikke tror at man kan mellomlagre et varemottak...

Versjon 1.0.0.166-174 (Beta)

 • Gavekort detaljer
  Mulighet for å skrive ut alle kvitteringer som har med et gavekort å gjøre, inne fra gavekort detaljer. Enten fra knappen i ekstrafunksjoner eller knappen detaljer fra gavekortlista.
 • Kassekvittering
  Gavekortnummer og tilgodelappnummer spesifiseres på kvittering når det brukes. Før stod det kun gavekort&tilgodelapp
 • Leiekontrakt
  Mulighet for å velge "Leiekontrakt" som ordremal utskrift. Heading endres til en litt annen stil.
 • Regnskapsutlegg
  Utlegg til XLedger regnskapssystem
 • Utskrifter fra ordremal
  Kontantordre skriver nå også ut ordremal dokumenter
 • Vareliste, kundeliste og leverandørliste
  Dobbelklikk i lista så åpnes varen/kunden/leverandøren.
 • Varemottaksutskrift
  Sidenr og kun linjer med antall kommer ut ved varemottak
 • Varesøk i kassa
  Mulighet for å velge flere varer ved F12 eller "søk vare" knappen i Kassa
 • Vektintegrasjon
  Det er opprettet nye felter for å støtte flere vektttyper. Man kan nå velge tegn som skal sendes etter kommandoen og tegn som avslutter sendt vekt. I tillegg er det støtte for vekter som kun sender data når vekt står stille, selv om det er brukt kommando. Det benyttes da et lavere tidsavbrudd og flere reforsøk. Feks 300ms og 15 forsøk.
 • Webshop testing, fortsatt beta...

Versjon 1.0.0.165 (Beta)

 • Felter i dynamisk statistikk
  Feltene produsent, produkserie og ordremal er mulig å velge som felter i dynamisk statistikk.
  PS! Kombinasjon av ordremalfeltet, og noen beløpsfelter, samt at man inkluderer kun ufakturerte, gir en fin ordrereserve oversikt.
 • Filter i dynamisk statistikk
  Posteringsgruppe, Produktserie og Ordremal er det nå mulig å filtrere på.
 • Kundeskjerm
  Det er nå mulig å angi skjermnr som det skal vises info til kundepå.
  Man kan angi bildekatalog for bilder som skal vises til høyre for varelinjeinfo og bildeintervall for hvor mange sekunder de skal vises.
 • Serienr kvitteringskopi
  Ny favorittkommando for å skrive ut kvittering eller fakturakopi der et serienr er brukt.
  %%W
  Dersom flere varer er solgt med dette serienr så spørres det om hvilken vare før hvilken ordre du ønsker skrevet ut kommer...
 • Sorteringsfelt på ordremalutskrift
  Feltet har alltid ligget der, men har ikke fungert. Det fungerer nå som det skal og man kan trykke F12 for å velge fetet man ønsker å sortere ordrelinjene etter.
 • Sum inne i kreditordre
  Det står nå netto og brutto sum nederst i bildet for den aktive fanen.

Versjon 1.0.0.162-1.0.0.164 (Beta)

 • Faktor på vare
  Felt beregnet for faktor på antall i varetillegg
 • Varetillegg under vare
  Det er nå en tabell under vare som heter varetillegg.
  Her kan du legge opp "Ekstraspørsmål" som stilles etter varen er lagt til på ordre. Der man da velger en ekstra vare man kan legge til

Versjon 1.0.0.161 - 11.04.2011

 • ... bak lange navn
  I utskrift fra ordremal og faktura vil det komme ... bak varenr eller beskrivelse dersom det ikke er plass til hele teksten i feltet. Feks "Dette er er veldig lang tekst som det i..."
 • Anbefalt vare
  Er opprettet et nytt felt på vare som heter anbefalt. Det ligger under fanen "Bilde/web".
  Det er ment for å anbefale produkter i webshop, men kan også brukes som anbefalte produkter i kassa. Man må da hente det opp i søkebokser osv.
 • Endring av beløp gir rabatt
  Dersom man endrer beløp på ordrelinjen blir nå ikke prisen justert, men rabatten.
 • Favorittkommando %L utvidet
  %L skriver kopi av siste salg
  %LA4 skriver A4 kvittering av siste salg
  %LEx der x er etikettid, skriver ut etikett med ID=x. Husk å kun bruke felter fra Ordre. Dette er for å skrive ut en egendesignet kvittering på etikettskriveren. Feks dersom man bare selger billetter og ikke har kvitteringsskriver
 • Favorittkommando for å skrolle
  %%v[u|d] kan skrolle linjer opp eller ned.
  Enten fordi det er vanskelig å treffe skrollbaren til ordrelinjene med touchskjerm eller fordi man bruker en håndholdt enhet med liten oppløsning.
  %%vd for å skrolle ned, %%vu for å skrolle opp
 • Import til Visma Business
  • Det legges kun ut 1 fil nå, kunder og bilag er i samme fil.
  • Man kan nå angi firmanr i oppsett - regnskap, slik at filen merkes med @FIRM_BEGIN(firmanr).
   Dette betyr at man er sikker på å lese inn fila i rett firma.
  • Det er også lagt til felter @IMPORT_METHOD(1) før kundene, slik at info overskrives, samt @IMPORT_METHOD(3) over bunten, slik at man kun importerer nye rader.
 • Posteringsgruppe-filter
  Posteringsgruppe er lagt til som filter på dynamisk statistikk
 • Vareetiketter fra ordre
  Vareetiketter kommer ut selv om man har huket av for å ikke skrive kassekvittering.

Versjon 1.0.0.160 (Beta)

 • Webshoptesting
  Kun ute for test av webshop

Versjon 1.0.0.159

 • 0 i antall på ordre
  Det er ikke lov å ha ordrelinjer med 0 i antall lenger.
 • Antall ordre på dagsoppgjørslista
  Det er mulig å velge kolonnen "Antall ordre" i dagsoppgjørslista.
 • Antall ordre, kontant og bank pr selger
  På "Grp. oms. siden forrige oppgjør" (Knappen oppe til venstre i Dagsoppgjørsmenyen eller automatisk utskrift ved dagsoppgjør) vil det nå komme ut antall ordre, kontanter og bankkort beløp på slutten av utskriften.
  PS. Man må ha huket av "Vis ansatt på dagsomsetningsutskrift" for at ansatte skal "sammenlignes"
 • Avrunding til krone i kassa
  Det er nå mulig å huke av for "Avrund til hel krone i kassebildet" inne på Programinnstillinger - Felles innstillinger.
 • ESC i varemottak
  Det kommer opp en "er du sikker" melding dersom det finnes linjer i varemottaket.
 • Godkjenning av dagsoppgjør
  Dialogboks for godkjenning av dagsoppgjør er nå alltid over samtlige andre vinduer i windows.
 • Hent vareantall fra håndterminal
  Knapp for å hente fra håndterminal er kommet i innkjøp.
 • Ikke prosjektinfo på faktura
  Valg inne på oppsett - utskrifter - faktura om man ønsker prosjektinfo ut eller ikke
 • Ikoner på vinduer
  Admindelen har fått et tannhjul som ikon for enklere å skille det fra oppstartsvinduet.
  Kassa har fått penge ikon og navnet er endret fra "PCKasse ordre x" til "Ordre x"
  Touchmelding har fått informasjon ikon og spørsmål har fått spørsmålstegn
 • Ink / eks mva på ordredokumenter
  Det har stått kun Pris og Beløp på ordredokumenter, når står det (ink) bak dersom det er inklusiv mva
 • Kassekvittering
  • Kvittering blir ikke klippet selv om skriverdriver er satt opp feil.
  • Det er mulig å huke av i oppsett utskrifter om mva skal spesifiseres pr linje
  • Det er mulig å huke av i oppsett utskrifter om varebeskrivelse kun skal komme ut som èn linje, altså ikke brytes over flere.
  • Dersom antall er mer enn 2-3 siffer vil kvittering skrives med ekstralinje (antall x pris -evt rabatt)
  • Dersom det er rabatt på en linje og man har valgt å spesifisere mva så kommer ekstra linje.
  • Dersom 1 linje på kvitteringen skal ha ekstralinje så kommer alle med ekstralinje.
 • Lav oppløsning ved bruk av "brett"
  Dersom PCKasse ser at oppløsningen er 600 i høyden vil kassebildet justeres deretter.
  Dette er for bruk av "nettbrett" osv i feks restaurant, eller andre steder.
 • Regnskapsutlegg til Agro Økonomi
  Det er laget utlegg til Agro Økonomi.
 • Regnskapsutlegg til Formula Økonomi B900B
  Det er mulig å velge Formula Økonomi som regnskapssystem.
 • Søkebokser
  • Når det skrolles ned til første treff i lista vil denne må havne midt på skjermen i stedet for i bunnen.
  • Når man har skrevet noe som ikke eksisterer i lista vil nærmeste treff bli grå istedet for blå og teksten i toppen bli rød.
 • Touch kundebildet
  Lagt til knapp for å åpne fullt kunde vindu.
  Fordi feks enkelte elementer ikke er i touch vinduet.

Versjon 1.0.0.158 (Beta)

 • Import av XML simple format fra Bestseller
  www.bestseller.com

Versjon 1.0.0.155-157

 • Bugfiks: Fakturalayout på kunder ble ikke konvertert til ny standard.
 • Bugfiks: Kassekvittering kom ikke ut annet enn om man ba om kopi.
 • Bugfiks: Opprett kunde fra kassa benyttet gamelt fakturalayout felt.

Versjon 1.0.0.154

 • Backup
  Forbedret minnehåndtering ved backup.
  Backup mellomlagres nå på disk før pakking og sending.
 • Bankkortbetaling ved avbryt ordre
  Avbryt av ordre sjekker ikke lenger om det er bankkortbetalinger på ordren, og ber evt folk å fjerne dem.
  Det ble annulert betalinger ved feiltakelser. Det er bedre å få inn for mye kr og kunden heller kan komme tilbake og si ifra. Kommer aldri tilbake dersom de "slapp å betale"
 • Fakturalayout
  Fakturalayout inne på kunder er endret til disse valgene: Uten giro, uten giro 2 og med giro
 • Felter i e-post tekster
  Det er nå mulig å bruke koder i e-post emne og tekst feltet på faktura og bestilling inne på Oppsett - Utskrifter - E-post
  Tilgjengelige felter:
  %Name - Firmanavn
  %Email - Firma e-post
  %EmailSender - Avsender e-post
  %Phone - Firma telefon
  %EmpName - Ansatt navn
  %EmpEmail - Ansatt e-post
  %EmpPhone - Ansatt telefon
  %No - Fakturanr eller bestillingsnr
  %CustNo - Kundenr eller kundenr hos leverandør
  %DocumentType - Bestilling, Faktura eller Kreditnota
  %documentType - Dokumentnavn med liten forbokstav (for bruk inne i tekst)
 • Graf
  Det er nå mulig å velge å vise graf inne på dynamisk statistikk.
 • Kjøkkenbong
  Avhuking i "Utskrifter -> Plukkliste" for om man ønsker de 2 siste sifferene i ordrenr skrevet ut til høyre og uthevet.
  For bruk der man roper opp når maten er klar...
 • Kvittering og lagring
  Dersom noe var galt med sql server ville lagring av ordre feile. Dette skjedde før kvittering og log ble skrevet.
  Det er nå gjort om slik at man ihvertfall har en kvittering å se etter for å punche på nytt.
 • Ønsket språk
  Inne på kunde er det nå et felt for ønsket språk
  Det inneholder foreløpig. Norsk, Nynorsk og engelsk.
  Dette er kun for faktura foreløpig, men ordremaler og kassekvittering skal også ut på kundens ønskede språk.
  NB! Husk å lagre standardverdier på kunde for å sette fakturalayout og språk i de nye feltene.
 • Bugfiks: Generering av fakturaarkiv tok med kontaktkvitteringer

Versjon 1.0.0.153

 • Vareantall fra håndterminal i kassebildet
  Det er lagt til en favorittkommando %%u for å hente inn vareantall fra håndterminaler i kassa.
 • Zen Cart import
  Det er lagt til et valg for å bruke bruttopriser på ordrelinjene under Zen Cart ordreimport.
  NB. Husk at frakt og ekstra er ink mva uavhengig av denne avhukingen.

Versjon 1.0.0.152

 • Import varer
  Forbedret feilmeldinger dersom nytt varenr eksisterte fra før.
 • Bugfiks: Dynamisk statistikk feilet på avdeling, prosjekt, objekt dersom (Ingen) er benyttet på ordre

Versjon 1.0.0.151

 • Bankkort i dagsoppgjør
  Bankkort som er satt opp som synlige på dagsoppgjør kommer nå fram selv om man har integrert terminal.
 • Betalingsautomat konto
  Det er opprettet et felt for betalingsautomat konto i oppsett - regnskap
 • Betalingsautomat på dagsoppgjørsliste
  Det er opprettet et nytt felt som heter Betalingsautomat som man burde hente fram dersom man benytter f.eks. Cashguard. Dette feltet inneholder da endringen i beholdning på kontantautomaten.
  Beregnet kontantendring er kun for manuelle kontanter og som da skal stemme med opptalt dersom man har mottat noen ødelagte sedler eller betalingsautomaten ikke har fungert.
  Flytting av penger ut av automaten og inn i safe eller bank utføres med BackOffice programmet til betalingsautomaten. Denne lager også kvittering på dette.
 • Cashguard
  Det er nå mulig å velge CashGuard som betalingsautomat inne i oppsett under "denne maskin".
  Initstrengen skal være Type:RS232;Name:Com1;
  Bytt bare ut med korrekt port.
  Dersom betalingsautomat er valgt og operativ vil seddelknappene i betalingsbildet vise status over evt. lave/høye verdier av valører og ha en veksle og angre knapp istedet.
  Når kunder putter på penger dukker det automatisk opp en betaling på beløpet som er puttet på.
  Dersom man feks mottar en seddel som maskinen ikke godtar så kan man ta imot den ved å taste inn beløpet, feks 100, og klikke på kontanter slik som før. Dette beløpet vil da være registrert inn i "Manuell kasse" og man teller opp denne som normalt i dagsoppgjør. (Den vil forhåpentligvis ofte være 0)
  Man skal ikke gi igjen penger fra denne... Det tar automaten seg av. Så sant ikke den ikke virker pga strømproblemer eller kabler som har falt ut. Da benyttes normal kasse (Bildet endrer seg automatisk dersom man ikke får kontakt med automaten)
 • Dagsoppgjør
  Dagsoppgjøret er temmelig likt som før.
  Dersom man kjører betalingsautomat taster man kun inn penger man har måttet ta imot manuelt
  Betalingsautomat beløpet står spesifisert mellom underskriftslinjen og omsetning bank.
  Det er også gjort endring på linjene "betaling med gavekort/tilgoelapper/sjekk/remisse" osv. Disse kommer kun ut dersom det er beløp på dem.
  I tillegg er beløp for salg gavekort spesifisert som en egen linje.
 • Fakturakopi
  Man kan nå dobbelklikke i lista for å få opp fakturakopien.
 • Kassedisplay
  Forbedret midtstilling, samt satt den delay på 10 sekunder før "Velkommen" beskjeden dukker opp etter endt salg.
  Det betyr at kunden kan se totalbeløpet i ti sekunder eller til man taster inn første vare på neste salg.
 • Spesifikasjon av forrige salg
  Dersom man ikke skal ha tilbake kr er teksten forstørret på å betalt, samt hva som det er betalt med...
 • Bugfiks: Høyreklikk i gavekortliste virket ikke
 • Bugfiks: Lagring av telling kunne av og til feile.

Versjon 1.0.0.150 (Beta)

 • Eksport fra varelista
  Utlegg av flere ean fra varestørrelse og til håndterminal ved eksport knappen i varelista.

Versjon 1.0.0.149

 • Bugfiks:

Versjon 1.0.0.148 (Beta)

 • Sende til telling fra vare- og lagerliste
  Dersom man klikker på "Til telling" i vare- eller lagerliste og får en feilmelding, vil tellingen automatisk åpnes slik at man kan rette på det.

Versjon 1.0.0.147

 • F3 i leverandørliste
  Søk i telefonkatalogen bedrift er lagt inn i leverandørliste også. F3
  Dersom man står i telefon, orgnr eller poststed søkes det spesielt på disse, ellers søkes det på navn.
 • Generer fakturaarkiv
  Inne i Oppsett - Utskrifter under Faktura. Kan man nå generere fakturaakriv for en serie med fakturanr
  Dette er greit dersom man begynnte med fakturaarkiv midt i året feks...
 • Merket på samlefaktura
  Merket, vår ref., deres ref osv vil nå brytes over flere linjer dersom det er nødvendig.
 • Bugfiks: Etikettvinduet i oppstartsbildet feilet ved farge/størrelse
 • Bugfiks: PCK Link feilet pga ny kontroll av eannr.

Versjon 1.0.0.146 (Beta)

 • Hotellbooking
  Sending av mva info til Monsternett

Versjon 1.0.0.145 (Beta)

 • Nytt hotellbookingsystem
  Monsternett er nå implementert.
  I path skal man skrive IP-Adresse:Port
  Terminalnr og mva er ikke i bruk.

Versjon 1.0.0.143-144

 • Bugfiks: Dobble felter i varemottak. (Feks skriv etiketter lå to over hverandre slik at man ikke fikk klikket på den som gjaldt)

Versjon 1.0.0.142

 • Avslutt håndterminal tellinger knapp
  Knappen har endret navn til "Hent inn vareantall fra håndteminal"
 • EFO/NELFO bestilling på FTP
  Det er nå laget EDI-format for sending av bestilling med EFO/NELFO format på FTP.
  Gå inn på Leverandør - EDI Oppsett for å sette opp.
  Fila er formatert etter spesifikasjoner i versjon 4.0
  Enhet er foreløpig satt til stk (EA) på alt.
  Kjøpers org.nr. hentes fra lisensen og selger org.nr. fra leverandøren.
  Kjøpers kundenr hentes fra leverandøren.
  Bekreftelsetype er satt til e-post og adressen er satt til selgerens e-post (Settes opp i grunnregistre - Ansatt. Høyreklikk for å hente fram kolonnen e-post)
 • Faktor på vekt
  Det er lagt til et felt "Faktor" under vektinnstillingene, slik at man kan gjøre om til feks Kg dersom vekta sender i gram... (Faktor = 0,001)
 • Flere EAN/strekkoder på farge/størrelse
  Det er nå mulig med flere EAN/Strekkoder på farge/størrelse også. Høyreklikk og "Velg kolonne", hent opp +Eannr kolonnen.
  Du får nå en knapp der du kommer inn i Eanlista. Den første nr i lista ligger også i feltet "Første Eannr" (Det ligger standard framme)
 • Gyldighetssjekk på EAN
  Verifisering av EANnr/strekkoder er nå endret.
  Dersom man legger inn et eannr som allerede eksisterer så får man feilmelding om at det ikke er lov. Det eksisterende må først fjernes fra varen det ligger på.
 • Hent inn vareantall fra håndteminal
  Det er også mulig å lese inn vareantall fra håndterminal i varemottak nå.
  Man kan altså bruke samme program for innhenting av antall til både telling og varemottak.
  PS. Dersom man feks ikke rekker å telle et ekstra lager når man holdt på, så kan man lese inn dette lageret dagen etter som et varemottak istedet, slik at det legger seg som et tillegg på lageret.
  NB! Knappen dukker kun opp på lisenser som har håndterminaler i lisensen.
 • Import av vareimportdefinisjoner
  Vareimportdefinisjoner kan dras og slippes på import bildet fra varemenyen.
  Altså "varer - import"
  Slik at man slipper å gå inn i programinstillinger for å importere et ferdig format.
 • Justering av utpris ved varemottak
  Det er nå en rute nederst i bildet som viser priser fra aktuell vare.
  Dersom man endrer her så vil det spørres når man lagrer varemottaket om man ønsker å lagre vareendringer også.
 • Bugfiks: Dersom det var definert mer enn 88 farger/størrelser på en vare så gikk det utover størrelsen på vinduet uten at det kom skrolle muligheter i "Velg farge/størrelse" vinduet.
 • Bugfiks: Dersom man hadde utskrift av plukkliste/kjøkkenbong og sletted en linje på ordren kunne det av og til feile.
 • Bugfiks: Import knappen fra varebildet feilet ved farge/størrelse

Versjon 1.0.0.140-1.0.0.141

 • Bugfiks: Siste rute i tabell feilet og sammenslåing av ordrelinjer med farge/størrelse feilet.

Versjon 1.0.0.139

 • Avslutt håndterminal tellinger knapp
  Det er en ny knapp i tellebildet for å hente inn og slå sammen alle tellelinjer fra håndterminaler. Denne dukker kun opp dersom man har håndterminaler i lisensen sin.
 • Bekreftelse ved bruk av sentral database
  Mulighet for å velge om man får spørsmål om henting av ny vare fra sentralt register i kasse, bestilling, varemottak og varebildet.
 • Bestillingsforslag
  Det er nå mulig å legge til linjer manuelt i bestillingsforslag.
  Man kan da feks angi en god del varer og det vil da automatisk lages bestillinger til de forskjellige leverandørene, istedet for å manuelt lage en bestilling til hver og en.
 • Disponibelt felt på ordrelinje
  Felt på ordrelinje som viser disponibelt antall for valgt vare/fargestørrelse
 • Dynamisk Statistikk
  Fakturanr er lagt til som nytt nivå (listen til venstre)
 • ENTER i tabeller
  Enter fungerer nå som TAB i samtlige tabeller.
  Det betyr av TAB valg i bestilling, varemottak og telling er borte.
  Valg for ENTER i kasse fungerer nå likt både ved valg av Normal og TAB. Gå til inputlinje er som før.
 • F12 (søk vare) i bestilling
  F12 i bestilling viser nå som standard kun varer fra aktiv leverandør.
  Man kan klikke på knappen "Se varer fra alle leverandører" for å se de andre.
  Man kan også fjerne avhuking "Søk vare (F12) kun fra valgt leverandør"
 • Farge Størrelse
  Standard rekkefølge på farge/størrelse er endret til å faktisk være farge og så størrelse i tabeller. (Det var størrelse farge før)
  I tillegg er det opprettet saldo, disponibelt, antall i ordre og antall i bestilling som kolonner.
 • Favorittkommando for SMS sending
  Favorittkommando %%m
  Bruker telefonnr på kunden dersom det er et gyldig mobilnr.
 • Håndterminal
  Laget programvare for CE terminaler for telling.
  1. versjon er for online wifi terminaler.
  2. versjon kommer til å ha offline mulighet.
  Begge løsninger vil ikke måtte overføre filer, men vil automatisk synke med PCKasse dersom kontakt er etablert.
 • Påfylling av SMS saldo
  Når betalingsinformasjonen kommer opp vil man få mulighet til å sende denne til e-post adressen som ble angitt.
 • Se passive varer
  Se passive varer knappen er borte.
  Det er nå en nedtrekksmeny der man kan velge status. Slik som i søk kunde, leverandør osv.
 • Skriv beskjed til skriver
  Mest brukt til å skrive beskjed til kjøkkenet.
  Favorittkommando %%tx[beskjed] x=skrivernr
  2 = kasseskriver
  3 = plukklisteskriver
  4 = skriver
  5 = ekstraskriver 1
  6 = ekstraskriver 2
  7 = ekstraskriver 3
  8 = etikettskriver
  Feks: %%t3BEDES
  NB. Selger, merking og ordrenr hentes fra aktiv ordre, så hent opp parkert ordre og så klikk på knappen.
 • Stopp i kolonner i tabeller
  Det er nå mulig å høyreklikke og velge at markøren skal stoppe i kolonnen ved bruk av Enter/Return knappen.
  Dersom ingen kolonner er valgt vil Enter fungere som TAB
 • Telling av samme vare
  Det er ikke mulig å telle samme vare med samme farge/størrelse og lager på flere tellinger.
  Dersom varen med samme frg/str/lager finnes på en annen ordre vil linjen få en feilmelding. Meldingen opplyser om tellenr på tellingen som har varen fra før.
 • Bugfiks: Ved store baser kunne SQL server optimalisere spørringen feil ved utkjøring av omsetningsliste siden forrige dagsoppgjør. Skrevet om spørring slik at SQL ikke optimaliserer på samme måte

Versjon 1.0.0.138

 • Kjøpslistepris på vare
  Lagt til nytt felt som er listeprisen fra leverandør.
  Denne foreslåes på innkjøp og varemottak dersom den er angitt. Det vil da bli korrekt for leverandører der man har en default rabatt.
  Slik at ikke innprisen synker for hvert kjøp man gjør, i og med innpris (siste) i varebildet endrer seg.
 • Nye felter i dynamisk statistikk
  Varenr, varenavn, farge og størrelse er lagt til som egne felter i dynamisk statistikk.
 • Nytt filter i dynamisk statistikk
  Det er nå mulig å filtrere på objekt også.
 • Pivot i dynamisk statistikk
  Man har mulighet for å huke av for "Pivot" og kjøre ut to nivåer og ett datafelt.
  Feks År, Varegruppe og beløp.
  År kommer da som kolonner.
 • Rabatt i bestilling og varemottak
  Feltet for default rabatt ligger nå i bildet i bestilling og varemottak.
  Det er leverandørers standard rabatt som dukker opp i dette feltet og kan da overstyres dersom man f.eks. har fått forhandlet fram en bedre rabatt på det aktuelle kjøpet.
 • Sumlinjer i dynamisk statistikk
  Mulighet for å ta vekk sumlinjer i dynamisk statistikk.
  Man kan nå huke "mellomhuke" av valgene på venstre side. Dersom de er huket av i grått betyr det uten sum linje.
 • Vare: Beskrivelse til linjeinfo
  Vare har fått et nytt ordrealternativ: Beskrivelse til linjeinfo
  Dette betyr at webbeskrivelse feltet kopieres til ordrelinjens info når man velger varen.
  NB. Husk at linjeinfo feltet overskrives dersom man går inn i "Ajourhold vare" fra ekstrafunksjoner i kassa og avhukingen er på.

Versjon 1.0.0.137

 • Bugfiks: Problem med å sende fil på FTP dersom katalog var angitt.

Versjon 1.0.0.136

 • "Er du sikker?" ved avbryt ordre
  Dersom ordren inneholder endrede linjer vil man få spørsmål om man er sikker.
 • Forbedring av backup på e-post og FTP
  Backup fila hentes nå fra SQL server og over til klienten for sending.
  Det betyr at vi pakker den først og så har man oversikt over framdrift ved sending, samt at den kan forsøke igjen dersom dårlig forbindelse.
  Dersom man prøver å avslutte PCKasse når sending av backup er i gang, vil man kunne velge å avbryte sending og gå ut av PCKasse, vente til sending er klar for så å gå ut automatisk, eller forbli i PCKasse.
 • Ny favorittkommando: %%s for å veksle mellom med/uten mva.
  Bytter rett og slett visning av ink eller eks mva i kassebildet...
  Dette valget lagres.
 • Sortering av ordremaler
  Nytt felt "Sortering" er lagt til på ordremal. Angi her et tall som angir rekkefølgen i nedtrekksmenyen i ordrebildet.
  Dersom flere ordremaler har likt tall vil de sorteres på navn. Slik at man kan ha sorteringskolonnen skjult for å ha alfabetisk sortering (Alle nye får 99 i sortering)
  Ved oppgradering til versjon 1.0.0.136 settes sortering til ID'n, slik at det blir likt som før.
 • Vareetiketter kommer ikke ut ved kvitteringskopi
  Etiketter kom på nytt ved kopi av kvittering, det gjør de ikke lenger.
 • Åpning av kasseskuff ved dagsoppgjør
  Det er nå en knapp i dagsoppgjørsbildet for å åpne kasseskuffen.
 • Bugfiks: Dersom man på ordremal hadde valgt Etiketter før andre utskrifter, kom etiketten skrevet ut på de andre utskriftene.

Versjon 1.0.0.135

 • Bilder på favoritter i kassa
  Det er nå mulig å legge til bilder på favoritttastene.
  Praktisk feks ved grønnsaker/frukt og andre ting som er lett gjenkjennelige med bilder.
  Det er tre knapper ved bilderuten. Plussen henter bilde fra disk, Pil Ned henter bilde fra siste hentede vare/kunde og Krysset fjerner bildet.
 • F3 i faktureringsbildet
  Du kan nå også taste F3 i faktureringsbildet for å sjekke fakturaer som skal ut mot Telefonkatalogen Bedrift.
  Dersom du oppdaterer vil kunden lagres med nye verdier.
 • F3 i kundebildet og kundeliste for søk
  Dersom man står i feltet poststed vil det søkes på navn + poststed. Det kan være veldig kjekt dersom man står i kundelista for å gå igjennom litt...
  Dersom man står i telefonnr eller orgnr søkes det kun på disse nr.
 • Favorittkommando for henting/parkering
  Ny favorittkommando %%r[merket] for å hente/parkere ordre ifra merking.
  Dersom det er definert bordkart vil dette benyttes, hvis ikke spørres det etter merking.
  Dersom det finnes flere ordre som er merket med det samme, vil man få opp en liste for å velge korrekt ordre.
  (Man kan angi en fast merking etter %%r. Feks for å ha en enkel måte å parkere på stamkunder eller mye brukte bord)
 • Oppslag i Telefonkatalogen bedrift
  Fikset på oppslag i Telefonkatalogen Bedrift slik at treff på underoppføringer ikke kommer med blankt navn og at det vises i feltet Underoppføring.
  I tillegg vil Enter søke dersom man står i tekstlinjen på toppen og Enter vil hente verdier samt klikke OK dersom man står i tabellen.
  Det betyr at man kun kan bruke tastatur dersom ønskelig.
  Pil ned i tekstfelt på toppen går ned til tabellen
 • Bugfiks: Dersom man ikke anga serienr på undervare til komponent, ville ordren feile ved lagring. Man ville også få feilmelding ved regnskapsjournal.

Versjon 1.0.0.134

 • Bugfiks: Noen versjoner av outlook kom ikke opp med sende e-post bildet. Enkelte vekter leste ikke av.

Versjon 1.0.0.133

 • + i varenr
  I oppsett er det nå mulig å definere en serie med fra og til som nye varenr skal plukkes fra. Huller i varenrserien vil bli fylt igjen.
  Ved konvertering til ny versjon settes fra nr til sist brukte varennr under øvre grense, slik at funksjonen fungerer som før.
  PS. - kommandoen (en lavere enn minste varenr) eksisterer ikke lenger.
 • Beskjed på neste faktura
  Nytt felt på kunde: "Beskjed på neste faktura" (Deler plass med notater)
  Tekst som er fylt ut her kommer som tekst i e-post eller som eget vedleggsark ved neste fakturering.
 • E-post tekst ved 1. faktura
  Nytt felt inn på oppsett utskrifter - E-post
  Det er nå et felt for e-post melding ved fakturakopi og et for normal fakturering.
  Dette for å kunne ha "Hei, vi har nå gått over til e-post fakturering etc etc etc" ved normal fakturering, men kun "Fakturaen er vedlagt" e.l ved faktura kopi.
 • Etikett på ordremal
  Det er nå mulig å angi antall etiketter og etikett på ordremalutskrift.
  Dersom man setter et antall ulik 0 vil funksjonen tre i kraft. Dersom det ikke er valgt noen etikett, kjøres standard etikett med kundenavn, strekkode, ordrenr, dato og antall etiketter ut.
  NB! Husk at dette er en ordreetikett. Slik at vareinformasjon ikke er mulig. Kun #ExternalData inne i etikettredigering. (Hent opp malen "Ordreetikett med strekkode")
 • F12 søk på nedtrekk i varebildet
  Det er nå mulig å trykke F12 når man står i en nedtrekksmeny i varebildet.
  Varegruppe1, Varegruppe2, Varegruppe3, Post. gruppe, Enhet, Produsent, Produksserie, Avdeling, Objekt og Prosjekt
 • Faktura e-post
  Nytt felt på kunde som heter "Faktura e-post". Dersom kunden har noe i dette feltet vil fakturaen sendes dit ved fakturering fra admin. Automatisk utskrift av faktura fra ordremal eller utskrift fra kassa vil komme på papir.
 • Favoritt for kopi av kvittering
  %L for kopi av kvittering er nå utvidet. Man kan skrive A4 bak for å få A4 kvittering.
  Feks %LA4
  %L fungerer som normalt
 • Favorittkommando for å hente ordre
  Favorittkommando for å hente ordre er endret til %%d[ordreid]
  Man kan altså angi ordrenr bak %%d dersom man ønsker. Hvis ikke fungerer den som før. (Dette mest for å kunne lage etiketter som henter ordre direkte)
 • Godkjenning av fakturautskrift
  Godkjenningsbildet for faktura er endret.
  Det er nå en kolonne for om fakturaen har en beskjed som skal ut, samt at det er en kolonne for e-post og en for "Vis pdf".
  I bunnen er det et kommentar felt som inneholder kommentaren eller e-post teksten som sendes til kunden.
  Det er også et felt for antall kopier, slik at du kan overstyre standard dersom man ønsker dette.
  Når man klikker godkjenn vil e-poster sendes til de som skal ha det, samt at evt kommentarer som skal som vedlegg kommer ut før kopiene.
 • Ingen varemottaksutskrift
  Avhuking for ikke å skrive ut er laget rett ved siden av OK knappen.
 • Kasseskuff
  Kasseskuffen åpnes nå kun dersom det er penger som skal inn eller ut av skuffen, samt ved underskrift på bankterminal, tilgodelapp, gavekort eller valuta.
 • Path til fakturaarkiv
  I oppsett utskrifter - Faktura kan man nå angi path til fakturaarkiv. Ved godkjennig vil .pdf lagres til denne katalogen.
  PS. Sett antall kopier til 0 dersom du kun ønsker elektronisk arkiv. Husk å ta backup av denne katalogen!
 • Søk kunde med F9 i kassebildet
  Dersom man trykker F9 i inputlinjen i kassebildet så søkes det på kunde.
 • Bugfiks: Byttelapp på vare med farge/størrelse feilet.

Versjon 1.0.0.132

 • Følgevare/komponentvare
  Følgevare slår nå kun til på komponentvaren og ikke undervarene (komponentene)
 • Følgevare
  Følgevarer legger seg nå inn etter hovedvaren istedet for foran.

Versjon 1.0.0.131

 • Følgevare
  Det er kommet et nytt felt "Følgevarepris" der man kan angi prisen på følgevaren eller en prosentsats av hovedvaren. Blankt betyr ikke i bruk, altså prisen på følgevaren.
  Feks 2,5 for 2,5kr eller 5% for 5% av hovedvaren....

Versjon 1.0.0.130

 • Dobbelklikk på varemottakslinje åpner vare
 • F11 i varemottak søker i eksternt register
  Dersom det er definert ekstern server så slåes det opp på leverandørs varenr.
 • Inkluder ufakturerte i statistikk
  Det er nå mulig å "mellomklikke" på avhukingen om å inkludere ufakturerte ordre i statistikk. Den har altså tre stadier. ikke avhuket, avhuket og halvveis avhuket.
  Halvveis avhuket endrer den navn til "Kun ufakt." og vil da kun ta med ufakturerte ordre, slik at man kan se kun ordrereserven.
 • Kjøpsstatistikk
  Dynamisk kjøp ligger nå under statistikkmenyen.
 • Lagre statistikkoppsett
  Lagre statistikkoppsett tar nå med seg ufakturerte, datotype og klokkejustering.
 • Varemottaksutskrift
  Varemottaksutskriften har nå ny heading, med leverandør og medarbeider. Kolonnene er også justert litt.

Versjon 1.0.0.129

 • Skannelinje i bestilling
  Skannelinje i bestilling slår nå opp i sentralt register dersom det er definert.
  Husk at man også her kan taste navn for søk eller + for å opprette ny vare
 • Skannelinje i varemottak
  Man har nå skannelinje i varemottak også.
  Husk at man kan taste inn navn og få opp liste, samt taste inn + og lage ny vare på sparket også.

Versjon 1.0.0.128

 • %%P søk på lev. varenr
  Favorittkommandoen %%P - søk på leverandørens varenr viser nå alltid liste og dersom man klikker avbryt vil det spørres om det skal slås opp sentralt, dersom sentral database er definert.
 • Hent elektronisk pakkseddel
  Dersom leverandør er satt opp med "Hent pakkseddel" inne på EDI Oppsett vil det dukke opp en knapp "Hent elektronisk pakkseddel" oppe til høyre i varemottak.
  Dersom valgt bestilling ikke stemmer overens med pakkseddelens referanse vil den ikke hentes.
  Filen på FTP blir ikke slettet. Om den skal slettes ved godkjent varemottak eller evt ved fullevert bestilling er ennå usikkert. Dette kommer...
 • Ny favorittkommando
  %%q - splitt av ordre (Samme som under ekstrafunksjoner i kassa)
 • Standard rabatt på leverandør
  Felt for å angi standard rabatt inne på leverandør. Denne blir dratt inn på nye linjer på bestiling/varemottak, og dersom man endrer leverandør vill linjene oppdateres med leverandørens std. rabatt.
  NB! det som evt står i rabattkolonnen ved leverandørbytte forsvinner!
 • Telleutskrift på e-post
  Det er nå mulighet for å huke av "Skriv til PDF i E-post" bak skriv ut knappen i tellebildet.

Versjon 1.0.0.126 - 1.0.0.127

 • Bugfiks: Beløp ble null på ordrelinje. Antall i kunderabatter måtte deaktiveres foreløpig.

Versjon 1.0.0.125

 • Antall på kunde rabatter
  Mulighet til å angi et minste antall for at rabatt/pris skal slå til...
 • Ny favorittkommando
  Oppslag på leverandørs varenr: %%P
  Søker også i sentral database dersom definert.

Versjon 1.0.0.124

 • Autosøk i sentral database
  Dersom man har definert eksternt databaseoppslag og man skanner/taster inn et eannr i ordre, bestilling eller varemottak, vil varen automatisk hentes ned fra sentralt register.
  NB! Det søkes kun på strekkode i sentralt register.
 • F3 i varebildet
  Dersom man klikker på F3 i varebildet vil det søkes på varenr til aktiv vare i sentral database.
  NB! Varen lagres/oppdateres automatisk
 • Søk på EAN
  Når man klikker på knappen "Søk på EAN" i varebildet vil det, dersom det er satt opp eksternt databaseoppslag, søker i sentral database etter eannr dersom det ikke finnes lokalt.
  NB. varen lagres/oppdateres automatisk og vises

Versjon 1.0.0.123

 • Eksternt databaseoppslag
  Ny knapp i programinnstillinger - diverse for å sette opp server, database og posteringsgrupper ved oppslag av varer i sentral database.
  Dette er kun oppsettsbildet. Funksjonen er ikke implementert i EDI, kasse- eller bestillings-bildet ennå.
 • Etikettredigering
  Lagt til kommandoer for å beregne modulus 10, 11 og for modulus 10 på EAN (bruker 3 som faktor i stedet for 2)
  #mod10 genererer modulus 10 sjekksiffer av verdi lagret med #more
  #mod11 genererer modulus 11 sjekksiffer av verdi lagret med #more
  #mod10ean genererer modulus 10 sjekksiffer med faktor 3 av verdi lagret med #more
 • Nytt menyvalg
  EDI oppsett lev. under leverandører.
  Her setter du opp EDI sending, mottak av bestillinger samt mottak av pakksedler.
 • Søkerekkefølge varenr
  Det er nå mulig å angi søkerekkefølge på varenr felt på ordrelinjer.
  På fanen Diverse i Programinnstillinger ligger en knapp som heter "Varenr søkerekkefølge"
  Du kan velge mellom: Varenr, Eannr, Nobbnr, Leverandørs varenr, produsents varenr og navn

  NB. Verdiene leses kun inn når basen velges slik at ved endring må man gå ut og inn av basen. Dette er fordi ordrelinjer skal hentes hurig og ikke sjekke dette hver gang.
 • Bugfiks: Favorittkommando %Q (Skift firma) fungerer igjen

Versjon 1.0.0.122

 • Dynamisk lager
  Overskriften på utskriften er rettet. Det står ikke statistikk lenger, men "Varebehold pr dd.mm.åååå tt.mm"
 • Import ordre
  Import ordre versjon 1 (TAB separert) har fått flere valgfrie felter.
  Man kan nå definere ordremal og leveringsinfo dersom man ønsker.
  I tillegg er det et felt man kan angi standard serienr dersom en vare krever serienr.
 • Import varer
  Det er nå mulig å eksportere oppsettet til XML og importere det i en annen base.
  Man kan importere med "Importer oppsett" knappen eller ved å dra XML fila inn på vinduet.

Versjon 1.0.0.121

 • Etiketter
  Man kan også huke av "Saldo som antall" i varelista.
 • Etiketter
  Når man benytter etikett vinduet for utskrift er det mulig å velge "Forelå saldo".
  Dette valget vil huke av foreslå saldo på hver rad, slik at saldo dukker opp i antallsfeltet som et forslag, men kan overstyres.
  Dersom man velger å skrive farge størrelse vil saldoen på den valgte fargen/størrelsen foreslås.
  Forslag virker ikke når man velger alle,
  men man kan velge spesifiser og så (Alle)
 • Favorittkommando %%c
  Denne kommandoen støtter nå å sette ordrelinjefelt også.
  Feks
  %%cOrderLines.Price=100
  %%cOrderLines.Info=Deponering til %D+3
  %%cOrderlines.Employee.Id==Employee.Id
 • Import vare
  Mulighet for å velge egendefinert skilletegn.
  Skilletegnet angis i ruten bak
 • Import vare
  Mulighet for å velge format (Culture)
  Formatet angir tall og datoformat.
  Eksempler på formater er nb-NO, en-US, fr-FR
  Angi blank for å benytte invariant-culture
 • Kunderabatter
  Lagt til knapp "Sorter etter prioritering" nede til venstre.
  Denne sorterer etter slik rabattene blir prioritert på en faktisk ordre.
  (VareId synkende, VareGruppeId synkende, ProdusentId synkende, KundeId synkende, KundeGruppeId synkende, Pristype synkende, Rabatt% synkende)
 • Kunderabatter
  Mulighet til å gi kunderabatter pr produsent.
  Husk å høyreklikk og velg kolonner for å få produsent fram som en kolonne.

Versjon 1.0.0.120

 • Dra og slipp på favorittknapper
  Man kan nå ta tak i favorittknapper inne i admin og bytte plass med en annen knapp.
  Man kan også holde over en fane slik at den skifter mens man drar.
 • e-conomic
  Overføring til regnskapssystemet e-conomic er implementert
 • Favorittkommando for splitt ordre
  Ny favorittkommando for å starte splitt ordre uten å velge ekstrafunksjoner
  %%o
 • Valg av flere farger/størrelser
  Når ruten for valg av farge/størrelse ved salg eller kjøp kommer opp har man nå mulighet til å velge (liste)
  Denne gir deg mulighet til å angi antall for flere farger/størrelser på en gang.
 • Velge flere i søk i varemottak
  Det er nå mulig å velge flere varer når man søker med F12 i varemottak. Slik som i bestilling og telling.

Versjon 1.0.0.119

 • Inkluder ufakturerte i statistikk
  Det finnes nå en avhuking for å inkludere ufakturerte ordre i dynamisk statistikk.
  Disse vil ikke dukke opp dersom man ikke også velger ordredato eller leveringsdato som datotype. Dette fordi ordrene ikke har noen fakturadato og da naturligvis ikke blir med i fra til dato utvalget.

Versjon 1.0.0.117 - 1.0.0.118

 • Gyldig til på kunderabatter
  Det er lagt til et felt på rabattlinja som sier når rabatten skal slutte å virke.

Versjon 1.0.0.116

 • Standard leveringsmåte
  Det er mulig å definere standard leveringsmåte i Programinstillinger under Diversefanen

Versjon 1.0.0.115

 • Bugfiks: Småendringer på vektlesning

Versjon 1.0.0.114

 • Alternativ mva navn
  Navnet på "takeaway" knapp gjenspeiles i varebildet også, istedet for "Alternativ mva"
 • Antall varer i varemottak
  Det står nå spesifisert antall varer som mottas i bunnen av varemottaksbildet.
 • Farge/Størrelse i telling
  Det er nå mulig å velge (Alle) når det spørres om farge/størrelse under telling.
  Slik at man kan legge til alle definerte frg/str dersom man ønsker.
 • Kommando for å lese vekt
  PCKasse støtter nå vekter som krever en kommando for å spørre om vekt.
  Man angir kommandoen nederst på oppsettet av vekten. Der er det også en Test knapp.
 • Leveringsmåter
  Det er opprettet nytt register med leveringsmåter under grunnregistre. Disse kan velges under ordreinfo når man registrerer en ordre.
 • Sum og antall varer i bestilling
  I bestillingsbildet står det nå antall varer som er lagt inn samt totalbeløp spesifisert.
 • Varegruppe3 i dynamisk lager
  Varegruppe 3 er nå tilgjengelig i dynamisk lager.

Versjon 1.0.0.113

 • Autofilter i tabeller
  Autofilter i tabeller følger nå samme standard som søkeboks i kassa og ny søkeboks i admin.
  Det er en tekstboks man skriver i og knapper for å legge filteret på kolonnen. Aktive filtere vises som knapper med rød x, slik at man kan fjerne dem igjen.
 • Fakturakopi pr e-post
  Det er nå mulig å velge flere fakturaer som man skal sende pr e-post. Dersom noen er til samme kunde, vil de havne i samme e-post. Man må sende avgårde eposten før neste dukker opp...
 • Filter i "Hent inn ikke talte varer"
  Det er nå mulig å hente inn ikke talte varer i en bestemt varegruppe
  Nedtrekksmeny med varegrupper er lagt til i vinduet.
 • Land på leverandør
  Lagt til landfelt inne på leverandør
 • Logo på ordremal
  Det er nå mulig å definere en logo på ordremal som erstatter logo i oppsett på ordremalutskrifter, plukkliste og faktura.
 • Neste kjøp i ordrelinjeinfo
  Dersom det ligger en bestilling på varen så vil det stå "Neste kjøp dd.mm.yyyy x stk" under disponibelt i ordrelinjeinfo.
 • Søk i kassa
  Det er ikke lenger mulig å velge søkeboks versjon 1 eller 2.
  Det er kun versjon 2 som er beholdt.
  Denne har nå fått knapper som dukker opp når man filtrerer, slik at man kan fjerne et filter igjen.
 • Søkeboks i admin
  Søkeboks i admin har samme utseende som i kassa, med knapper for å legge filter på en kolonne i stedet for tekstbokser.

Versjon 1.0.0.112

 • Angi totalbeløp på ordren
  Favorittkommandoen %S er endret litt, slik at man har mulighet for å endre rabatter istedet for at prisene endrer seg.
  Dersom den ansatte ikke har lov til å endre pris, vil kun endre rabatt knappen synes, og omvendt.
  Har den ansatte ikke lov til å endre verken pris eller rabatt vil det komme en beskjed om at man ikke kan benytte funksjonen.
 • Avdeling på varegruppe
  Det er mulig å angi avdeling på varegruppe.
  Det betyr at ordrelinjen nå prioriterer avdeling på følgende måte:
  1. avdeling fra vare
  2. avdeling fra varegruppe
  3. avdeling fra ordrehodet
 • Besøksadresse til leveringsadresse
  Ny avhuking på kunder: "Sett ordrens lev.adr til besøksadr."
  Dersom denne er huket av vil ordrens leveringsadresse settes til kundens besøksadresse når kunden velges på en ordre.
 • Betaling av faktura
  Knappen under ekstrafunksjoner i kassa "Innbetaling" har byttet navn til "Betaling av faktura"
 • Knappen for å avslutte salg
  Knappen for avslutt salg het før "kontant / bankkort" den heter nå "Betale"
 • Ny kundeetikett
  En etikett som spør om ordremal ID og som skriver ut en strekkode som velger kunden og lagrer ordren til angitt ordremal.
 • TAB i ordre og ordrelinjeinfo
  Det er nå mulig å bruke TAB tasten i ordre/ordrelinje-info feltet.
 • Vedlegg til factoring
  Factoring spesifikasjon er nå som PDF vedlegg istedet for inne i selve mailen.

Versjon 1.0.0.111

 • Valg for om vektetikett er i bruk
  Det er lagt til bryter for om vektetiketter er i bruk i oppsettet. Dette fordi enkelte ganger (Pga feil eller leverandører som ikke overholder EAN/GS1 standard) kommer det EANkoder som begynner på 2.
  Disse er reservert og ikke lov å benytte til normale varer, og er i konflikt med vektetiketter, slik som kjøttvekter etc. For å løse dette har vi laget muligheten for å skru vektetikett funksjonaliteten av.

Versjon 1.0.0.107 - 1.0.0.110

 • Bugfiks: Korrigering av diverse problemer rundt 1.0.0.106

Versjon 1.0.0.106

 • Fakturalayout "Uten giro 2" med NOK mva spesifikasjon
  Dersom fakturaen skriver i valuta og i tillegg at kunden skal betale mva, så spesifiseres sum, mva og total også i NOK.
 • Velg kunde fra kundegrupper
  Det er laget en favorittkommando %%L[x] for å velge kunder utifra kundegruppe. Slik som %y[,x][,y][,z] for varer og varegruppe.

Versjon 1.0.0.105

 • Bankterminal oppgjør
  Oppgjørsutskriften fra bankterminal spesifiserer nå dagsoppgjørsgruppe.
 • Dagsoppgjør
  X oppe i høyrehjørnet er fjernet slik at man må bruke lukk knappen for å lukke bildet. Dette gjør at verdiene som er hentet inn eller tastet inn lagres.
 • Dagsoppgjørsutskrift
  Det spesifiseres nå på dagsoppgjørsutskriften hvor mange ganger hver ansatt har åpnet kasseskuffen utenom normale salg.
 • Gavekortliste
  Man kan huke av for å få med gavekort med 0 i restverdi på listen.
  For feks å sjekke siste bruksdato etc...
 • Hastighet på ordre
  Bedret hastigheten ved henting av mange ordre. (Merkes kun ved et par tre tusen ordre)
 • Regnskapsoverføring
  Overføring til 24SevenOffice ferdig testet og aktivert. Det er et felt for brukernavn og passord på regnskapsfliken.
 • SMS sending
  Mulighet til å sende SMS fra kundebildet, kundeliste, dynamisk statistikk, ordremal og ved godkjenning av dagsoppgjør.
 • SMS
  Sending av SMS fra PCKasse
  Man fyller på sms kontoen sin ved å betale inn et beløp til PCK's konto med KID nr spesifisert når man klikker på knappen for å fylle på.
  Kostnaden er satt til 50øre eks mva pr melding (Telenor tar 55 øre eks mva pr melding fra outlook)
 • Bugfiks: Overføring av leverandør ved PCK link er rettet

Versjon 1.0.0.104

 • Firmalogo
  Logo lagres nå som PNG i basen slik at feks GIF eller PNG med gjennomsiktighet ikke blir sorte der de er gjennomsiktige, men korrekte slik som ment.
 • Oppretting av base
  Det spørres ikke lenger om lisens når man oppretter ny base, det blir automatisk lagt inn demo lisens.
  Gå inn i programinstillinger for å legge inn korrekt lisens.
 • Bugfiks: Feil ved oppretting av ny database

Versjon 1.0.0.103

 • Avdeling til balansen
  Det er nå en avhuking under standard avdeling på regnskapsfliken i programinstillinger der man velger om avdeling skal posteres i regnskap.
  Altså vil kassebeholdning, banktranser etc etc, merkes med standard avdeling.
 • Endring av utlegg til factoring
  Valutakode og landkode legges ut på kunder til SG Finans.
 • Fri mvakode
  Mvakode på fritt salg kan nå velges inne på posteringsmalen.
  Dette for å kunne angi en egen mva kode i overføring til regnskap der det er snakk om feks. eksport.
 • Land på kunde
  Land på kunde er nå en nedtrekksmeny med verdier fra landregisteret, istedet for en fritekst
 • Landregister
  Det er opprettet et landregister under grunnregistre.
  Her angir man navn, alfa2, alfa3 og numerisk kode (Brukes ved eksport til regnskap og factoring etc)
  Eksisterende land på kunder blir lagt til i listen og koblet til kundene ved oppgradering til denne versjon
 • Bugfiks: Dersom man gikk inn i programmet og rett ut igjen uten å ha vært innom en tabell i admin, samtidig som det var kommet en ny versjon, ville kolonneoppsettet forsvinne

Versjon 1.0.0.102

 • Factoringutlegg
  Endret XML layout på utlegg til SG Finans
 • Loggfiler
  Logfilpath er fjernet fra setup, istedet er en knapp for å lese loggen som nå genereres i databasen.
  Det betyr at man ikke lenger trenger å opprette en felles område for logfiler og passe på at alle har tilgang der.
  Man kan gjøre utvalg på type logg, ansatt, beløp osv...
  Man kan også skrive loggen til diskfil som åpnes i notepad, for å bla igjennom eller sende til revisor etc.

Versjon 1.0.0.101

 • Factoring inne på kunde
  Avhuking for om kunden skal ha factoring, inne på kundebildet.
 • Factoring
  Det er nå mulig å kjøre fakturaer til Factoring med PCKasse.
  Dersom det er et oppsett for factoring og kunden er huket av for factoring, vil fakturaen merkes med tekst og kontonr/navn endres til det som står i oppsett. Ved kjøring av fakturajournal vil de fakturane som er merket factoring sendes på mail til factoringselskapet.
 • Factoringoppsett
  Ny knapp i programinstillinger - regnskap
  "Factoringoppsett"
  Foreløpig er det kun SG Finans utlegg som er tilgjengelig.
 • Journalkopi
  Journalkopi bildet har fått avhukingsbokser istedet for nedtrekksmeny.
 • Ny regnskapsoverføring
  Laget utlegg for n4bAX (Microsoft Dynamics AX 4.0 definert av n4b AS)
 • Ny regnskapsoverføring
  Overføring til 24SevenOffice
  Denne sendes ikke pr mail, men registreres direkte i 24SevenOffice.
  Resultatet av overføringen legges ved mailen som går til regnskapsfører.

Versjon 1.0.0.100

 • ISO Week funksjon
  Funksjon for ISOweek måtte skrives om for å støtte SQL 2000

Versjon 1.0.0.99

 • ISO 8601 på ukenr
  Dersom man velger uke i dynamisk statistikk, vises denne nå på ISO 8601 standard (YYYYUU)
  Feks 200953
 • Snittpris i dynamisk lager
  Dynamisk lager hensyntar ikke lenger kostpris på salg. Lagerverdi beregnes nå av snittpris etter siste varemottak, dersom denne er 0 benyttes snittpris på vare, dersom denne også er 0 benyttes kjøpspris på vare.

Versjon 1.0.0.98

 • Gavekortliste
  Gavekortlisten tar nå med seg evt gavekort salg/mottak som er kjørt uten serienr. Feks da sjekken på dette var skrudd av på varen.
 • Hent inn ikke talte varer
  Det er nå mulig å ikke hensynta bestillinger.
 • Import av telling
  Det har kommet en avhukning til høyre for "Les inn linjer v.2". Ved å klikke på denne vil innlesningen bruke Farge/Strørrelse ID istedet for Farge/Størrelse navn.
  Dette er tilbruk for lister som er kjørt ut fra systemet med korrekt frg/str ID
 • Innbetalinger til kredittadministrasjon
  Innbetalinger fra kunder i kassa blir nå sendt til Høkas kredittadministrasjon ved godkjennig av dagsoppgjør. Dersom man benytter dette.
 • Sum av valgte celler
  På høyreklikkmenyen i tabeller vil man nå kunne velge celler og så klikke på "Vis sum av valgte celler"

Versjon 1.0.0.95 - 1.0.0.97

 • Fiks av håndterminalutlegg

Versjon 1.0.0.94

 • Fiks av utlegg til håndterminal

Versjon 1.0.0.90 - 1.0.0.093

 • Korrigering av vareutlegg til håndterminal
  Ugyldige strekkoder sendes ikke til håndterminalen.
 • Oppdatering av PCK link
  Sender nå samtlige felter på varen.
  Oppretter leverandør, avdeling, prosjekt, objekt, produsent osv.

Versjon 1.0.0.85 - 1.0.0.89

 • Intern testing

Versjon 1.0.0.84

 • Favorittkommando for utskrift av byttelapp
  Det er laget en favorittkommando %%k[Printer] for utskrift av byttelapp.
  Det betyr at man kan skrive ut byttelappen og så parkere, for å feks pakke inn gavene, før man kjører selve salget (Da lappene egentlig kommer ut)
 • Kundens tlf på ordremalutskrift
  Kundens telefonnr er flyttet fra under adressen og over til høyre.

Versjon 1.0.0.83

 • Innlesning av EA fra posten
  Dersom posten har videresendt fakturaen utifra EA strekkoden, vil du motta en fil pr mail. Denne slipper du ned på kundelista.

Versjon 1.0.0.82

 • Varebildeversjon
  Valg om versjon på varebildet er borte fra programinstillinger - denne maskin.
  Det er kun 1 bilde i PCKasse nå.

Versjon 1.0.0.81

 • Bugfiks: Saldo i dynamisk lager var feil i versjon 1.0.0.80

Versjon 1.0.0.80

 • "Vis passive" knapp i søkeboks
  Knappen er nå byttet ut med en nedtrekksmeny i admin, og en knapp som veksler mellom å vise aktiv-passiv-utgått.
  (Varer har fortsatt en "Vis passive" knapp, da varer har 4 alternativer)
 • Aktiv/Passiv på prosjekter
  Prosjekter kan nå merkes med passiv eller utgått.
 • Bankterminal operatør
  Det er lagt til felt i programinstillinger - felles instillinger for å angi bankterminal operatør.
  Dersom man har flere firma som deler bankterminal, så settes ID'n som er definert for firmaet på bankterminalen her.
 • Kopier og lim inn i tabeller
  Kopier og lim inn er nå mulig i alle tabeller. Feks fra Excel.
 • Navn på "redusert MVA" knapp
  I Oppsett - programinstillinger - felles instillinger, kan du nå angi eget navn på denne knappen.

Versjon 1.0.0.79

 • Autofullfør salg ved nok kontanter
  Nå autofullføres salget også ved å bruke kontanter knappen og ikke bare seddel knappene.
 • Recordbekrivelse i Bestilling
  "Les inn linjer V2" har nå mulighet for å angi farge/størrelse navn på slutten dersom ønsket.
  Feks: 100023<tab>4<tab>Blå 19
  Dersom det er feil, vil det automatisk spørres om logfil ønskes åpnet, importfila blir ikke slettet.
  Dersom det ikke er noen feil, blir importfila slettet.
 • Recordbeskrivelse Les inn linjer v.2 endret
  "Les inn linjer V2" i telling er endret fra:
  Varenr;FargeStørrelseID;Antall
  til
  Varenr;FargeStørrelseNavn;Antall
  Feks 100023;Blå XL;4
 • Vis passive/sperrede i kundeliste
  Knapp for å vise passive/sperrede kunder i kundelisten.

Versjon 1.0.0.78

 • Bugfiks: Nye fakturalayout benyttet en funksjon fra .NET 2.0 SP1, dette er rettet slik at maskiner som ikke er opppdatert på en stund også kommer inn i fakturering og fakturakopi.

Versjon 1.0.0.77

 • Avbryt knappen i ordrebildet
  Avbryt knappen skifter nå navn til "Avbryt endringer" dersom det er en eksisterende ordre
 • Elektronisk Adresseoppdatering
  Det er nå felter i programinstillinger - felles instillinger for å angi avtalenr og servicegrad på EA.
  Det vil da skrives ut en strekkode på faktura ihht Postens standard. Klikk på linken inne i oppsett for mere info.
 • Fakturalayout
  2 nye fakturautseender. Firmainfo i bunn, samt litt annen footer.
  Dette formularet er også på engelsk.
 • Ny funksjonalitet på lagre/hent knapper i kassa
  Mulighet for å huke av for "Ny lagre/hent funksjonalitet" i oppsett - programinstillinger - felles instillinger.
  Dette vil si at knappene heter lagre og parker selv om du ikke har endret ordren som du akkurat hentet. Dette valget er standard for nye baser.
 • Nytt infofelt på vare
  Feltet "Tilbud aktivt nå" er lagt til. Dette kan da sorteres på for å se alle varer som har tilbud.
  Det viser sant dersom start og stopp er gyldig, samt at pris er ulik 0.
  Dette feltet kan da også benyttes i regelfelt på prisetiketter for å skrive før/nå tekster.

Versjon 1.0.0.76

 • Små endringer på layout

Versjon 1.0.0.75

 • Manuell forfallsdato på abonnementsordre
  Manuell forfallsdato fungerer nå også på abonnementsordre

Versjon 1.0.0.74

 • Regnskapsutlegg til Duett
  Ved innbetalinger kommer nå rekontrotransen i RESK.txt fila

Versjon 1.0.0.73

 • Flytt ordrelinjer i kreditordre
  Flytt ordrelinjer dialogen innholder nå varenr, samt at den automatisk settes til "Manuelt antall" dersom man skriver inn et tall.
 • Kundefil utlegg til Mamut
  Kundefil er nå formatert med linjeskift.
 • Regnskapsutlegg til Global
  Ekstern mva kode (inne på mvasatser) vil nå legges som Avgiftsklasse. Dersom denne ikke er fylt ut for mvasatsen vil det sendes 1.
 • Skannelinje i bestilling
  Samme linjen som i telling, der man skanner varen og angir så antall (Evt huker av for automatisk 1 i antall)
 • Bugfiks: Statusdialog skjulte aktivt vindu

Versjon 1.0.0.72

 • Leveringsdato = dagens dato
  I og med leveringsdato nå kan være blank, er det lagt til et valg i oppsett - fellesinstillinger om leveringsdato skal automatisk settes til dagens dato eller ikke.
 • Mva fritak på ordre
  Det er nå mulig å huke av mva fritak inne på ordreinfo. Dette feks ved salg til plattform i Nordsjøen, Svaldbard osv.
 • Ukenr i kalender i ordreinfo dialogen
  Byttet ut kalender som dukker opp ved å klikke på pila i ordredato og leveringsdato. Den viser også ukenr, samt har mulighet for å blanke leveringsdato. Leveringsdato kan også blankes ved å fjerne datoen i feltet.

Versjon 1.0.0.71

 • Enhet på ordremal
  Enhet skrives nå på ordremalutskrifer.
 • Fuzzysøk i tabeller
  Fuzzysøk er nå IKKE standard lenger, man må nå benytte ~ foran dersom man skal benytte fuzzy søk.
  ~ (tilde) får man fram ved å taste Alt-Gr og tasten bortenfor Å-tasten
 • Leveringsdato på ordre
  Leveringsdato på ordre er nå standard blank. Fylles den ikke ut vil den heller ikke skrives ut.
 • Navn på kontantkvittering
  Det er nå mulig å endre på heading på kontantkvittering inne i oppsett - utskrifer.
 • Redigering av etiketter
  Man kan nå selv redigere etiketter. Hente inn en default layout og jobbe videre med, eller få tilsendt en etikett på XML format fra PCK eller en forhandler.
 • Forbedret intern kode for statusdialog

Versjon 1.0.0.70

 • Forbedring av kode for oppretting av ny base.

Versjon 1.0.0.69

 • Bestillingsutskrift
  Utskrift av bestilling beregner nå bredden av varenr og leverandørsvarenr, samt flytter antall helt til høyre dersom priser ikke skal skrives.
 • Epost emne og tekst
  Mulighet i oppsett - utskrifter - Epost til å definere emne og tekst på faktura og bestilling pr epost.
 • Kode på farger og størrelser
  Lagt til feltet "Kode" på farger og størrelser.
  (Feltet er et infofelt)

Versjon 1.0.0.68

 • Bugfiks: Melding om at kundenr ikke kunne være null ved rensing av ordre etter lagring.

Versjon 1.0.0.67

 • Flyttet datofelt på 78x28 etikett
  Flyttet datofeltet litt ned
 • Melding ved ugyldig kunde i ordrebildet
  Melding i ordrebildet dersom man taster inn et kundenr som ikke eksisterer eller er sperret.
  Dersom kunden er sperret og det er huket av "vis notater automatisk i ordreregistrering" så vil feilmeldingen inneholde notatene også.

Versjon 1.0.0.66

 • Beskrivelsen på ordrelinja kommer med over til bestilling
  Ordrelinjens beskrivelse kommer nå over til bestilling ved bruk av favoritt kommando %%j
 • Dato på 28x78 og 78x28 etikett
  Datofeltet kommer ut oppe i høyre hjørnet.
 • Innpris feltet speiler valutapris på vare
  Dersom valuta er spesifisert på vare vil innpris feltet vise kostprisen, og DB/DG da beregnes av dette.
 • Bugfiks: Duett regnskap feilet ved oppretting av tekstfil dersom det var innbetalinger med på dagsoppgjøret.

Versjon 1.0.0.65

 • Betalingsbetingelser på ordre
  Det er nå også mulig å overstyre betalingsbetingelser på ordren. Dersom du på en ordre f.eks. ønsker å gi litt lenger tid.
 • Endring på Axapta utlegg
  Transaksjoner på kunde kommer som K1
 • Import FAME ordre
  Delivered feltet leses nå inn som levert.
 • Loginkode på ansatt
  Felt som det kan legges inntil 300 tegn i. Denne sjekkes mot det som tastes/scannes i velg ansatt dialogen
  Man kan feks bruke bankkortet til den ansatte eller et annet medlemskort som loginkode.
 • Overføring av ordre til bestilling
  Favorittkommando %%J overfører hele ordren til bestilling.
  Bestillingen blir merket med ordrenr
  Dersom ikke varen har definert leverandør, spørres den etter, deretter spørres det om det skal lagres på varen.
 • Rullehjul på mus i søkeboks
  Rullehjulet på musen fungerer nå selv om man ikke har klikket nede i tabellen.
  Altså, man kan rulle med hjulet når man står i "søk i sortert kolonne" tekstboksen...
 • Samlefaktura pr faktureres kunde
  Dersom faktureres kunden er merket for samlefaktura, vil da alt under denne samles, men bruddsum pr bestilt kunde.
 • Valg om ikke samlefaktura på ordre
  Valg inne på ordre at den ikke skal være med i samlefaktura. Det kan tenkes at noen ordre er spesielle og ikke ønskes med på samlefakura.

Versjon 1.0.0.64

 • Nytt register: momsregler
  Mulig å koble varegruppe/vare til kundegruppe/kunde og bestemme om det skal være normal, redusert eller ingen mva.
 • Regnskapsutlegg til Axapta
  K1 prefiks på kundeinfo er endret til K2
 • Bugfiks: Dersom det var valgt standard ordremal, kunne det forekomme feil i ordrelista.

Versjon 1.0.0.63

 • Mulighet for å hente inn data fra en annen base.
  Ordre, dagsoppgjør, uttak og innbetalinger

Versjon 1.0.0.62

 • Fuzzysøk i tabeller
  Ved bruk av * filter/autofiler i tabeller, vil søket utvides til å ta med feilstavelser etc.
  Kaffe vil feks treffe både kaffe, kafe og caffe
  Adidas vil også treffe på Addidas
  Rekkefølgen på ord er også urelevant.
  Ola Nordmann vil treffe Normann Ola
 • Ikke godkjenn dagsoppgjør
  Valget "Skjul skriv ut knapp i dagsoppgj." er byttet ut med "Sperr for godkjenning av dagsoppgjør".
  Det betyr at skriv ut knappen er der, men det er ikke mulig å godkjenne.
  Dersom det kjøres med skjult dagsoppgjør, har denne ingen betydning.
 • Lagring av opptalte valører
  Opptalte valører ved bruk av tellehjelp i dagsoppgjør lagres nå sammen med dagsoppgjøret.
 • Radfarger og linjenr
  Radfarger og linjenr er borte fra høyreklikkmeny i tabeller. De er nå standard i alle tabeller
 • Spør om dagsoppgjørsgruppe
  Det vil nå spørres om dagsoppgjørsgruppe ikke bare i dagsoppgjør, men alle steder der den benyttes. Feks i kasseordre, innbetalinger etc etc
 • Standard ordremal
  Når man går inn i kreditordrelista vil fanen med standard ordremal velges, dersom den finnes.
 • Tilgodelappgrense
  Felt i "programinstillinger - felles instillinger" for å angi tilgodelappgrense.
  Dersom beløpet på ordren er i minus og tilgodebeløpet er høyere enn denne grensen vil det kun være mulig å skrive ut tilgodelapp. "Skriv kvitterings"-knappen forsvinner.
  Denne funksjon er kun aktiv dersom "vis tilgodelappknapp i betalingsbildet" er huket av
 • Utskrift av opptalte valører
  Dersom det er huket av for "Sperr for godkjenning av dagsoppgjør" vil det skrives ut opptalte valører på dagsoppgjørsutskriften.

Versjon 1.0.0.61

 • Fulleveres valg på ordremal
  Ordremal har fått et valg som heter fulleveres. Det betyr at man ikke får fakturere (selv om det er valgt "kan faktureres") eller gjøre opp ordren kontant, dersom ikke alle linjene har levert=antall.
  NB. Man må høyreklikke og velge kolonner for å hente fram Fulleveres feltet
 • Opsjon på forhåndbetaling-kommandoen %%f
  Kommandosyntaksen er nå %%f[prosent]
  Det betyr at hvis man ønsker at prosent er fyllt ut så kan man feks legge inn favorittkommandoen %%f50 (for å få 50% ferdig utfylt)

Versjon 1.0.0.60

 • Bugfiks: Bruttoberegning ved komponentvare

Versjon 1.0.0.59

 • Bugfiks: Øresavrunding på komponentvarer i regnskapsjournaler er fikset.

Versjon 1.0.0.58

 • Feltkoder i bunntekst også mulig på pakkseddel
  Samme kommandoer som i ordremal utskrift
 • Bugfiks: Problem med farge størrelse inne på varebildet.

Versjon 1.0.0.57

 • Bugfiks: Plukkliste spesifisert fikk feilmelding

Versjon 1.0.0.56

 • Bedre søkefunksjonalitet i autofilter
 • Dagens omsetning under ekstrafunksjoner
  Laget knapp for dagens omsetning under ekstrafunksjoner i kassa.
  Den viser omsetning for samtlige dagsoppgjørsgrupper siden forrige oppgjør. Altså alle kontant ordre som ikke er med på et dagsoppgjør.
 • Deres ref. på kontantnota
 • DG felter i varebildet
  Det er lagt til DG info bak kampanje og tilbudspris i varebildet.
 • Flytting av favorittgruppe
  Man kan nå ta tak i favorittgruppa (tab'n) og dra den til en ny plass. Gjelder kun inne i admin og ikke i kassa.
 • Justering av klokkeslett i dynamisk statistikk
  Man kan forskyve klokkeslettet fram eller tilbake x antall timer.
  Det betyr at bar/restaurant som har åpent til over 24:00 kan få korrekte dags/ukes statistikker. Sett justering til -4 så vil salg etter midnatt havne på statistikk på dagen før.
 • Millionbeløp på faktura uten giro
  Ved beløp over 1 million forsvant ett desimal. Det er nå rettet.
 • Sperretstatus på varer
  Det er opprettet en status til på varer - Sperret
  Den kan verken selges eller kjøpes.
 • Spesifisert plukkliste/kjøkkenbong
  Ekstraskriver3 er unntatt spesifikasjon. Altså varer som skal ut på ekstraskriver 3 kommer ikke ut spesifisert på andre utskrifter, og den spesifiserer ei heller på sin egen utskrift.
 • Tastatur i velg alternativer dialogen
  Dialogen som kommer opp når man klikker på alternativer i kassa, viser nå tastatur. Dermed måtte layouten også endres litt, men det er samme informasjon som angis. Ordrelinjeregel valget er flyttet opp til høyre i stedet for i bunnen.
 • Valg av pristype i kunderabatter
  To nye felter i kunderabatter: Pristype og prisjustering
  Man kan da velge en pristype som kunden skal få og en justering av denne. Feks ansatte skal ha innkjøpspris + 10%
  Prisen blir justert og lagt inn i prisfeltet på ordrelinjen. Dersom det er en rabatt definert på samme linje vil denne også legges på ordrelinjen.
  Det vil ikke søkes etter flere rabatt linjer. Linjer med pristype vil slå til før "kun rabatt"
 • Bugfiks: Beløp, DG og DB på ordrelinja kan ikke lenger endres dersom ansatt ikke kan endre pris.
 • Bugfiks: Sortering av andel av bidrag og andel av beløp i dynamisk statistikk gir ikke lenger feilmelding.

Versjon 1.0.0.55

 • Bugfiks: Feilmelding fra bankterminal ved ukjent kort eller ved avbryt.
  Feilet fordi localmode melding ble klippet etter 3 tegn. Dette er nå rettet

Versjon 1.0.0.54

 • Ikon på skrivebordet
  Ikon opprettes på skrivebordet ved avslutning av programmet, slik at dersom Windows har fjernet det ved oppgradering, vil det dukke opp igjen.
 • Omsetningsliste pr merket felt
  I oppsett - utskrifter - dagsoppgjør er det mulig å huke av for "skriv omsetnigsliste pr merket"
  Det kommer da automatisk ut en liste over antall ordre og omsetning pr merketfelt på ordre. Feks pr bord i en restaurant, eller debiteringer pr rom på et hotell.
 • Bugfiks: + og - i varenr
  Dersom det eksisterte varer med vitenskapelig format, feks 35e00
  feilet + eller - i varenr ved lagring av varen.
 • Bugfiks: Feilmelding fra bankterminal ved ukjent kort
  Authentication mode ble da ikke sendt og det feilet.
  Dette er nå rettet.

Versjon 1.0.0.53

 • Engelsk
  Rettet feil i oppsett ved å velge engelsk, samt at menyen i admin er nå på Engelsk også.

Versjon 1.0.0.52

 • "Dato og tid for endring" på teling
  Tidspunkt for endring på telling er nå standard blankt. Dette betyr at samtlige transer er med i beregningen.
  Dersom man setter et tidspunkt her vil saldo beregnes utifra dette tidspunktet.
  Det er kun i spesielle tilfeller man skal angi en dato, da dette krever god kunnskap til telling og systemet.
 • Bankterminal underskrift
  Dersom bankterminalen krever underskrift på kvittering, så kommer den automatisk ut
  Det kommer også en ekstra kopi, slik at kunden også får en.
  Dersom man har valgt "Ikke skriv kvittering" så kommer det kun en utskrift som man skriver under på. Kunden får da ingen kvittering.
 • Ekstraskriver 3
  Ekstraskriver 3 er lagt til i programinstillinger - denne maskin
  Denne kan velges som skriver på ordremalutskrifter og plukklisteskriver på vare og varegruppe.
 • Endring av serienr på ordrelinje
  Problemet med å endre et serienr på en linje på en lagret ordre er nå rettet.
 • Strekkode for innlogging på ansatte
  Strekkode er nå tilgjengelig som en kolonne inne på ansatte.

Versjon 1.0.0.51

 • Ny plukkliste layout (Kjøkkenbong)
  Layout: Spesifisert
  Dette utseende skriver ut linjer som havnet på andre skrivere i bunnen av utskriften. Dette for at servitør skal kunne se om det er mer som skal ut sammen med dette.
 • Søk etter kunde i avslutt kreditordre
  Det er lagt til knapp for å søke opp og velge ny kunde inne fra avslutt kreditordre bildet.

Versjon 1.0.0.49-50

 • Justering av Visma Avendo regnskapsutlegg
  Grunnet feil info er formatet korrigert litt. Versjon 4.20 av Avendo skal nå fungere bra.

Versjon 1.0.0.48

 • Antall gjester
  Det er lagt til valg for å spørre om antall gjester i programinstillinger.
  Dersom dette hukes på vil det betaling av ordren spørres om antall gjester.
  Dette feltet er tilgjengelig i statistikk
 • Fulllevert felt på ordre
  Dersom alle linjer på ordren har samme levert antall som bestilt antall vil ordren markeres med fulllevert.
  Man kan da feks filtrere på dette feltet i ordre oversikten for lett å se hvilke ordre som trenger oppmerksomhet.
 • Levert felt på ordrelinje
  Det er lagt til et felt som heter levert på ordrelinjene. Her kan det angis hvor mye av ordren som er levert. Dersom alle ordrelinjene har samme verdi her som i antall, vil ordren markeres med fulllevert
 • Ny layout i programinstillinger - Denne maskin
  Det er laget faner i nederste del av bildet, får å få plass til nye felter og for å få ryddet litt.
 • Nye felter i bunntekst på ordremal
  Merket og deres ref er mulig å legge ut i bunntekst med kodene %YR og %OR
 • Org.nr. på leverandør
  Feltet org.nr er opprettet på leverandør.
 • Søk i telefonkatalogen bedrift på leverandør
  Søk er også lagt til i leverandørbildet
 • Varsel dersom man lagrer varen med negativ DG
  I varebildet vil man få varsel dersom man prøver å lagre en vare som har negativ DG.
  Gjelder kun varebildet og ikke endringer i varelista.
 • Ved nedlasting av ny versjon vises en progressbar i oppstartsvinduet

Versjon 1.0.0.47

 • Hva er nytt
  Hva er nytt er borte fra oppstartsvinduet.
  Denne infoen ligger nå på infosiden i admin.
 • Søk i Telefonkatalogen bedrift
  I kundebildet, kundeliste, kundebildet fra kassa og leveres inne på ordre, er det nå mulig å klikke F3 for å søke i telefonkatalogen bedrift.
  Dersom man står i stedsnavn feltet vil dette taes med i tillegg til navnet.
  Dersom man står i orgnr eller telefon vil det søkes på de feltene direkte.
 • Telefon på leveres adresse
  Leveres telefon er lagt til i ordrehodet

Versjon 1.0.0.46

 • Ikon ved oppgradering
  Ikon lages automatisk på desktop ved 1. gangs kjøring (eller oppgradering)
 • Ny etikett
  Ny etikett 40x27 med førpris

Versjon 1.0.0.45

 • Skanning av pris/vekt-etiketter fra vekt
  Skanning av prisetiketter fra vekt med kode 20,21 og 22 vil nå istedet for å legge inn 1 stk til fastsatt pris, legge inn x stk til varens pris med linjebeløp = etikett.
  Dersom vareprisen er 0, vil antall settes til 1.
  Dersom vareprisen er satt vil antall beregnes.
  Dette vil da si at man feks får en statistikk over solgte Hg/Kg osv.

Versjon 1.0.0.44

 • Frakt i prosent i varebildet
  Lagt inn Frakt prosent nede ved valuta i varebildet.
  Den kommer i tillegg til toll på kostprisen der nede.
 • Bugfiks: Språk er nå norsk i oppstartsvinduet selv om windows installasjon er engelsk.

Versjon 1.0.0.43

 • Bugfiks: feil i oppretting av nytt firma

Versjon 1.0.0.42

 • Ajourhold kunde fra kassa
  Ajourhold kunde fra kassa oppfrisker nå kunden, slik at dersom man endrer feks betalingsbetlingelser, så slipper man å bytte kunde til en annen og tilbake for å få oppfrisket.
 • Ekstern link inne på vare
  Det er opprettet et "esktern link" felt inne på vare under "Bilde / Web" fanen.
  Her kan du angi en link til et dokument, webside eller hva det måtte være.
  Dersom feltet er utfylt vil det i ordrelinje info bildet vises en knapp for å åpne linken.
  Du kan også lage en favorittknapp for dette med %%g
  Syntax er %%g[External link] slik at man faktisk kan angi en fast link på favorittasten også.
 • Insett linje i kassebildet
  Det er nå mulig å trykke insert når man står på en linje og da skyve den og de under nedover.
  Rekkefølgen på linjene blir lagret med ordren, slik at man har kontroll over rekkefølgen på linjene.
  Mulighet for å sortere ordrelinjene med headingene i kassebildet måtte da fjernes.
 • Skjul skriv ut knapp i dagsoppgjør
  Det er mulig å skjule skriv ut knappen i dagsoppgjør ved å huke av inne i oppsett - denne maskin.
  Dette feks for å kun angi bankterminalbeløp og gå ut igjen. For så å levere kasseskuffen, slik at andre teller den, eller at den telles i et fellesrom.

Versjon 1.0.0.41

 • Bedre Multitasking
  Kassebildet kjører nå i egen prossess, slik at man kan gå inn og jobbe i admin selv om "Velg selger" er åpen.
 • Mulighet for å definere "Avbryt ordre" passord
  Man definerer det inne i oppsett - diverse
  Dersom man klikker på "avbryt ordre" i kassebildet og denne er satt, vil man få spørsmål om passord. Kan man det ikke må man kontakte admin eller parkere ordren...

Versjon 1.0.0.40

 • Forhåndsbetaling
  I programinstillinger - fellesinnstillinger legges det hvilken vare som skal være forhåndbetalingsvaren.
  Denne må være mva fri. Sett også opp en posteringsmal som har kontoer i balansen et sted. Hør med din revisor / regnskapsfører.
  Her setter du også opp teksten som skal stå på varelinjen. Ordrenr referanse blir lagt til etter teksten.
  Du kan enten bruke ekstra funksjoner og forhåndbetaling eller lage en favorittknapp med kommando %%f
  Forhåndsbetalingen gjøres opp med en gang, og en ordrelinje legges automatisk inn på ordren du stod inne på. Denne linjen blir "beskyttet" og kan aldri endres, ei heller slettes.
  Dersom man skal oppheve kjøpet fjerner man alle andre linjer unntatt forhåndsbetalingen i minus og så kjører utbetaling av beløpet, eller tilgodelapp.

Versjon 1.0.0.39

 • Bilde i tabeller
  Bilde vil nå vises i tabell. Feks fra kunder og varer.
 • Endret innkjøpsbilde
  OK betyr lagre og rens bildet, Avbryt/Lukk betyr henholdsvis rens eller lukk bildet, Lagre betyr lagre.
  Det ikke lenger lov å skrive ut eller sende bestilling på epost uten å lagre den først.
 • Legg ved xml
  Lagt til felt på leverandør: Legg ved xml
  Dersom den er huket av vil det ved sending av bestilling pr epost legges ved en xml fil.
 • Nye felter på kunde
  Lagt til felter på kunder: Bilde, fødselsdag og kjønn

Versjon 1.0.0.38

 • Avrunding i varelista
  Mulighet for å runde av alternativ pris og alternativ mva pris i varelista.
 • Fullt varenavn på kvittering
  Hele varenavnet skrives nå på kvitteringene. Navnet brytes over flere linjer dersom det trengs
 • Bugsfiks: Dra og slipp xml fil feilet på varer uten farge/størrelse

Versjon 1.0.0.37

 • Adresse på følgeseddel
  Dersom "Skriv adresse" er huket av på kassekvittering, vil dette også skrives på følgeseddel.
 • Bugfiks: Mulighet for å dra xml fil inn fra Outlook til kassebildet også. (Outlook sender fila som en memorystream istedet for en fil på disk)

Versjon 1.0.0.36

 • Dra og slipp import av bestilling->ordre
  Det er nå mulig å dra en xml fil inn på ordrebildet for å importere den. Dette betyr at dersom man får en bestilling pr mail med xml fil i, så er det bare å dra fila inn på ordrebildet.
 • Elektronisk overføring av bestilling
  Ved sending av bestilling pr epost kommer det nå også en XML fil i tillegg til PDF fila. Denne kan brukes til hva som helst og importeres av leverandør dersom du har mulighet for det.
 • Kart på leverandør
  Knapp for å slå opp kart inne på leverandør
 • Bugfiks: Backup lager nå filnavn utifra lisensnr istedet for databasenavn. Man slipper da problemer med ØÆÅ
 • Bugfiks: Fikset at autofilter ikke dukket opp der det var faner, slik som inne på statistikk fra varebildet og inne på kreditordre.
 • Bugfiks: Fikset diverse skrivefeil
 • Bugfiks: Fikset feil ved sortering på antall ordre/ordrelinjer inne på dynamisk statistikk

Versjon 1.0.0.35

 • Bugfiks

Versjon 1.0.0.34

 • Bugfiks

Versjon 1.0.0.33

 • Integrasjon med FAME
  Henting av ordre fra Fame systemet
 • Kundenr ut på kassekvittering
 • Spørsmål om dagsoppgjørsgruppe
  Muglighet for å velge om det skal spørres om dagsoppgjørsgruppe når man går inn i dagsoppgjør.
  Admin - Oppsett - Programinstillinger - Denne maskin

Versjon 1.0.0.32

 • Bugfiks

Versjon 1.0.0.31

 • Bugfiks

Versjon 1.0.0.30

 • Bugfiks

Versjon 1.0.0.29

 • Kopi av kvittering fra serienr statistikk
  Ny knapp i serienr statistikk for å skrive ut kvittering på valgt ordre.
 • Krav at man angir betaling i kasse
  Valg i setup for å kreve full inntasting av betaling i kassebildet. Altså kan man ikke klikke "skriv kvittering" før man har tatt imot full betaling.
  Admin - Oppsett - Programinstillinger - Felles instillinger
 • Ny favorittkommando: %%d hent ordre
  Ny favorittkommando %%d for å hente opp ordre ved å taste inn eller scanne ordreid
 • Skjul ansattknapper i velg ansatt dialog
  Valg i setup for å ikke vise ansatt knapper i velg ansatt dialogen.
  Altså kun linje for å taste ansattnr eller scanne strekkode. Oppsett - Programinstillinger - Denne Maskin
 • Strekkode på bongutskrift fra ordremal.
 • Utvidet til 20 favorittgrupper
 • Valg om Redusert mva knappen er på eller av som standard
  Ny avhuking under denne maskin i programinstillinger.
  "Standard redusert mva".
  Det betyr at "redusert mva" knappen ikke lenger huskes fra forrige salg, men settes til denne standarden hver gang.
 • Bugfiks: Firmanavn kommer nå på utskrift av gavekortliste og tilgodelappliste
 • Bugfiks: ZenCart import fordeler nå totalrabatt utover linjene.

Versjon 1.0.0.28

 • Diverse fiks

Versjon 1.0.0.27

 • Bug: FTP backup feilet på enkelte sql servere.
 • Bug: Passord til FTP backup var ikke stjerner
 • Bug: Regionalsettings uavhengig ved overføring av varer til andre klienter.
 • Ordreimport for ZenCart er endret.
  Det er lagt til felt for å angi ekstrakostnad vare og nedtrekk for å velge avdeling.
  Filen skal være komma separert

  Feltene er som følger:
  Ordrenr,
  Kunde epost (brukes til å finne kunden i registeret),
  Kunde navn,
  blank,
  Kunde adr1,
  Kunde adr2,
  Kunde sted,
  blank,
  Kunde postnr,
  blank
  1. linje til ordreinfo,
  Frakt ink mva,
  Kunde tlf,
  Ordretotal (brukes til å verifisere korrekt import),
  Ordredato,
  2. linje til ordreinfo,
  Linje antall,
  Linje nettopris,
  blank
  Linje varenr,
  Linje fargestørrelsenavn (Matches mot gyldige valg på varen),
  blank,
  blank,
  blank,
  Ekstra kostnader,
  3. linje til ordreinfo

Versjon 1.0.0.26

 • %%b funksjonen, vil nå fungere med TouchCustomerForm med forhåndsutfylt kunde. Altså istedet for "Ajourhold kunde" fra ekstra funksjoner kan man lage favorittknapp: %%bTouchCustomerForm
 • Backup til FTP
 • Bugfiks: Oppretting av ekstrafirma tok ikke med lisensnr.
 • Dersom man avbryter eller lukker kundebildet fra kassa og man har endret på kunden, vil man få spørsmål om man virkelig ønsker å avbryte.
 • Forbedring på popup av notater på kunder. Den scroller nå dersom mye tekst.
 • Ordremal utskrifter tilpasset bong krivere
 • To nye knapper i Ajourhold kunde fra kassebildet: Statistikk og kundeordre. Samt avhuking for om notater skal vises automatisk i kassa.

Versjon 1.0.0.25

 • Bugfiks: Noen printere rapporterer 0 i side lengde. Tatt høyde for det i terminal utskrift ved dagsoppgjør

Versjon 1.0.0.24

 • Mulighet for å koble ordremal til kunde.
  Slik at når man velger kunde på ordre og det ikke er definert noe ordremal på ordren fra før, så vil kundens ordremal velges.

Versjon 1.0.0.23

 • Bugfiks: Problem med oppretting av ny base

Versjon 1.0.0.22

 • Bugfiks: Problem med statusdialog og filter i statistikk

Versjon 1.0.0.21

 • "Kopi av kvittering" i kassa heter nå "Kopi av dagens kvittering"
  Knappen for "se alle" er tatt bort.
  NY knapp for "Kopi av tidligere kvittering" er laget
 • Etikett 40x60 lokasjon dato er fikset
 • Mulighet for å angi passord for å komme inn i varebildet fra kassa. Ligger sammen med de andre passordfeltene i programinstillinger.
 • Ny favorittkommando: %%c<ordrefelt>[=<tekst>|==<field>]
  Sette et ordrefelt til en verdi, et annet felt, eller spørre om det.
  Feks:
  Spørre om merket: %%creference
  Sette merket til "Sjefen": %%creference=Sjefen
  Sette det til kontaktperson fra kunde: %%creference==customer.contact

  PS. Man kan også benytte dato kommandoene %D %M og %U her...
  Feks %%cdeliverydate=%U+7 for å sette leveringsdato 7 arbeidsdager fram i tid.
 • Nye filter i statistikk: Ordretype og varestatus
 • Ved utgått lisens kommer man nå inn i programmet, men kun statistikk, oppgjør og journaler fungerer.

Versjon 1.0.0.20

 • Ordreimport tilpasset Zencart er endret til TAB separert.
 • Ved import vare, leses først postringsgruppe, mva grunnlag og kjøpspris.
  Slik at mva priser skal bli korrekt..

Versjon 1.0.0.19

 • ZenCart import:
  Når det velges kunde, vil epost adressen oppdaters.
  Dersom både epost 1 og 2 er utfylt fra før, vil det spørres om de skal overskrives.

Versjon 1.0.0.18

 • Eksempel fil med 2 feil (vare 5040 har ikke angitt frg/str på andre linje og totalsum på ordrenr 2 er feil)

  Headinglinje
  "1","2009-01-17 13:33:20","Posten","","VISA","post@test.no","Ola Nordmann","Veien","","9999","Lurt sted","33333333","","","","","","99.50","UY370100044","","3","2999.50","13897.00"
  "1","2009-01-17 13:33:20","Posten","","VISA","post@test.no","Ola Nordmann","Veien","","9999","Lurt sted","33333333","","","","","","99.50","5040","XL","1","2399.50","13897.00"
  "1","2009-01-17 13:33:20","Posten","","VISA","post@test.no","Ola Nordmann","Veien","","9999","Lurt sted","33333333","","","","","","99.50","5040","","1","2399.50","13897.00"
  "2","2009-01-17 13:35:20","Hentes","Ikke blå!","Kontant ved henting","post@pck.no","Helge Hansen","Veien","","1234","Oslo","22222222","Werner Hansen","Plassen","","","","91.50","5040","L","1","2399.50","13897.00"
  "2","2009-01-17 13:35:20","Hentes","Ikke blå!","Kontant ved henting","post@pck.no","Helge Hansen","Veien","","1234","Oslo","22222222","Werner Hansen","Plassen","","","","91.50","5040aaaa","L","1","2399.50","13897.00"
 • Ny import av ordre. Delvis tilpasset data fra ZenCart.

  Recordbeskrivelse: kommaseparert med fnutter... "felt1","felt2"
  1 Ordre ID - Legges i merket
  2 Ordre Dato - yyyy-mm-dd tt:mm:ss
  3 Shipping Method - Legges til ordreinfo
  4 Order Notes - Legges til ordreinfo
  5 Payment Method - Legges til ordre info
  6 Customer Email -> Match for å finne kunde
  7 Customer Name - Dersom kunde skal opprettes
  8 Customer Addr1 - Dersom kunde skal opprettes
  9 Customer Addr2 - Dersom kunde skal opprettes
  10 Customer PostCode - Dersom kunde skal opprettes
  11 Customer City - Dersom kunde skal opprettes
  12 Customer Telephone - Dersom kunde skal opprettes
  13 Delivery Name
  14 Delivery Addr1
  15 Delivery Addr2
  16 Delivery Zip
  17 Delivery City
  18 Shipping Total - Fraktvaren legges til med dette i pris
  19 Product Model -> Varenr
  20 Product Attributes - Farge/størrelse (MÅ matche eksakt på navn!
  (spørres etter dersom ikke funnet)
  21 Product qty - Antall
  22 Product Price - Pris
  23 OrderTotal - Ordre i PCK sjekkes mot denne sum

Versjon 1.0.0.17

 • Det er nå en knapp som heter "Tellehjelp" bak opptalte kontanter feltet i dagsoppgjør. Denne knappen åpner et nytt bilde, der man kan taste inn antall sedler og mynter. Litt enklere for folk å telle opp kassen.
 • Nytt hotellbookingsystem, Spirit
  Utvekslingsmappe skal være IPadresse:port til Spirit server.
  Feks: 192.168.1.1:2000
  Kundenr er som for Hotsoft, kunden som ordrene skal havne på i PCKasse
  (Den som samlefaktureres)
  Terminalnr er et nr for å skille evt forskjellige kasser fra hverandre.
  Beskrivelse og Mva-konto koblinger er ikke i bruk for Spirit.

Versjon 1.0.0.16

 • Det er nå mulig å skrive inn i beløpsfeltet på linja. Slik at man i kassa, kan si at man får denne varen for 9000 istedet for feks 9083,40
 • Følgeseddel skriver nå varenr på egen linje dersom det er lenger enn 8 tegn

Versjon 1.0.0.15

 • Ordremal Autofelter har fått ny kommando for å kopiere felter.
  Dersom verdi begynner med = betyr det kopier feltet.
  Feks: Felt settes til YourRef og verdi settes til =Customer.Contact

Versjon 1.0.0.14

 • Funksjon for å legge til ukedager i autofelter på ordremal. %U+x
 • Mulighet for å velge automatisk backup etter dagsoppgjør
 • Mulighet for å åpne hvilket som helst vindu fra favorittast.
  %%b feks %%bPurchaseOrderForm

  Send en mail til support for å få tak i det engelske vindusnavnet
 • Nullstilling av lager -> Knapp for å hente inn "Ikke talte varer" inn i tellebildet.
 • Når man endrer ordremal inne i kreditordrebildet, vil ordren flytte seg til korrekt fane.
 • Ordre nr på aktuell ordre står i heading på ordrebildet.
  PCKasse ordre x, dd.mm.yyyy, firmanavn
 • Status (Aktiv, passiv, utgått) på kunder
 • Støtte for vekter med pris/vekt etiketter
  Slik som kjøttdisker etc...
  Format på GTIN13 (EAN13) strekkoden:
  20xxxxxxyyyyS yyyy er kr med 2 desimaler
  21xxxxxxyyyyS yyyy er kr med 1 desimal
  22xxxxxxyyyyS yyyy er hele kr
  23xxxxxxyyyyS yyyy er vekt i gram
  24xxxxxxyyyyS yyyy er vekt i HK
  25xxxxxxyyyyS yyyy er vekt i KG
  (xxxxxx er varenr... S er sjekksiffer)
 • Utskrifter av ordremaler kommer nå automatisk under kreditordre bildet i admin.

Versjon 1.0.0.13

 • Bugfiks

Versjon 1.0.0.12

 • Bugfiks

Versjon 1.0.0.11

 • Bugfiks: Import av tellefil og tasting i scannelinje, slo ikke alltid til på samme farge størrelse

Versjon 1.0.0.10

 • Bugfiks: Ved filter i lagerstatistikk på lager, så kom ikke hele lagerverdien med.

Versjon 1.0.0.9

 • Diverse småtteri

Versjon 1.0.0.8

 • Småfiks

Versjon 1.0.0.7

 • Eksternt vareoppslag, tar nå hensyn til om varen er lagerstyrt og ordremaler
 • Enheter er lagt til som register
 • Rettet tilgodelappliste. Også knapp for å skrive ut en kopi av tilgodelappen
 • Størrelseendring på etikett OrderIDAntall

Versjon 1.0.0.6

 • Det er lagt til SmtpPort i oppsett. Flere og flere internettleverandører sperrer for port 25 nå
 • Felter for å velge hvor på linja som vekt leser tallet. Også felt for å velge desimaltegn.
 • Generer serienr inne i kassebildet, genererer ikke dersom det er et nr i ruta fra før.
 • Ved endring av antall på ordrelinje med serienr, stiller markør seg klar for nye serienr, istedet for på første.
 • Vis bidrag og Vis prosjekt inne på ansatte er borte. Det er kjørt en konvertering, slik at dersom disse var huket av, er disse feltene dukket opp i felt1ordre og felt2ordre

Versjon 1.0.0.5

 • Bug i vareimport fra Excel. Blanke celler avbrøt linjer

Versjon 1.0.0.4

 • Mulighet for å huke av "Angi varealternativer i plukkliste info" Dette vil da si at varealternativene skrives og leses fra plukkliste kommentar istedet for ordrelinjeinfo. Dette kan i noen restauranter være ønskelig, da disse alternativene da kun kommer ut på plukkliste og ikke på kvittering.
 • Nytt kredittadministrasjons utlegg: IFS

Versjon 1.0.0.3

Versjon 1.0.0.2

 • Mulighet for forhandler å legge opp en "Kjøp rekvisita" link... Send oss en mail med linken så legger vi den opp... Linken ligger i lisensfila, slik at kunder får den opp når lisens sjekkes mot nett. Enten når den er i ferd med å gå ut, eller når man klikker på "Hent fra web" i programinstillinger.

Versjon 1.0.0.1

 • Ny versjon. Fiks for å klare overgang fra 0.9.12.322